Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Ochrona danych osobowych w jednostkach budżetowych - przegląd zmian obowiązujących od maja 2019.
NowośćPromocja

Miejsce: Katowice

Termin: 2019-06-14 - 2019-06-14

Prowadzący: Ekspert AKK3 ds. RODO

Czas trwania: 6 h

Cena: 380 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 czerwca

1. Przepisy prawne
•    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) a przepisy krajowe
•    Ustawa z 21 lutego 2019 r  która wchodzi w życie 4 maja 2019 r. jej wpływ na przepisy sektorowe w dziedzinie przetwarzania danych osobowych
a. zmiany w postępowaniu administracyjnym:
- realizacja obowiązku informacyjnego,
- udostępnianie danych osobowych stronom postepowania, w ramach zapytania o informacje publiczną,
- anonimizacja zgodna z przepisami KPA,
- realizacja uprawnień osoby fizycznej której dane osobowe przetwarza organ administracji publicznej a tok postępowania administracyjnego
- wyłączenie art 15 RODO
- przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych
- PESEL – kiedy można pozyskiwać bez narażenia się na zarzut nieadekwatności?
- upoważnienie pisemne do przetwarzania danych osobowych – czyli właściwie jakie?
- zastępca IOD i jego zadania i obowiązki oraz podległość pracownicza
b. zmiany w zatrudnieniu
- dokumentacja kadrowa zgodna z RODO
- zmiany art 22 ¹ KP
- wymogi dotyczące żądania informacji dodatkowych od pracownika przez pracodawcę
- wyrażenie zgody w stosunkach zatrudnieniowych
- monitoring pracowników
- przetwarzanie danych w ramach ZFŚS
- współpraca z UP
c. zmiany w PZP
- obowiązek informacyjny
- e-zamówienia
- udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych vs jawność postepowania
- planowanie ZP pod kątem ochrony danych osobowych
- dokumentacja przetargowa vs ochrona danych osobowych; co zamawiający może żądać od wykonawcy

2. Najważniejsze pojęcia

3. Zakres przedmiotowy RODO

4. Kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych
•    Administrator (omówienie kryteriów jego ustalenia, wskazanie na dopuszczalność ustawowego wskazania administratora lub kryteriów pozwalających na jego wskazanie)
•    Współadministratorzy (z omówieniem instytucji współadministrowania)
•    Podmiot przetwarzający (czy PP jest odbiorcą)
•    Przedstawiciel
•    Odbiorca
•    Strona trzecia

5. Zasady rozliczalności  - przygotowanie do kontroli
•    Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
•    Ograniczenie celu
•    Minimalizacja danych
•    Prawidłowość
•    Ograniczenie przechowywania
•    Integralność i poufność
•    Rozliczalność

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

7. Prawa osób, których dane dotyczą – jak realizować prawa osób których dane są przetwarzane przez ADO lub PP
•    Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą. Jak należy spełniać obowiązek informacyjny? Przykłady, orzecznictwo, zalecenia.
•    Wskazanie na dopuszczalność wprowadzania ograniczeń w zakresie realizacji praz osób, których dane dotyczą

8. Organizacja przetwarzania danych osobowych
•    Podejście oparte na ryzyku, w tym wskazanie na reguły wynikające z art.24 i art. 32 RODO
•    Ocena skutków dla ochrony danych art. 35 RODO – DPIA w świetle Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
•    Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
•    Bezpieczeństwo przetwarzania
•    Prowadzenie adekwatnej dokumentacji jako narzędzie powalające wykazać działanie zgodne z RODO
•    Rejestr czynności przetwarzania
•    Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
•    Dokumentowanie retencji danych osobowych
•    Kodeksy postępowań i certyfikacja

9. Naruszenia ochrony danych
•    Pojęcie „naruszenie ochrony danych osobowych”
•    Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
•    Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
•    Pomocne narzędzia do weryfikacji czy naruszenie wymaga zgłoszenia do UODO czy też nie
•    Przykłady najczęstszych naruszeń

10. Odpowiedzialność na gruncie RODO

•    Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
•    Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w jednostce
•    Specjaliści z zakresu kadr, szkoleń, zamówień publicznych
•    Wszystkie osoby zajmujące się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 4 maja 2019r. a w szczególności:

- Jakie zmiany weszły od maja 2019r.
- Jak wykonywać przepisy RODO
- Jakie wystąpiły zmiany w przepisach Kodeksu Pracy.
- Jakie zmiany dotyczą zamówień publicznych.
- Jak czynności przetwarzania oraz przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wpływają na dokumentację ochrony danych

Szkolenie ma zapoznać jego uczestników z rozwiazaniami prawnymi dot. najnowszych uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych, ma równiez umozliwić prawidłowe i kompletne wykonywanie przez administratorów i inne upoważnione osoby obowiązków ustawowywch w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych zawierających najistotniejsze informacje dla słuchacza.

Ekspert AKK3 ds. RODO


Prawnik, przedsiębiorca i Certyfikowany trener II stopnia,  ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki realizująca wykłady z zakresu prawa ochrony danych osobowych i własności intelektualnej, również w zespołach międzynarodowych.Prowadzi audyty w dostosowaniu jednostek i firm do wymogów RODO. Doświadczony trener i doradca  realizującej zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych.

W swojej pracy trenera stosuje aktywne metody prowadzenia zajęć, elastyczność w dostosowaniu zajęc do potrzeb uczestników, profesjonalizm i wysokie zaangażowanie w realizacji zadań.

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Szkolenie pomogło mi zrozumieć jakie wymogi wprowadza RODO i jak mam się w tym odnaleźć."

M. Sajewicz-Skibińska Bartek Candles

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

M.Wrzołek COM-D

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

M.Lech OPS

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

G.Mańczyk OPS

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

K. Gogola Bartek Candles

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

G. Grzelak UM Konstantynów

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

J.Curyk Szkoła Podstawowa Osiek

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 380 plus 23% VAT, razem 467.4
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy,obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• -temat szkolenia
• -miejsce
• -godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

25.06

2019

Planowanie, zarządzanie i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.08

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

22.05

2019

26.06

2019

25.06

2019

Nowe pracownicze plany kapitałowe

Katowice Nowość Promocja

06.06

2019

Faktury VAT 2019

Katowice Nowość Promocja

31.05

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

W. Sarata

ZRB SARBUD

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak

PGNiG

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

B.Kulesza

CALDO

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

M. Krasoń

UM Katowice

„Szkolenie poprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Prowadzący przekazał wiedzę ciekawie i można było pogłębić posiadaną wiedzę oraz rozwiać wiele wątpliwości."

K.Hryciuk

Carfi

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

K. Wilczek

UM Katowice

"Szkolenie na wysokim poziomie prowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi"

W. Migdalska

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

J. Jabłonska

UWM

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy.

K. Kowalska

Trutex sp z o.o.

"Uważam, że dzisiejsze szkolenie było bardzo dobre. Wykładowca był przygotowany, bardzo dobrze i jasno i prosto sformułowane wypowiedzi. Szkolenie uporządkowało moją wiedzę."

J.Dziuczynicka

UGiM

X