Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Informacja publiczna- nowa ustawa z lipca 2021- dane otwarte i ponowne wykorzystanie informacji publicznej. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-11-03 - 2021-11-03

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 27 października

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- Dane otwarte i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

1. Przedmiot regulacji ustawy o danych otwartych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

2. Relacja przepisów ustawy do innych regulacji prawnych ( ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, KPA).

3. Pojęcia na użytek realizacji ustawy: anonimizacja, dane badawcze, dane dynamiczne, dane o wysokiej wartości, dane prywatne itd.

4. Zakres podmiotowy regulacji ustawy- czyli jakie podmioty są zobowiązane do stosowania regulacji , wyłączenia.

5. Podmiot uprawniony.

6. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

7. Ogólne zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania ( zasada równości, otwartości, umowne określenie zasad ponownego wykorzystywania itd.).

8. Zasady ponownego wykorzystywania danych publicznych mających formę dokumentu elektronicznego.

9. Ponowne wykorzystywania informacji publicznej a BIP (publikowanie  informacji w BIP o opatach, warunkach, zgodach, zasadach ponownego wykorzystywania itd.).

10. Ponowne wykorzystywanie danych publicznych-tryb wnioskowy:
10.1. Wniosek-treść, elementy, adresat, podmiot uprawniony;
10.2. Procedura rozpatrywania wniosku;
10.3. Oferta ponownego wykorzystywania, odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, decyzja, postępowanie odwoławcze, sprzeciw, organ odwoławczy.

11. Dane badawcze, dynamiczne i o wysokiej wartości- zasady ponownego wykorzystywania, Polityka dostępu do danych badawczych.

12. Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

13.Program otwierania danych publicznych- co to jest, na czym polega, Koordynator Programu, zadania realizatora Programu.

14. Portal Danych Publicznych- czym jest, jakie są jego zadania, kto prowadzi Portal.

15. Pełnomocnik ds. otwartości danych.

16. Przepisy wykonawcze.

17. Zmiany w przepisach związane z wejściem w życie regulacji ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Pracownicy podmiotów publicznych zajmujący się udostępnianiem informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, radcowie prawni i inne osoby zainteresowane.

Przedmiotem szkolenia jest nowa ustawa o  otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która po wejściu w życie zastąpi przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa w dniu 23.07.2021r. została przyjęta przez Sejm, ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, procedur oraz  przedstawienie nowych rozwiązań ( Portal danych, Program otwierania danych, Pełnomocnik ds. otwartości danych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z udostępnianiem informacji publicznej. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zdefiniować co jest informacją publiczną  ( prostą i złożoną), nabędzie wiedzę jak prawidłowo ( bez naruszania prawa do prywatności itp). Udostępniać informacje publiczną, jak poddać informację publiczną procedurze anonimizacji.

Małgorzata Czartoryska


- prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.                                    

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

- VAT-zw w przypadku finansowania z środków publicznych

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

26.10

2021

03.11

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

25.10

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Prowadzący posiada szczegółową wiedzę na temat szkolenia, ilość godzin odpowiednia do zapoznania się z tematem szkolenia".

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przepisy prawne poparte licznymi przykładami. Wykładowca chętnie odpowiada na pytania."

"Wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności jej przekazania"

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu."

"Profesjonalnie, przystępnie, przekazując konkretne informacje."

"Szkolenie zawierało dużo praktycznych i merytorycznych treści z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Pracy. Ważne było, że po każdym omówionym zagadnieniu uczestnik miał możliwość w zadawaniu pytań na omawiany temat."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszone problemy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu"

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłębiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

"Ciekawy temat szkolenia, omówiony bardzo zrozumiale i interesująco."

"Bardzo pozytywnie."

X