Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Nowość

Miejsce: Olsztyn

Termin: 2020-05-28 - 2020-05-29

Prowadzący: Paweł Faczyński

Czas trwania: 12 h

Cena: 1099 PLN + VAT

Dzień 1
1. Organizacja działu zamówień publicznych.
•    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
•    Kompetencje i zadania komisji przetargowej,
•    Zespół – zadania i kompetencje
•    Zasady tworzenia regulaminów.

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
•    Nowe pojęcia w ustawie Pzp,
•    Obowiązek stosowania ustawy,
•    Wyłączenia stosowania ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień
•    Omówienie zasad udzielania zamówień,
•     Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przygotowanie postępowania
•    Nowe zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
•    Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
•    Zasady szacowania wartości zamówienia,

5. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.
•    Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu,
•    Warunki udziału w postępowaniu - przykłady,
•    Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – dokument do weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Kryteria oceny ofert
•    Nowe kryteria oceny ofert,
•    Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
•    Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
•    Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów

Dzień 2

1. Tryby konkurencyjne udzielania zamówień publicznych
•    Przesłanki stosowania,
•    Terminy w przetargu nieograniczonym i ograniczonym

2. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
•    Procedura odwrócona,
•    Procedura klasyczna,
•    Publikacja ogłoszeń – główne zasady,
•    Zmiana treści ogłoszenia,
•    Badanie i ocena ofert w postępowaniu,
•    Rażąco niska cena,
•    Odrzucenie oferty i wykluczenia wykonawców.

4. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych
•    Przesłanki stosowania,
•    Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
•    Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego,

5. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
•    Nowe zasady dokonywania zmian umowy,
•    Wzory zapisów umownych,
•    Uprawnienia wykonawców w zakresie kreowania treści umowy .

6. Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp
•    Przesłanki złożenia odwołania,
•    Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
•    Skarga do sądu.
•    Pozasądowe formy rozpatrywania sporów.

  • pracownicy działów zamówień publicznych,
  • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorzy projektów unijnych.

Przedstawienie najistotniejszych problemów proceduralnych z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Zapoznanie uczestników z praktycznymi konsekwencjami zmian w szczególności z orzecznictwem dotyczącym nowelizacji.

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Paweł Faczyński


Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania - w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.

Opinie o prowadzącym:

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże mi lepiej wykonywać pracę."

"Moim zdaniem, zarówno poziom wiedzy jaki sposób jej przekazywania oraz sposób prowadzenia zajęć odbywał się na wysokim poziomie. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia."

"Merytoryczny przekaz informacji w pełnym zakresie wiedzy o finansach publicznych."

"Bardzo profesjonalne podejście do wykładu prowadzonego przez wykładowców. Posiada dużą wiedzę potwierdzoną doświadczeniem. Chętnie odpowiada na pytania kursantów i służy pomocą."

"Szkolenie na najwyższym poziomie, ogromna wiedza prowadzącego z zakresu podmiotu szkolenia. Możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytan przed którymi prowadzący nie wzbronił się. Przygotowanie merytoryczne wykładowcy oceniam bardzo wysoko."

"Szkolenie na najwyższym poziomie."

"Najwyższa jakość, najwyższy poziom."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Duża wiedza prowadzącego w temacie szkolenia. Możliwość zadawania pytań, na które prowadzącyodpowiadał z dużą dokładnością."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1099 plus 23% VAT, razem 1351.77
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy,obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• -temat szkolenia
• -miejsce
• -godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.05

2020

31.12

2020

31.12

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Jestem pod dużym wrażeniem meerytorycznym przeprowadzonego szkolenia. Poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb. Bardzo obrazowa przedstawione zagadnienia"

K.Tusk

Eco SA

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

M. Syta

ŚDS

"Szkolenie na wysokim poziomie prowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi"

W. Migdalska

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

Joanna Jeda

PWiK

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

Marek Borowicki

Urząd Marszałkowski

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie"

B.Dobranowski

UM

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

Wioletta Caputa

Credin Polska sp z o.o.

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

B. Mączka

SAKHO

X