Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

Organizacja pracy zdalnej w ramach obowiązującego czasu pracy. (szkolenie zdalne
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-01-26 - 2021-01-26

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 6 h

Cena: 349 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 19 stycznia

1.    Przepisy prawa obowiązujące w zakresie stosunków pracy
-    Kodeks pracy i inne ustawy
-    przepisy zakładowe: regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne
-    relacje Kodeks – regulamin
-    zakres obowiązywania przepisów o czasie pracy

2.    Pojęcie czasu pracy.
-    zasada dyspozycyjności pracownika
-    znaczenie miejsca pracy

3.    Praca zdalna i jej wykorzystanie w praktyce zatrudnienia
-    tryb powierzania pracy zdalnej
-    warunki pracy zdalnej
-    dyspozycja pracownika a wykonywanie pracy na zasadach zdalnych
-    rozliczanie wykonania prac
-    obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania pracy zdalnej
-    praca rotacyjna/hybrydowa – sposoby jej organizowania
-    praca na kwarantannie – kiedy jest dozwolona, rozliczanie pracy na kwarantannie

4.    Norma a wymiar czasu pracy - różnice pojęciowe
-    normy czasu pracy jako maksymalnie dopuszczalne ilości godzin do przepracowania, obowiązywanie art. 128 KP
-    wymiar czasu pracy – ramy w jakich należy organizować pracę w danym przedziale czasowym, sposób ustalania zgodnie z art. 130 KP
-    zasada 5-dniowego tygodnia pracy i jej konsekwencje
-    zwolnienia od pracy i ich konsekwencje dla czasu pracy oraz wynagradzania

5.    Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo

6.    Systemy czasu pracy
-    podstawowy (jako system „domyślny”)
-    równoważny
-    przerywany
-    zadaniowy
-    inne systemy
-    przesłanki i sposoby wprowadzenia systemów innych niż podstawowy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zadaniowego
-    możliwość wprowadzania zmian do przepisów zakładowych (kiedy należy przeprowadzać wypowiedzenia zmieniające w sytuacji zmiany systemów czasu pracy)

7.    System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP

8.    Okresy rozliczeniowe
-    normatywne okresy rozliczeniowe dla poszczególnych systemów czasu pracy
-    możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych, procedura i zasady ustalania

9.    Wprowadzanie zmian w czasie pracy w związku z pandemią COVID-19
-    wariant „elastycznego” czasu pracy
-    ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego
-    obniżenie wymiaru etatu w związku z zastosowaniem „tarcz antykryzysowych” – procedura zmian, porozumienia z pracownikami

10.   Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
-    maksymalny i minimalny okres na jaki można ustalić rozkład czasu pracy
-    dopuszczalność zmian rozkładu czasu pracy w toku okresu rozliczeniowego

11.   Praca w niedziele i święta a system czasu pracy

12.   Godziny nadliczbowe
-    definicja
-    występowanie
-    należności z tytułu godzin nadliczbowych (sposób obliczania wynagrodzenia za pracę i podstawy wymiaru dodatków za nadgodziny)
-    limity nadgodzin

13.    Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – różnice w uprawnieniach

14.    Dyżury pracownicze

15.    Zwolnienia od pracy i zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”

16.    Sytuacja przestoju: kodeksowego i ekonomicznego (wprowadzonego w związku z pandemią) i jego wpływ na rozliczanie czasu pracy oraz wynagradzanie

17.    Dokumentacja czasu pracy jako część dokumentacji pracowniczej: ewidencja czasu pracy i wnioski, formy: elektroniczna lub papierowa, archiwizacja, okres przechowywania

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się kadrami i płacami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kierowaniem pracą innych, organizowaniem pracy zespołów oraz do wszystkich osób prowadzących lub chcących prowadzić sprawy kadrowe pragnące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawa pracy i  płac.

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy , prowadzenia harmonogramów. Porządkuje całość tematyki w tym obszarze tj. na szkoleniu omawiane są przepisy prawa obowiązujące w zakresie stosunków pracy, podstawowe pojecia z zakresu prawa pracy, omawia normy i wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy,

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest praktyczna strona omawianej tematyki, szkolenie prowadzi doświadczony szkoleniowiec , ekspert prawa pracy , autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)    „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)    „Kadry i płace w instytucjach kultury” (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)    „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011
4)    „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)    „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010
6)    „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.” C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)    „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST” BDG, Warszawa 2007 (współaut.)
Ponadto liczne artykuły i komentarze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.
Stała współpraca z wydawnictwami:
-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.)
-    Wolters Kluwer (od 2005 r.)
-    Wiedza i Praktyka (od 2006 r.)
-    C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze po zmianach w 2013 roku
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)    Dokumentacja pracownicza
11)    Czas pracy w instytucjach kultury
12)    Czas pracy w służbie zdrowia
13)    Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

22.02

2021

22.03

2021

02.02

2021

09.03

2021

12.02

2021

26.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, czytelne prezentacje i rozległa wiedza osoby prowadzącej szkolenie."

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

K.Klimecka

Biuro Obsługi Podatnika

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy"

M.Krakowska Energetyka Cieplna

"Atuty szkolenia: mała liczba uczestników, możliwość skupienia się na wybranych przez uczestników tematach, wysoki poziom merytoryczny, szkolenie przeprowadzone w atmosferze swobodnej dyskusji"

A.Warmusz

AIB

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

M. Kukiełka

Bader Polska

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłebiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

M. Jakusz-Gostomska

MPI KOS-EKO

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

A. Tomaszewska

Poly GAZ

X