Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-02-04 - 2022-02-04

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 stycznia

Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym- dochodzenie na drodze egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem nowelizacji 2022r.

1. Postawy prawne dochodzenia należności na rzecz placówek przedszkolnych

2. Pojęcie niepodatkowej należności publicznej.
2.1. Obowiązek dochodzenia  należności publicznej;
2.2 Decyzja jako formalna podstawa powstania obowiązku uregulowania należności;
2.3. Decyzja ustalająca czy określenie zobowiązania w decyzji;
2.4. Ostateczność i prawomocność decyzji;
2.5. Warsztat pisania decyzji.
a) wszczęcie postępowania administracyjnego
b) ustalenie strony postępowania,
c) postępowanie dowodowe,
d) decyzja wymiarowa- zasady prawidłowego formułowania decyzji wymiarowej nakładającej obowiązek finansowy ( warsztat)
2.6. Postepowanie w przedmiocie przyznania ulgi w spłacie zobowiązania
a) wszczęcie postępowania,
b) ustalenie strony postepowania
c) postępowanie dowodowe
d) zasady prawidłowego formułowania decyzji w przedmiocie ulg ( decyzje uznaniowe, raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie )

3. Regulacje wewnętrzne placówek przedszkolnych wydawane w kontekście regulowania opłat należnych placówkom przedszkolnym.
3.1. Regulamin;
3.2. Zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach  należności;
3.3. Zasady powiadamiania o zaległościach ( w tym z uwzględnieniem wymagań ochrony danych osobowych RODO);
3.4. Warsztat pisania aktów wewnętrznych.

4. Wierzyciel.

5. Postępowanie upominawcze:
5.1. Zasady wystawiania, tworzenia i doręczania upomnień;
5.2. Koszt postępowania upominawczego.
5.3. Warsztat pisania upomnień.

5. Zasady wystawiania tytułów wykonawczych TW-1, tytuł dalszy, kolejny, ponownie wystawiony, tytuł wykonawczy zmieniony.- warsztat.

6. Wszczynanie egzekucji administracyjnej- pozyskiwanie informacji dot. majątku, kompetencje wierzycieli i organów egzekucji.

7. Współpraca Wierzyciela z organem egzekucji w toku egzekucji, wzajemne relacje.

8. Prawa zobowiązanych ( rodziców, opiekunów prawnych w postępowaniu egzekucyjnym- jak powinien zachować się wierzyciel: prawo do skargi, zarzuty, sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski o rozłożenie na raty, wnioski o umorzenie należności i zaległości itp.).

9. Umorzenie egzekucji, postępowania egzekucyjnego a umorzenie należności- czy to to samo?
10. Ponowne wszczęcie egzekucji.
11. Koszty postępowania egzekucyjnego- ogólne zasady, wzajemne rozliczenia pomiędzy Wierzycielem a organem egzekucji
12. Orzecznictwo.

 

 

Pracownicy placówek przedszkolnych, pracownicy komórek organów prowadzących zajmujący się postępowaniami podatkowymi, należnościami publicznymi, pracownicy komórek orzecznictwa, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wydawania aktów wewnętrznych placówek przedszkolnych, decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów.

Małgorzata Czartoryska


- prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.                                    

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77

dla jednostek budżetowych obowiązuje stawka VAT-zw.

• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.04

2022

22.02

2022

28.03

2022

16.05

2022

13.06

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Organizacja na najwyższym poziomie - znakomity podział na część szkoleniową i relaksacyjną. Duża wiedza prowadzącego."

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

„Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Organizator, wykładowca komunikatywni, przesympatyczni. Firma szkoleniowa godna polecenia. Wykład absolutnie merytoryczny, oparty na przykładach, w logiczny sposób docierający do słuchacza.”

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianie problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady "

„Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadząca wykazała się dużym zaangażowaniem ora umiejętnością przekazywania wiedzy.”

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

"Szkolenie pozwala na uniknięcie popełniania błędów w załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

„Szkolenie spełniło wszystkie warunki i oczekiwania uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sposobu przekazywania wiedzy i doświadczeń wykłady prowadzone interesująco i profesjonalnie. Polecam.”

X