Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Prawo pracy - stan epidemii u pracodawcy. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: Polska

Termin: 2020-05-26 - 2020-05-26

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN + VAT

STAN EPIDEMII U PRACODAWCY – METODY ORGANIZACJI PRACY, OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA, CZAS PRACY, ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE, SYTUACJA ZLECENIOBIORCÓW

1.    Stan epidemii i jego skutki prawne
–    Konieczność ograniczenia działalności według przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych
–    Organizowanie pracy zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.    Ograniczenia związane z epidemią
–    Zawieszenie badań okresowych i jego skutki
–    Ograniczenia w działalności – zakazy funkcjonowania
–    Czasowe zawieszenie obowiązywania przepisów prawa pracy – zasady zawierania porozumień
–    Zmiany w zakresie czasu pracy – zmniejszenie okresów odpoczynku, wprowadzenie elastycznego systemu czasu pracy
–    Maksymalny okres obowiązywania zmian w przepisach prawa pracy w czasie epidemii

3.    Zatrudnianie w okresie epidemii
-    Wykonywanie w sposób zdalny czynności z zakresu prawa pracy
-    Formy czynności – elektroniczna i dokumentowa, czym się różnią, kiedy można stosować
-    Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę w czasie epidemii

4.    Organizacja pracy zdalnej
-    Praca zdalna – kto ją wykonuje
-    Polecenie pracy zdalnej
-    Okres wykonywania pracy
-    Czas pracy – zachowanie dotychczasowych systemów czasu pracy
-    Potwierdzanie obecności
-    Ewidencjonowanie godzin pracy zdalnej
-    Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
-    Praca zdalna a przestój
-    Praca zdalna a zwolnienie lekarskie i kwarantanna
-    Praca zdalna a urlopy i zwolnienia od pracy
-    Tzw. praca rotacyjna – czy jest dozwolona i w jakich warunkach
-    Wynagrodzenie przy pracy zdalnej
-    Powierzenie innego rodzaju pracy

5.    Praca zdalna przy umowach cywilnoprawnych
-    Podejmowanie czynności związanej z umową cywilnoprawnych – warunki zmian
-    Uzgodnienie pracy zdalnej
-    Ewidencjonowanie godzin wykonywania usług zdalnych
-    Umowa o dzieło a praca zdalna
-    Wynagradzanie i rozliczanie

6.    Zamknięcie zakładu pracy i skutki dla pracowników oraz innych zatrudnionych
-    Przestój – czym jest i co powoduje?
-    Niedopuszczenie do pracy
-    Wynagrodzenie przestojowe – jak ustalać
-    Powierzenie innej pracy i wynagradzanie

7.    Przestój ekonomiczny i obniżenie etatów
-    Przestój ekonomiczny – warunki wprowadzenia
-    Obniżenie etatów – wprowadzenie, brak wypowiedzeń
-    Porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego i obniżenia etatów
-    Uprawnienia pracowników – wynagradzanie
-    Wsparcie dla pracodawców: dopłaty do wynagrodzeń, sposoby uzyskania

8.    Wsparcie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie przestoju zakładu pracy
-    Sytuacja osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnionych w przypadku niewykonywania umów
-    Świadczenie postojowe – warunki uzyskania, podmiot wypłacający
-    Składanie wniosków
-    Wysokość świadczenia i okres przyznawania

9.    Urlopy i zwolnienia od pracy a stan epidemii
-    Udzielanie urlopów – plany urlopowe, porozumienia, zmiany planów
-    Możliwości wysyłania pracowników na „przymusowe” urlopy
-    Udzielanie zwolnień opiekuńczych z powodu epidemii oraz zasiłki opiekuńcze – komu przysługują
-    Osoby przebywające na kwarantannie – sytuacja zatrudnionych, uprawnienia do zasiłków, zakaz wykonywania pracy zdalnej

10.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających instytucjami, zakładami pracy, innych zainteresowanych pracowników.

Szkolenie omawia szczegółowo najnowsze zmiany, szczególny nacisk zostanie położony na zmiany wymuszone stanem epidemii.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące ograniczeń oraz zatrudniania w świetle najnowszych zmian a także konsekwencje tych zmian. Przestawione zostaną kompleksowo rozwiązania problemów związanych z zawieraniem umów, pracą zdalną.
Analizie zostanią poddane kwestie związane z przestojami a nawet z zamknięciem zakładu pracy. Uczestnicy otzrymają także pakiet wiedzy dotyczący możliwości uzyskania pomocy, urlopów oraz zwolnień od pracy.

 

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)    „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)    „Kadry i płace w instytucjach kultury” (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)    „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011
4)    „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)    „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010
6)    „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.” C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)    „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST” BDG, Warszawa 2007 (współaut.)
Ponadto liczne artykuły i komentarze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.
Stała współpraca z wydawnictwami:
-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.)
-    Wolters Kluwer (od 2005 r.)
-    Wiedza i Praktyka (od 2006 r.)
-    C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze po zmianach w 2013 roku
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)    Dokumentacja pracownicza
11)    Czas pracy w instytucjach kultury
12)    Czas pracy w służbie zdrowia
13)    Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2020

31.12

2020

03.06

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Możliwość połączenia szkolenia z wypoczynkiem, wysoki poziom zajęć umożliwia uporządkowanie wiedzy. Wykładowca kompetentny i przygotowany na udzielenie odpowiedzi na różnorodne pytania, nawet nie związane z programem. Wieczory zorganizowane. Fajnie.

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny"

B.Kopeć

KM

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko

Probet Dasag

"Szkolenie oceniam na bardzo wysoki poziom merytoryczny. Prowadzący posiada wysokie umiejętnosci przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy"

K. Tucka

Miejskie Sieci Cieplne

"Bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie, z dobrymi materiałami pomocniczymi. Prowadzący podaje przykłady, które pomagaja zrozumieć wykładany temat."

I. Kopeć

Polmarkus

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

M.Iwachów

Limatherm Components sp. z o.o.

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

X