Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Szkolenia wewnętrzne

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Zespół Ekspertów AKK

Czas trwania: Brak danych

Cena: 0 PLN + VAT

Szkolenia wewnętrzne
Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji. Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre programy szkoleniowe, Dedykowane JST, Rynkowi Pracy czy Pomocy Społecznej.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń wewnętrznych. Zapytaj o szkolenie wewnętrzne biuro@akkonline.pl  tel. 601955320.

Wszystkie szkolenia możemy realizować w postaci zdalnej:

Zapewniamy:
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Przykłady realizowanej tematyki:

SL2014 – Wnioski o płatność  i sprawozdawczość projektów unijnych

1.    System SL2014
–    Uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna
–    Jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014

2.    Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–    Harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja
–    Zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
–    Dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?

3.    Wniosek o płatność – warsztat praktyczny:
–    Rejestracja wniosku o płatność
–    Jak prawidłowo wypełnić wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego – case study na przykładzie projektu
–    Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta

4.    Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu

5.    Pozostałe zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–    Pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
–    Baza Personelu - dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?
–    Monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?

6.    Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

STAN EPIDEMII U PRACODAWCY – METODY ORGANIZACJI PRACY, OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA, CZAS PRACY, ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE, SYTUACJA ZLECENIOBIORCÓW

1.    Stan epidemii i jego skutki prawne
–    Konieczność ograniczenia działalności według przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych
–    Organizowanie pracy zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.    Ograniczenia związane z epidemią
–    Zawieszenie badań okresowych i jego skutki
–    Ograniczenia w działalności – zakazy funkcjonowania
–    Czasowe zawieszenie obowiązywania przepisów prawa pracy – zasady zawierania porozumień
–    Zmiany w zakresie czasu pracy – zmniejszenie okresów odpoczynku, wprowadzenie elastycznego systemu czasu pracy
–    Maksymalny okres obowiązywania zmian w przepisach prawa pracy w czasie epidemii

3.    Zatrudnianie w okresie epidemii
-    Wykonywanie w sposób zdalny czynności z zakresu prawa pracy
-    Formy czynności – elektroniczna i dokumentowa, czym się różnią, kiedy można stosować
-    Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę w czasie epidemii

4.    Organizacja pracy zdalnej
-    Praca zdalna – kto ją wykonuje
-    Polecenie pracy zdalnej
-    Okres wykonywania pracy
-    Czas pracy – zachowanie dotychczasowych systemów czasu pracy
-    Potwierdzanie obecności
-    Ewidencjonowanie godzin pracy zdalnej
-    Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
-    Praca zdalna a przestój
-    Praca zdalna a zwolnienie lekarskie i kwarantanna
-    Praca zdalna a urlopy i zwolnienia od pracy
-    Tzw. praca rotacyjna – czy jest dozwolona i w jakich warunkach
-    Wynagrodzenie przy pracy zdalnej
-    Powierzenie innego rodzaju pracy

5.    Praca zdalna przy umowach cywilnoprawnych
-    Podejmowanie czynności związanej z umową cywilnoprawnych – warunki zmian
-    Uzgodnienie pracy zdalnej
-    Ewidencjonowanie godzin wykonywania usług zdalnych
-    Umowa o dzieło a praca zdalna
-    Wynagradzanie i rozliczanie

6.    Zamknięcie zakładu pracy i skutki dla pracowników oraz innych zatrudnionych
-    Przestój – czym jest i co powoduje?
-    Niedopuszczenie do pracy
-    Wynagrodzenie przestojowe – jak ustalać
-    Powierzenie innej pracy i wynagradzanie

7.    Przestój ekonomiczny i obniżenie etatów
-    Przestój ekonomiczny – warunki wprowadzenia
-    Obniżenie etatów – wprowadzenie, brak wypowiedzeń
-    Porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego i obniżenia etatów
-    Uprawnienia pracowników – wynagradzanie
-    Wsparcie dla pracodawców: dopłaty do wynagrodzeń, sposoby uzyskania

8.    Wsparcie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie przestoju zakładu pracy
-    Sytuacja osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnionych w przypadku niewykonywania umów
-    Świadczenie postojowe – warunki uzyskania, podmiot wypłacający
-    Składanie wniosków
-    Wysokość świadczenia i okres przyznawania

9.    Urlopy i zwolnienia od pracy a stan epidemii
-    Udzielanie urlopów – plany urlopowe, porozumienia, zmiany planów
-    Możliwości wysyłania pracowników na „przymusowe” urlopy
-    Udzielanie zwolnień opiekuńczych z powodu epidemii oraz zasiłki opiekuńcze – komu przysługują
-    Osoby przebywające na kwarantannie – sytuacja zatrudnionych, uprawnienia do zasiłków, zakaz wykonywania pracy zdalnej

10.    Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Wszystko o mechaniźmie podzielonej płatności - Split payment. (szkolenie online).

1. Zasady stosowania mechanizmu "split payment" wprowadzone w 2018 r,
a)  ogólne zasady działania – zmiany w ustawie VAT i prawie bankowym;
b)  kto decyduje o stosowaniu dobrowolnego MPP – sprzedawca czy nabywca. Waga klauzul na fakturach w świetle przepisów prawa podatkowego
c) korzyści zastosowania „split payment” dla stron transakcji.

2. Nowelizacja przepisów z 1 listopada 2019 r.
a) wprowadzenie obowiązkowego MPP dla niektórych towarów i usług
b) zmiana załączników do ustawy o VAT

3. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
a)  rachunek VAT a obowiązki banku
b)  „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób opłacać należności z faktury, zaliczki przed wystawieniem faktury, podatki, ZUS?
c) jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
d) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a "split payment".
MPP a ulga na „złe długi”  
e) właściciel środków zgromadzonych na rachunku VAT – podatnik czy do skarb państwa?
f) jak zachować płynność finansową przy stosowaniu MPP - na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
g) wniosek o uwolnienie środków – aspekty praktyczne.
h)  egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
i)  jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

4. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu "split payment"
a)   prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
b)  nowe zasady przyspieszonego 25 dniowego zwrotu VAT  na wyodrębniony rachunek
c)   transakcje międzynarodowe a „split payment”.

5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie "split payment". Sankcje opisane w ustawie o VAT oraz KKS. Konsekwencje w podatkach dochodowych.

Kasy fiskalne on – line. Dla kogo i od kiedy. Ulga dla użytkownika. (szkolenie online)

1    Przepisy ustawy i rozporządzeń regulujące obowiązki i prawa podatnika dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.

2    Kasy on - line – dla kogo dobrowolne, dla kogo obowiązkowe. Terminy obowiązkowej instalacji kas nowego typu.

3    Wady i zalety kasy on – line. Problemy z użytkowaniem.

4    Jak i do czego aparat skarbowy może wykorzystać  funkcjonalność kasy on – line.

5    Na czym polega proces fiskalizacji kasy on – line. Czym różni się od czynności fiskalizacji kas starego typu.

6    Numer unikatowy, numer ewidencyjny kasy on – line. Obowiązki podatnika i  serwisanta.

7    Ulga na zakup kasy on - line; warunki skorzystania, sposoby odliczenia.

8    Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy on – line:
- zaprzestanie używania kasy,
- zakończenie działalności,
- zawieszenie działalności,
- spóźniony przegląd techniczny,
- brak połączenia internetowego czasowo lub stale.

9    Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on - line.

10  Brak przeglądu     kasy on - line w terminie ustawowym – skutki dodatkowe.

11  Kontrola sposobu użytkowania kasy przez organ podatkowy:
- przebieg kontroli: co kontrolujący może sprawdzać w jej toku, jakie żądania może zgłosić;
- prawa kontrolowanego w czasie kontroli sposobu użytkowania kasy.

12  Sposób zakończenia pracy kasy starego typu i on – line – obowiązki podatnika i serwisanta

13  Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania uczestników

14    Problemy praktyczne występujące w czasie użytkowania kasy fiskalnej:
14.1    Awaria kasy rejestrującej.
14.2    Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
14.3    Zakończenie pracy kasy rejestrującej.
14.4    Konieczność wymiany modułu fiskalnego.
14.5    Utrata kasy w wyniku kradzieży.
14.6    Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
- zwrot towaru z paragonem,
- zwrot towaru bez paragonu,
- brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu,
- zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru,
- zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,
- udzielenie rabatu potransakcyjnego,
- oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży   
- omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie a brak paragonu
- brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie
- ewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym.

15    Podsumowanie szkolenia.

 

Nowe obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

1.      Dotychczasowy dorobek prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

2.      Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności.

3.      Cyberprzestępczość – źródła i zagrożenia.

4.      Ramy prawne europejskiego i krajowego systemu cyberbezpieczństwa.

5.      Akty wykonawcze do ustawy krajowej.

6.      Podstawowe pojęcia ustawy.

7.      Struktura zarządzania cyberbezpieczeństwem kraju.

8.      Szacowanie ryzyka jako element cyberbezpieczństwa.

9.      Obowiązki dostawców kluczowych.

10.    Wymogi prawne i funkcjonalne dla systemów informatycznych.

11.    Podmiot publiczny jako operator usługi kluczowej.

12.    Prawne konsekwencje zagrożenia cyberbezpieczństwa.

13.    Zadania podmiotów publicznych w zakresie cyberbezpieczństwa.

14.    Zadania osoby wyznaczonej do kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczństwa.

15.    Odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy  z dnia 5 lipca 2018 r.   o krajowym systemie cyberbezpieczństwa.

16.    Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022.

17.    Krajowe ramy cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022

18.    Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego.

WARSZTAT DLA INSPEKTOROW OCHRONY DANYCH. (szkolenie online)
Program szkolenia:

DZIEN PIERWSZY
1.      Biblioteka Inspektora Ochrony Danych.

2.      Podstawowe pojęcia  w zakresie ochrony danych wynikające z art. 4 RODO oraz ustaw krajowych.

3.      Wyznaczenie  IOD. Zadania i uprawnieninia IOD. Wykonywanie i dokumentowanie pracy.

4.      Obowiązki Administratora  i podmiotu przetwarzającego. Umowy powierzenia przetwarzania.

5.      Prawa i obowiązki osób,  których dane dotyczą.

6.      Inwentaryzacja czynności przetwarzania.

7.      Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii.

8.      Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

9.      Wykorzystanie posiadanych zasobów i dokumentacji do RODO.

10.    Polityki ochrony danych.

11.    Monitoring i transmisja danych a ochrona danych.

DZIEN DRUGI

12.    Dane kadrowe w świetle przepisów KP i praktyki z zakresu ochrony danych.

13.    Klauzule i zgody.

14.    Obowiązki informacyjne

15.    Powierzenia przetwarzania – zadani i obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego

16.    Audyt zgodności z przepisami rozporządzenia ogólnego. Ryzyko oraz szacowanie ryzyka jako proces.

17.    Ryzyko oraz szacowanie ryzyka jako proces

18.    Metody szacowania ryzyka.

19.    Dokumentowanie zdarzeń

20.    Informowanie o naruszeniu ochrony danych

21.    Pojęcie incydentu i zarządzanie incydentem.

22.    Bezpieczeństwo organizacyjne i techniczne

23.    System bezpieczeństwa informatycznego.

24.    Przydatne normy w wykonywaniu czynności IOD.

 

Wypalenie zawodowe - jak sobie radzić
Program szkolenia:
Metoda szkolenia:
Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.
Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

Wypalenie zawodowe – próba definicji
 
•    Objawy i symptomy
•    Jak zobaczyć je w sobie?
•    Na ile mi to grozi – diagnoza własnej podatności na wypalenie zawodowe
•    Wartości, priorytety i inne predyspozycje
•    Jak zapobiegać wypaleniu
•    Światło żółte i czerwone – jak zauważyć pierwsze sygnały nadchodzącego wypalenia?
 
Lepiej zapobiegać niż leczyć – podstawowe techniki  ochrony przed wypaleniem
 
•    Metody coachingowe – np. Koło życia
•    Motywujące określanie celu metodą SMART
•    Ustalanie priorytetów wg matrycy Eisenhowera
 
Aspekty podobno nieprzydatne – a jednak skuteczne
 
•    Budowanie dobrego kontaktu z samym sobą
•    Samoświadomość kluczem do zapobiegania wypaleniu
•    Marzenia  - mrzonki i stracony czas czy drogowskazy?
•    Co robić by się chciało- wstęp do pracy motywacyjnej z samym sobą
 
Motywacja – skuteczne techniki auto- motywacji
 
•    Meandry i zakręty motywacji wewnętrznej
•    efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania
•    co to jest pragnienie sukcesu ?
•    skuteczne techniki motywowania siebie – praca z wyobrażeniami sterowanymi
•    skuteczne techniki  motywowania siebie - poprzez analizę celów i zasobów
•    skuteczne techniki motywowania siebie- ustalania priorytetów i rozpoznawanie hierarchii wartości
•    osobiste nastawienie – jak myślę o moich sukcesach? własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek
•    osobiste nastawienie – jak rozumiem porażkę?
•    Wyobraźnia i marzenia  – wróg i przyjaciel motywacji
 
Stres
•    Podstawy wiedzy o stresie
•    jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
•    rozpoznanie własnych stresorów
•    jak kontrolować emocje

Jeśli uczestnikami zajęć będą osoby, które uczestniczyły już w  szkoleniu z zakresu radzenia sobie ze stresem, ostatni moduł szkoleniowy może zostać zredukowany na rzecz pogłębienia modułów wcześniejszych.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów obejmujących najnowsze zmiany i RODO
1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
•    rola procedury administracyjnej,
•    przedmiotowy i podmiotowy zakres k.p.a.,
•    treść i rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
•    ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych),
•    zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r. (art. 14),
•    ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów – nowy art. 14a,
•    pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
•    uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
2. Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:
•    organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne)
•    strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony),
•    inni uczestnicy postępowania administracyjnego.
3. Przebieg postępowania administracyjnego:
•    wszczęcie postępowania administracyjnego, a obowiązek informacyjny wg RODO (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania),
•    postępowanie wyjaśniające i dowodowe (dowody w postępowaniu administracyjnym, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów),
•    kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad; nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania,
•    braki istotne i nieistotne pism,
•    podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP – nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.,
•    inne czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje),
•    terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach - koniec terminu, a sobota, niedziela i święto, przywracanie terminów ),
•    instytucja ponaglenia organu, pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia,
•    definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
•    istota i cele mediacji,
•    zasady przeprowadzania mediacji,
•    proceduralne aspekty mediacji,
•    skutki i moc wiążąca mediacji.
5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
•    decyzje administracyjne -zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia; decyzja prawomocna; ostateczność, a prawomocność decyzji administracyjnej; związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
•    postanowienia,
•    ugody administracyjne,
•    milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu; wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy; zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
6. Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:
•    postępowanie odwoławcze, zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji; zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
•    nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,
•    wznowienie postępowania administracyjnego,
•    stwierdzenie nieważności decyzji,
•    inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych.
7. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary
i udzielania ulg w jej wykonaniu. Zmiany wprowadzone w lutym 2018 r.

8. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej, a regulacje RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119)
9. Podsumowanie. Dyskusja

„Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”
1.    Wprowadzenie
a) źródła prawa   
-    ważniejsze ustawy (kpa; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ustawa o drogach publicznych; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)
-    ważniejsze akty wykonawcze (rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko);
b) rola orzecznictwa organów odwoławczych i sądów administracyjnych
2.    Sprawy wymagające wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
a) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
b) ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji innych, niż inwestycje celu publicznego
3.    Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
b) projekt planu miejscowego
c) plan miejscowy
d) „uchwała krajobrazowa”
4.    Wpływ przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na postępowania w sprawach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
a) konsekwencje pierwszeństwa decyzji środowiskowej wobec decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
b) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadzana przez organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.    Organy właściwe w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
a) organy właściwe do orzekania w I instancji
b) organy współdziałające
c) organy odwoławcze
d) przekazanie sprawy według właściwości
6.    Uczestnicy postępowania
a) strony postępowania
b) organizacje społeczne

7.    Postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
a) wszczęcie postępowania
-    treść wniosku i załączniki (czy wniosek może dotyczyć części działki)
-    wezwanie do usunięcia braków
-    ustalenie stron postępowania
-    zawiadomienie o wszczęciu postępowania
-    ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji już zrealizowanej – legalizacja samowoli budowlanej
-    jak postąpić, gdy w stosunku do tej samej działki różni inwestorzy złożyli wnioski o wydanie warunków zabudowy
b) terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia
c) analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy
-    prawidłowe wyznaczenie obszaru analizowanego (kiedy obszar analizowany należy powiększyć)
-    mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego
-    front działki (prawidłowe ustalenie jego szerokości i w konsekwencji wielkości obszaru analizowanego)
-    jaką zabudowę należy uwzględnić w analizie obszarowej (problem budynków posadowionych nielegalnie i obiektów o nieustalonym statusie)
-    funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (czy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest kontynuacją zabudowy zagrodowej, problem obiektów o nieustalonym statusie)
-    cechy zabudowy i zagospodarowania terenu
•    określenie linii zabudowy (obowiązująca a nieprzekraczalna linia zabudowy)
•    wyznaczenie wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu
•    wyznaczenie szerokości elewacji frontowej (czy od strony frontu działki czy od strony wejścia głównego do obiektu)
•    wyznaczenie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (najwyższa, czy każda krawędź dachu)
•    udział powierzchni biologicznie czynnej (jak ustalić w braku określenia sposobu jego ustalania w obowiązujących przepisach urbanistycznych)
•    wymagana ilość miejsc parkingowych (jak ustalić w braku określenia sposobu jego ustalania w obowiązujących przepisach urbanistycznych)
d) dostęp do drogi publicznej (dla działki, czy dla wnioskodawcy, służebność, czy współwłasność)
e) uzbrojenie terenu
f) zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
g) zgodność z przepisami odrębnymi
h) postępowanie uzgodnieniowe
i) zawieszenie postępowania
j) postanowienia wydawane w toku postępowania   
k) zakończenie postępowania
-    obowiązki organu związane z zakończeniem postępowania
-    szczegółowe omówienie decyzji wydawanych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
-    przeniesienie decyzji na inna osobę
-    stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
-    umorzenie postępowania
-    uzupełnienie, sprostowanie, wyjaśnienie treści decyzji
8.    Postępowanie odwoławcze (i zażaleniowe)
a) wszczęcie postępowania
-    obowiązki organu I instancji związane z wniesieniem odwołania/zażalenia
-    samokontrola organu I instancji
b) postępowanie przed organem odwoławczym
-    omówienie najczęściej popełnianych przez organy I instancji błędów powodujących wadliwość ich rozstrzygnięć
-    postępowanie wyjaśniające
-    skutki cofnięcia odwołania/zażalenia
c) zakończenie postępowania
-      rozstrzygnięcia wydawane przez organy odwoławcze (wykonalność orzeczeń)

KONTROLA ZARZĄDCZA
Program szkolenia:
1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie do zagadnienia:
 Istota kontroli zarządczej
 Obszar podmiotowy i przedmiotowy stosowania kontroli zarządczej
 Cele kontroli zarządczej i przesłanki jej stosowania
2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Polsce:
 Ustawa o finansach publicznych
 Inne akty krajowe
 Nawiązanie do standardów międzynarodowych (COSO, INTOSAI,
KE)
3. Proces kontroli zarządczej w świetle wytycznych Ministra Finansów:
 Determinanty
 Ryzyko
 Mechanizmy
 Przepływ informacji
 Monitoring i ocena
 Wytyczne szczegółowe (samoocena, planowanie i zarządzanie ryzykiem)
4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:
●    przestrzeganie wartości etycznych,
●    kompetencje zawodowe,
●    struktura organizacyjna,
●    delegowanie uprawnień
5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty):
●    określenie celu istnienia jednostki (misji),
●    system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki
6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):
●    identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
●    analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
●    wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
●    sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
●    zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów
7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
●    dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość – potrzeby własne jednostki a oczekiwania kontroli zewnętrznych,
●    sprawowanie nadzoru,
●    ciągłość działalności,
●    ochrona zasobów,
●    szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
●    mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:
●    pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
●    komunikacja wewnętrzna,
●    komunikacja zewnętrzna,
9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:
●    system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
●    ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
●    ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
●    źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
10.Dokumentacja procesu kontroli zarządczej:
 Plan działalności
 Sprawozdanie z wykonania planu
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Obsługa sekretariatu z elementami etyki i zarządzania – nowy pracownik
Program szkolenia:
1. Sekretariat a wizerunek urzędu:
•    jak wzmocnić efekt pierwszego wrażenia wykorzystanie mechanizmów, które rządzą percepcją klientów:
- generalizacja
- kształtowanie obrazu na podstawie szczegółu (ukryte teorie osobowości)
•    budowanie profesjonalnego wizerunku służbowego

2. Organizacja pracy w sekretariacie:
•    najbliższe otoczenie, czyli rola dobrej organizacji w przestrzeni
•    zasady organizowani przestrzeni dookoła siebie
3. Efektywny i skuteczny obieg informacji w urzędzie:
•    przestrzeganie zasady i procedury obiegu pism
•    korespondencji elektronicznej – dzisiejsze „signum temporis”
•    klasyfikowanie, sortowanie  i układ informacji, co robić by wszystko mieć natychmiast pod ręką   porządek....
4. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie:
•    nawyki osób efektywnych
•    błędy, złodziej czasu i negatywne nawyki oraz sposoby radzenia sobie z nimi
•    od czego zacząć? Metoda krok po kroku – od pierwszego kroku do doskonałości
5. Uprzejma stanowczość, czyli tworzenie przyjaznej atmosfery kontaktów międzyludzkich z poszanowaniem granic (swoich i cudzych):
•    komunikacja werbalna
•    analiza i  kierowanie komunikacją niewerbalną
•    asertywność w kontaktach z klientami i współpracownikami
•    oczekiwania i potrzeby współpracowników i klientów, jak je odkryć, zanalizować i spełnić
6. Kontakt telefoniczny:
•    planowanie, przygotowywanie i organizowanie rozmów
•    kontakt z rozmówcą, „czarowanie głosem”
•    jak grzecznie i skutecznie zakończyć zbyt długą lub zbyt trudną rozmowę
•    komunikacja werbalna i niewerbalna  w rozmowie telefonicznej i telekonferencji
7. Jak nie poddać się manipulacji?
•    techniki wywierania wpływu społecznego
•    asertywna obrona  w sytuacji nacisku
8. Praca z emocjami i radzenie sobie ze stresem
•    opanowanie stresu i spokojna komunikacja w sytuacji trudnej
•    metody radzenia sobie w kontakcie z klientem trudnym.
9. Kilka słów o moralności i etyce
10.Etyka osobista a etyka urzędnika
11.Systemy wartości:
•           indywidualny,
•           rodzinny,
•           grupowy,
•           społeczny,
•           religijny
12.Wzajemne wpływy i przenikanie się wielu systemów wartości
13.„Pokusy” urzędnika:
•         identyfikacja sytuacji trudnych,
•         słabych punktów
•         ognisk zapalnych na granicy obowiązków służbowych, przekonań własnych i kontaktów z innymi
14.Kodeks etyczny- mit czy konieczność?

Nowa Ustawa Prawo Zamówień publicznych
Program szkolenia:
Dzień 1
1. Organizacja działu zamówień publicznych.
•    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
•    Kompetencje i zadania komisji przetargowej,
•    Zespół – zadania i kompetencje
•    Zasady tworzenia regulaminów.

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
•    Nowe pojęcia w ustawie Pzp,
•    Obowiązek stosowania ustawy,
•    Wyłączenia stosowania ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień
•    Omówienie zasad udzielania zamówień,
•     Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przygotowanie postępowania
•    Nowe zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
•    Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
•    Zasady szacowania wartości zamówienia,

5. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.
•    Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu,
•    Warunki udziału w postępowaniu - przykłady,
•    Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – dokument do weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Kryteria oceny ofert
•    Nowe kryteria oceny ofert,
•    Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
•    Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
•    Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów

Dzień 2

1. Tryby konkurencyjne udzielania zamówień publicznych
•    Przesłanki stosowania,
•    Terminy w przetargu nieograniczonym i ograniczonym

2. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
•    Procedura odwrócona,
•    Procedura klasyczna,
•    Publikacja ogłoszeń – główne zasady,
•    Zmiana treści ogłoszenia,
•    Badanie i ocena ofert w postępowaniu,
•    Rażąco niska cena,
•    Odrzucenie oferty i wykluczenia wykonawców.

4. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych
•    Przesłanki stosowania,
•    Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
•    Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego,

5. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
•    Nowe zasady dokonywania zmian umowy,
•    Wzory zapisów umownych,
•    Uprawnienia wykonawców w zakresie kreowania treści umowy .

6. Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp
•    Przesłanki złożenia odwołania,
•    Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
•    Skarga do sądu.
•    Pozasądowe formy rozpatrywania sporów.

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych

Mobbing, dyskryminacja oraz naruszanie praw pracowniczych to bolączka, o której się głośno mówi dopiero od niedawna. Wszystkie trzy zjawiska prowadzą w pierwszej kolejności do potężnego dyskomfortu psychicznego pracownika, lecz rykoszetem odbija się to na interesach pracodawcy. Skonfliktowana z przełożonymi załoga, pracownicy nie identyfikujący się z interesem pracodawcy, silne emocje, którym niewiele trzeba do wybuchu, szybko i silnie wpływają nie tylko na znacznie obniżoną wydajność i jakość pracy, ale i na wizerunek pracodawcy w środowisku, zwłaszcza gdy tym pracodawcą jest instytucja społecznego zaufania. Przeciwdziałanie pełni tu więc rolę kluczową. Warto poznać specyfikę każdego z tych zjawisk i mechanizmy, które do nich doprowadzają, ale także  sygnały wczesnego ostrzegania przed nimi oraz sposoby przeciwdziałania im.

Szczególna rola w przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych przypada przełożonym wszystkich szczebli – strażnikom interesów pracodawcy. To właśnie oni przede wszystkim powinni trafnie wychwytywać sygnały wczesnego ostrzegania, a następnie szybko, mądrze i skutecznie na  nie reagować. Bardzo ważne jest również to, aby potrafili oni odróżnić rzeczywisty mobbing czy dyskryminację od taktycznych, manipulacyjnie instrumentalnych „pseudomobbingu” i „pseudodyskryminacji” oraz umieli się przed nimi skutecznie zabezpieczyć.

Nie można również pominąć sformalizowanych rozwiązań o charakterze systemowym. Zarówno praktyka, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyraźnie wskazują, że profesjonalne procedury antymobbingowe czy antydyskryminacyjne nie tylko skutecznie ograniczają zagrożenie mobbingiem czy dyskryminacją, ale także bardzo skutecznie chronią interes pracodawcy zarówno przed niepożądanymi zjawiskami, jak i przed nieuprawnionymi roszczeniami, których podstawą są działania manipulacyjne.
 Cel warsztatów:
Celem części programu przewidzianej na pierwszy dzień szkolenia jest zaznajomienie Uczestników z zagrożeniami związanymi z mobbingiem, dyskryminacją i naruszaniem praw pracowniczych, wyczulenie ich na wczesne sygnały zagrożeń oraz wskazanie zasad prawidłowego postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Celem części programu przewidzianej na drugi dzień szkolenia  jest zapoznanie Uczestników z narzędziami i technikami systemowego przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych, zagrożeniami wynikającymi z nadużyć w tych obszarach („pseudomobbing” i „pseudodyskryminacja”) oraz możliwościami działań pozwalających chronić pracodawcę przed skutkami takich nadużyć.
Zakres programowy:
Dzień 1.
1.    Co to jest mobbing?
1.1.    definicja
1.2.    cechy
1.3.    sygnały wczesnego ostrzegania
2.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z przeciwdziałaniem mobbingowi
2.1.    profilaktyka
2.2.    reagowanie
 3.    Co to jest dyskryminacja?
3.1.    definicja
3.2.    cechy
3.3.    sygnały wczesnego ostrzegania
4.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z równym traktowaniem
4.1.    informacja
4.2.    wewnętrzne zasady
4.3.    monitoring
4.4.    reagowanie
5.    Na czym może polegać naruszanie praw pracowniczych?
5.1.    charakterystyka, przykłady
5.2.    konsekwencje
6.    Obowiązki pracodawcy i pracowników związane z ochroną praw pracowniczych
6.1.    informacja
6.2.    zgodność działań i dokumentów z prawem
6.3.    szczególna ochrona pracownika
6.4.    reprezentacja pracowników
7.    Współdziałanie pracowników i pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych.
Dzień 2.
1.    Zjawisko „pseudomobbingu”
1.1.    co to jest „pseudomobbing”?
1.2.    „peudomobbing” jako narzędzie szantażu i manipulacji
1.3.    jak się chronić przed bezpodstawnym oskarżeniem o mobbing?
1.4.    jak reagować na przejawy „pseudomobbingu”?
2.    Zjawisko „pseudodyskryminacji”
2.1.    co to jest „pseudodyskryminacja” ?
2.2.    „peudodyskryminacja” jako narzędzie szantażu i manipulacji
2.3.    jak się chronić przed bezpodstawnym oskarżeniem o dyskryminację?
2.4.    jak reagować na przejawy „pseudodyskryminacji”?
3.    Obowiązki pracodawcy związane z ochroną praw pracowniczych - zgodność działań i dokumentów z własnymi zobowiązaniami
4.    Skuteczna ochrona interesów pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu praw pracowniczych – rozwiązania systemowe.
Korzyści z udziału :
- każdy z dni szkoleniowych przewidziany jest na 8 efektywnych godzin lekcyjnych
- dzień 1. nacisk położony na prawidłową identyfikację, osobistą profilaktykę oraz umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacji znalezienia się w sytuacji świadka lub ofiary
- dzień 2. nacisk położony na prawidłową identyfikację, ochronę interesów pracodawcy zarówno przed mobbingiem, dyskryminacją oraz naruszaniem praw pracowniczych, jak i przed bezpodstawnym oskarżaniem o dopuszczenie do wystąpienia tych zjawisk, a także na podstawowe zasady tworzenia rozwiązań systemowych ukierunkowanych na skuteczne przeciwdziałanie im
- podstawowe techniki szkoleniowe: konwersatorium, analiza przypadków, dyskusja, wspólne wypracowywanie przykładowych rozwiązań omawianych problemów.

OPINIE I REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."
M.Kędzior PUP
"Szkolenie przeprowadzone zwięźle i na temat. Prowadząca z dużym zasobem wiedzy w przekazywanych treściach."
J.Łęska UG Gidle
"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."
D.Koryzno UWM
"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."
A. Wilczyńska UWM
"Konkretne informacje na temat szkolenia"
R. Stachurska GOPS
"Forma szkolenia - ciekawa, aktywizująca uczestników, podająca przykłady robocze zaistniałych problemów, język zrozumiały, w sposób przystępny."
Lech Barbara Żłobek Samorządowy
"Merytoryczność prowadzącego pozwoliła w pełni i ze spokojem wysłuchać szkolenia. Pani prowadząca szkolenie rzeczowo i fachowo przedstawiła temat podając dużo przykładów, bazując na aktach prawnych."
Krzysztof Banach Miejska Biblioteka Publiczna
"Uważam, że szkolenie było przeprowadzone bardzo ciekawie, zawierało wiele merytorycznych informacji, język zrozumiały, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania." "Bardzo dobra organizacja . Wykładowca przedstawił omawiany materiał w sposób zrozumiały i wyczerpujący."
A. Skiba Urząd Gminy
"W związku ze zmianami które weszły w życie w 2016 roku chciałam poinformować , że tematy szkolenia były trafne, oraz wyczerpująco wyjaśnione"
M. Gregorkiewicz MOPS
"Szkolenie przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami"
H. Lubis UM Elbląg
"Super"
E.Domańska UMWP
"Osoba prowadząca merytoryczna, posiadająca wiedzę , praktyk"
M. Hermanowicz UM
"Szkolenie przeprowadzone jest przez praktyka mającego wiedzę, praktykę w zakresie tematu szkoleń. Przedstawia ciekawe przykłady z życia wzięte."
P.Chrabołowski UM
"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie"
M. Cecelska UM
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot. KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, które w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi.
W. Migdalska MZGK
Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu.
G. Szałek ZUK

 

Pracownicy sektora publicznego

Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji.

Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami.

Zespół Ekspertów AKK


Zajęcia w Akademii Kształcenia Kadr prowadzą wysokiej klasy specjaliści i eksperci z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Zakres posiadanej wiedzy i umiejętności naszych ekspertów poparty jest certyfikatami i zdobytymi dyplomami. Szkolenia prowadzone są w sposób rzetelny i na wysokim poziomie. Wiedza poparta jest licznymi przykładami z praktyki. Postawa trenerska naszych eksperów to: bliski kontakt z uczestnikami, komunikatywność, dokładność i solidne przygotowanie merytoryczne.

Koszt uczestnictwa:

• cena jest kalkulowana indywidualnie, Zależna od tematu, ilości osób, miejsca, ilości dni, innych dodatkowych oczekiwań.
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

Wszystkie ustalone elementy, mogą to być min.

• uczestnictwo w szkoleniu
• serwis kawowy, obiad, noclegi, dowóz uczestników, atrakcje regionalne
• materiały szkoleniowe, pomocnicze
• certyfikaty ukończenia

Płatności:

• na podstawie ustaleń po trzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenia realizujemy w dowolnie wskazanym miejscu w kraju i za granicą,
• w siedzibie firmy lub poza nią

Informacje:

• Tel.     601-955-320
• Fax.    (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

13.10

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Kazimierz Dolny Szkolenie wyjazdowe Nowość

13.10

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

03.11

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W PODMIOCIE PUBLICZNYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego w dniach 21—22—23 czerwca 2021 r. przez AKK. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji."

"Szkolenie prowadzone w bardzo miłej atmosferze. Na bieżaco można było zadawac pytania. Wykładowczyni wykazała się dużą wiedzą. Jasno i klarownie wyjaśniała zagadnienia."

Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Merytorycznie szkolenie przygotowane wyczerpująco. Komunikatywny i miły prowadzący (.) Jestem zadowolona ze szkolenia pod każdym względem (.) Więcej takich szkoleń. "

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b. zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"W bardzo przystępny sposób przekazana wiedza"

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała się bardzo łatwym tematem."

„Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.”

X