Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU - systemy, dokumentacja, praca zdalna. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-10-07 - 2021-10-07

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 października

1.    Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:
a)    ustawa o pracownikach samorządowych
b)    Kodeks pracy
c)    relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych
2.    Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy
3.    Pojęcie czasu pracy.
a)    zasada dyspozycyjności pracownika
b)    znaczenie miejsca pracy
4.    Czas pracy a polecenie pracy zdalnej
a)    zasady polecania pracy zdalnej
b)    sposób rozliczania pracy zdalnej – obowiązki ewidencyjne po stronie pracownika
5.    Normy i wymiar czasu pracy.
a)    normy ustawowe
b)    norma a wymiar czasu pracy
c)    zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP
d)    „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy
e)    okresy rozliczeniowe
–    dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych,
–    procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego
6.    Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
7.    Szczególne uregulowania czasu pracy na okres panedmii COVID-19
a)    wprowadzenie elastycznego czasu pracy
b)    ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8.    System „ruchomego” czasu pracy z art. 140[1] KP i jego zastosowanie
9.    Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność
10.  Systemy czasu pracy.
a)    system podstawowy
b)    równoważny czas pracy
c)    przerywany czas pracy
d)    system zadaniowy
e)    pozostałe systemy czasu pracy
11.  Rozkłady czasu pracy.
a)    okres maksymalny
b)    podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy
c)    krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów
d)    indywidualne rozkłady czasu pracy
e)    elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy
12.  Praca w niedzielę i święta.
a)    warunki dopuszczalności pracy
b)    dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN
13.  Praca w porze nocnej
a)    ustalanie pory nocnej
b)    dodatki za pracę nocną
14.  Godziny nadliczbowe
a)    Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych
-    polecenie pracodawcy i jego konsekwencje
-    praca „z inicjatywy pracownika”
-    warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach
-    zakaz planowania pracy w nadgodzinach – nadal obowiązujący
b)    Limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych
c)    Zasady rozliczenia:
–    ewidencja czasu pracy,
–    konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
–    wynagrodzenie czy czas wolny
d)    Sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie
e)    „Zwrot” godzin wolnych
-    zwrot wyłącznie na wniosek
-    czas wolny a wynagrodzenie pracownicze
f)    Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
-    wynagrodzenie za pracę wykonaną
-    brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP, orzecznictwo
15.  Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy
a)    Pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
-    kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników
-    organizacja pracy i różnice w uprawnieniach
-    prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek
b)    Podróż służbowa
-    podróż a czas pracy
-    kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty
-    zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie
c)    Dyżury pracownicze
16.  Zwolnienia od pracy a czas pracy
a)    Odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
b)    Zwolnienia obowiązkowe
17.  Praca zdalna a czas pracy
a)    specyfika wykonywania pracy poza stałym miejscem wykonywania pracy
b)    pracownik on-line i potencjalne skutki stałej dyspozytywności pracownika zdalnego: problemy z okresem odpoczynku, kwalifikowanie gotowości on-line jako dyżuru pracowniczego,
c)    obowiązkowe świadczenia od pracodawcy
18.  Dokumentacja czasu pracy według przepisów ws. dokumentacji pracowniczej
a)    elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i in.
b)    formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej
c)    okres przechowywania dokumentacji czasu pracy

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się kadrami i płacami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kierowaniem pracą innych, organizowaniem pracy zespołów oraz do wszystkich osób chcących prowadzić sprawy kadrowe lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawa pracy i  płac.

Cele szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy , prowadzenia harmonogramów. Porządkuje całość tematyki w tym obszarze tj. na szkoleniu omawiane są przepisy prawa obowiązujące w zakresie stosunków pracy, omawia normy i wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkłady czasu pracy,

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest praktyczna strona omawianej tematyki, szkolenie prowadzi doświadczony szkoleniowiec , ekspert prawa pracy , autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji,ponadto autor  licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.Stała współpraca z wydawnictwami:-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.),     Wolters Kluwer (od 2005 r.), Wiedza i Praktyka (od 2006 r.), C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze .
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)    Dokumentacja pracownicza
11)    Czas pracy w instytucjach kultury
12)    Czas pracy w służbie zdrowia
13)    Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.

Opinie po szkoleniu eksperta:

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego przez Akademię Kształcenia Kadr. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji w zakresie objętym tematyką szkolenia. Nadmieniam, że szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia prezentowane były w sposób jasny i zrozumiały. "

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

13.10

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Kazimierz Dolny Szkolenie wyjazdowe Nowość

13.10

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

03.11

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Jesteśmy w pełni zadowoleni z odbytego szkolenia. Uzyskaliśmy wszystkie interesujące nas informacje."

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego w dniach 21—22—23 czerwca 2021 r. przez AKK. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji."

"Prowadzący szkolenie był bardzo przygotowany, odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania"

"Szkolenie oceniam na bardzo wysoki poziom merytoryczny. Prowadzący posiada wysokie umiejętności przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy "

"Szkolenie poruszyło najbardziej aktualną tematykę podatku VAT. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w tym zakresie. Do lepszego zrozumienia tematyki zaprezentowano sporo przykładów i interpretacji."

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

"Szkolenie prowadzone żywo, ciekawie, bez zbędnego przeciągania tematu. Bardzo konkretnie przekazana wiedza. Osoba prowadzącego bardzo właściwa."

Z. Święcz

Starostwo Powiatowe

X