Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

PRAWO PRACY i ZATRUDNIENIE w 2022 ROKU – NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-03-28 - 2022-03-29

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 12 h

Cena: 798 PLN (958 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 18 marca

Dzień I

1.    Stosunek pracy – podstawy zawieranie
a.    Przepisy prawa pracy
b.    Formy umów – pisemna, elektroniczna, dokumentowa
c.    Podstawowe zasady podpisu elektronicznego
d.    Dokumentacja kandydata do pracy
e.    Zasady pobierania danych biometrycznych
f.     Dokumentacja przed podjęciem pracy

2.    Umowa o pracę – zasady, wykonywanie, rozwiązywanie
a.    Rodzaje umów
b.    Umowy terminowe – próbna, na czas określony
c.    Maksymalne okresy zatrudnienia
d.    Umowa na czas nieokreślony
e.    Porozumienie stron
f.     Wypowiedzenie – terminy, zasady wypowiedzenia
g.    Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

3.    Praca zdalna w czasie epidemii COVID-19 i projektowane zmiany
a.    Organizowanie pracy zdalnej: zasady polecania, odwołanie pracy zdalnej, praca „hybrydowa”
b.    Praca zdalna w trakcie kwarantanny. Niezdolność do pracy a praca zdalna
c.    Projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej
d.    Zawieszenie badań lekarskich

4.    Przepisy dotyczące testów pracowników w związku z COVID-19
a.    Nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (projekt sejmowy)
b.    Zakres zastosowania – kategorie zatrudnionych:
-    pracownicy
-    wykonawcy umów cywilnoprawnych
-    inni zatrudnieni
c.    Prawa pracodawcy:
-    żądanie przeprowadzenia testu diagnostycznego na
-    okazanie świadectwa zaszczepienia lub ozdrowienia
d.    Skutki braku aktualnego testu, świadectwa szczepienia lub ozdrowienia
-    zmiana stanowiska pracy
-    zmiana systemu czasu pracy
-    zmiana miejsca wykonywania pracy
e.    Okres na jaki mogą być wprowadzone zmiany
f.     Zasady przechowywania i przetwarzania danych o testach i zaszczepieniu

Dzień II

5.    Zmiany w zakresie ustalania okresów zasiłkowych
a.    Okresy zasiłkowe – długość
b.    Sposób liczenia wg. nowych przepisów
c.    Okres zasiłkowy a możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia


6.    Zmiany w urlopach dla rodziców
a.    wydłużenie urlopu ojcowskiego
b.    nowy wymiar dni wolnych na opiekę nad dziećmi
c.    prawo rodziców dzieci do lat 6 do elastycznych form wykonywania pracy w zakresie czasu pracy

7.    Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów
a.    Pojęcie sygnalisty
b.    Podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937
c.    Kategorie sygnalistów: pracownicy, inni zatrudnieni, współpracujący, akcjonariusze i udziałowcy
d.    Przedmiot zgłoszenia – rodzaje naruszeń prawa
e.    Kategorie działań odwetowych, zabronionych przez prawo
f.    Sposoby ochrony: zakaz zwalniania z pracy, zakazy rozwiązywania umów – w tym umów gospodarczych, zniesienie wewnętrznych ograniczeń działalności sygnalistów
g.    Roszczenia sygnalistów i odpowiedzialność karna za naruszanie ich praw
h.    Zadania pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów
-    wprowadzenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa
-    regulamin zgłoszeń wewnętrznych – kiedy i w jakim zakresie obowiązuje
-    obowiązki pracodawcy: przyjęcie zgłoszenia, nadanie biegu sprawie, obowiązki informacyjne wobec sygnalisty

8.    Umowy cywilnoprawne
a.    Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne
b.    Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice
c.    Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie
d.    Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne:
-    zasady ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług
-    obowiązek rejestracyjny umów o dzieło w ZUS
e.    Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i o świadczenie usług: minimalna stawka godzinowa i jej zastosowanie, ewidencja godzin usług
f.     Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło: sposoby ustalania, wynagrodzenie częściowe, wadliwe wykonanie dzieła
g.    50% koszty uzyskania przychodu – kiedy i w jakich warunkach obowiązują
h.    Zakończenie umowy
–    zlecenie na czas określony lub nieokreślony
–    wykonanie dzieła
–    zakończenie przed czasem: wypowiedzenie zlecenia – odstąpienie od umowy o dzieło, odpowiedzialność za szkody

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych, HR oraz księgowości, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów,wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji,ponadto autor  licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.Stała współpraca z wydawnictwami:-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.),     Wolters Kluwer (od 2005 r.), Wiedza i Praktyka (od 2006 r.), C.H. Beck (od 2007 r.)

Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze .
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)  Dokumentacja pracownicza
11)  Czas pracy w instytucjach kultury
12)  Czas pracy w służbie zdrowia
13)  Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)  Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.

Opinie po szkoleniu eksperta:

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego przez Akademię Kształcenia Kadr. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji w zakresie objętym tematyką szkolenia. Nadmieniam, że szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia prezentowane były w sposób jasny i zrozumiały. "

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 798 plus 23% VAT, razem 981.54
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.04

2022

22.02

2022

28.03

2022

16.05

2022

13.06

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego w dniach 21—22—23 czerwca 2021 r. przez AKK. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji."

"Możliwość połączenia szkolenia z wypoczynkiem, wysoki poziom zajęć umożliwia uporządkowanie wiedzy. Wykładowca kompetentny i przygotowany na udzielenie odpowiedzi na różnorodne pytania, nawet nie związane z programem. Wieczory zorganizowane. Fajnie.

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia. Brak zastrzeżeń".

"Temat został przedstawiony i wytłumaczony w wyczerpujący sposób.Wykładowca prowadził szkolenie zrozumiale. Materiały szkoleniowe na pewno pomogą mi w dalszej pracy."

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie. Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

"Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia i przygotowanie osoby prowadzącej szkolenie."

" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Prowadzący doskonale przygotowany, konkretny z poczuciem humoru. Czas maksymalnie wykorzystany pod względem merytorycznym . Poparte przykładami informacje."

X