Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Ocena pracownicza- przygotowanie, etapy, techniki rozmowy.
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-11 - 2022-10-11

Prowadzący: Magdalena Guillet

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN (599 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 4 października

1.    Powitanie i otwarcie szkolenia, przedstawienie programu, ćwiczenie otwierające szkolenie:

Dlaczego ocena okresowa jest ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi?(dyskusja moderowana, mini wykład i prezentacja)

-    Korzyści dla kierownika, firmy i samego pracownika
-    Ocena kluczowym aktem zarządzania
-    Ocena, jako narzędzie służące do podwyższania
skuteczności indywidualnej i zbiorowej

2.    Do czego służy rozmowa? Przykra konieczność czy zaplanowany etap rozwoju pracownika. Cele rozmowy rocznej:

-    Rozwojowe
-    Motywacyjne
-    Alokacyjne
-    Aktywizujące
-    Szacujące

3.    Jakie elementy niezbędne są do stworzenia skutecznej oceny? Jak przygotować się do niej? Procedura towarzysząca ocenie pracowniczej.
Analiza istniejącego arkusza oceny, co sprawia trudności, co jest mniej zrozumiałe, na czym się oprzeć (ćwiczenia w parach). Przygotowanie do rozmowy. Ćwiczenie „Ocena Kowalskiego”.

4.    Istniejące formuły oceny okresowej:

-    Formuła „tell and sell” ( „powiedz i oczekuj wykonania”) – przełożony komunikuje pracownikowi wyniki oceny, wskazuje niedociągnięcia i udziela pouczeń- komunikacja jednostronna;
-    Formuła „tell and listen” („powiedz i wysłuchaj”) – przełożony przekazuje pracownikowi swoją opinię i pozwala się do niej ustosunkować; współuczestnictwo ocenianego ale cele i zadania są nadal określane wyłącznie przez przełożonego;
-    Formuła „problem solving” („rozwiązywania problemów”) – przełożony i pracownik zastanawiają się nad krokami, jakie należy podjąć, aby zrealizować wspólnie ustalone cele..
-    Kultura organizacji determinantą wyboru formuły. Jak to przebiegało dotychczas? Która formuła będzie najbardziej efektywna?

5.    Etapy oceny:

-    Przygotowanie rozmowy
-    Ocena według przyjętych kryteriów, jako gwarant obiektywizmu, oparcie oceny na faktach
-    Sporządzanie bilansu minionego okresu, ocena wyników, aktualne kompetencje pracownika, odegrana rola
-    Umiejętność słuchania pracownika

6.    Symulacja rozmowy rocznej. Analiza najczęściej popełnianych błędów przez oceniającego. Seria scenek wraz z informacją zwrotną.
Wyciągnięcie wniosków – analiza danych (ćwiczenia w parach)

7.    Techniki rozmowy :

-    Jakie zachowanie przyjąć w każdym etapie rozmowy?
-    Jak zachować się w przypadku konfliktu? Zachowania asertywne.
-    Wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki.

8.    Ustalanie celów na rok przyszły, negocjacje planu postępu, podsumowanie rozmowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
-    Menadżerów HR
-    HRBP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac

Szkolenie przygotowuje do efektywnej realizacji procesu ocen pracowniczych w tym właściwego przygotowania procesu, zrozumienia różnych formuł oceny okresowej, jej etapów i technik prowadzenia rozmowy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:
•    będą potrafili oceniać skuteczność systemu oceny rocznej,
•    będą wiedzieć, jakie są fazy rozmowy oceniającej i jak się do nich przygotować oraz je przeprowadzić,
•    zapoznają się z najczęstszymi błędami oraz sposobami jak ich unikać.
•    będą potrafili przeprowadzić rozmowę z pracownikiem na zasadzie partnerstwa,
•    zrozumieją aspekt rozwojowy rozmowy.

Magdalena Guillet


Praktyk rekrutacji. Prowadziła międzynarodową firmę pracy tymczasowej, była Dyrektorem HR w sieci hipermarketów gdzie rekrutowała  wszystkich pracowników do nowych hipermarketów. Prowadziła liczne rekrutacje na zlecenie klientów z wielu branż. Ma na swoim koncie ok 2500 tys. udanych procesów rekrutacyjnych. Obecnie konsultant biznesowy, trener, mentor i coach.

Kluczowe kompetencje to m. in.:
- budowanie systemów HR ( procesy rekrutacyjne, ocena pracownicza, rozmowy rozwojowe, zarządzanie kompetencjami, on-boarding, programy mentoringowe)
- doradztwo strategiczne w zakresie określania misji, wizji, strategii firmy oraz ocena potencjału kadry kierowniczej ( planowanie i przeprowadzanie AC/DC)
- rozwijanie kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

27.09

2022

10.10

2022

17.11

2022

15.12

2022

19.10

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pan prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, posiadający bardzo dużą wiedzę z zakresu środków trwałych, zarówno pod kątem rachunkowym jak i budowlanym"

"Szkolenie zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunkatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowe-specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco. Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

"Super:)"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów "

X