Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Środki trwałe dla służb technicznych i finansowych - aspekty prawne, techniczne, finansowe.
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2019-07-31 - 2019-08-02

Prowadzący: Witold Bojanowski

Czas trwania: 12 h

Cena: 1699 PLN (1850 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 5 lipca

Dzień pierwszy (środa), od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na ciepłą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad. Każdy wysiłek, a szczególnie intelektualny, to dobra okazja, by po nim odpocząć. Tego popołudnia chwila wytchnienia: ciepła woda, sauny, basen, ukoją nasze strudzone ciała i dusze. A wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.  

Kolejny dzień – piątek rano jak zwykle śniadanie, po nim kolejny dzień szkolenia, dyskusje, konsultacje,obiadi niestety zakończenie szkolenia.

Dzień pierwszy

1.       Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego.
1.1.    Rzeczowy charakter
1.2.    Dolna granica wartości
1.3.    Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4.    Prawo własności
1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4. Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2.       Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
2.1.    Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
2.2.    Definicja nieruchomości
2.3.    Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.4.    Urządzenia zwane budowlami
2.5.    Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.6.    Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu

2.7.    Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.7.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.7.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
2.7.3. Budynek a budowla
2.7.4. Obiekty liniowe
2.7.5. Obiekty małej architektury
2.7.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.7.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.7.8. Tymczasowe obiekty budowlane
2.7.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.7.9.1.Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.7.9.2.Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.7.9.3.Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.7.9.4.Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3.       Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1.    Budynków
3.2.    Pojazdów
3.3.    Zestawów komputerowych

Dzień drugi

4.       Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
4.1.    Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2.    Konserwacje
4.3.    Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1. Remonty typowe
4.3.2. Remonty planowe
4.3.3. Remonty awaryjne
4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji

4.4.    Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2. Przebudowa
4.4.3. Rekonstrukcja
4.4.4. Adaptacja
4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.

4.5.    Miary wartości użytkowej
4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2. Jakość produktów
4.5.3. Koszty eksploatacji
4.5.4. Wydajność
4.5.5. Inne miary
4.5.5.1.Wpływ na środowisko
4.5.5.2.BHP

5.      Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
5.1.   Odpisy jednorazowe
5.2.   Odpisy rozłożone w czasie
5.2.1.Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
5.2.2.Obliczanie stawki amortyzacji
5.2.3.Wybór metody amortyzacji
5.2.4.Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
5.2.5.Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
5.2.6.Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
5.2.7.Wstrzymanie amortyzacji

6.      Części składowe i peryferyjne
6.1.   Definicja części składowej i peryferyjnej.
6.2.   Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
6.3.   Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
6.4.   Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.5.    Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.6.    Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
6.7.    Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

7.      Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8.      Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9.      Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Dzień pierwszy

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, służb technicznych, dyrektorów oraz kierowników jednostek, kierowników działów, głównych księgowych, księgowych i finansistów.

Dzień drugi

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, służb technicznych, dyrektorów oraz kierowników jednostek, kierowników działów, głównych księgowych, księgowych i finansistów.

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będa  aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia. W szczególności pojęcia środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym , prawa własnosci w odniesieniu do srodka trwałego, użytkowania środka trwałego, funkcjonowania środka trwałego w prawie budowlanym, wyceny środków trwałych.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będą aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia, W szczególności ulepszanie, remonty i konserwacje środków trwałych, miar wartości użytkowej, rozliczania amortyzacji wg UoR i ustaw podatkowych, ewidencji księgowej zdazreń związanych z środkami trwałymi,  regulacji nt. środków trwałych w prawie wodnym i ustawie o ochronie środowiska oraz zmiany miejsca użytkowania środka trwałego.

Dzień pierwszy

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów.Udział w szkoleniu służb technicznych i finansowych pozwoli na spójność posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym temacie.

Dzień drugi

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów.Udział w szkoleniu służb technicznych i finansowych pozwoli na spójność posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym temacie.

Witold Bojanowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

A.Raszkiewicz PPK

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

S. Słowikowski PPK

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

 P.Jeromin Novago

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak PGNiG

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

E. Dorożyńska Mercegaglia  

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 1699 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 320 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 180 zł

    -udział w samym szkoleniu 499 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 5 lipca 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -dwa noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -basen, centrum fitness, sauna

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne

    -bilety wstępu

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok**** w Wiśle Jaworniku

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.06

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.06

2019

Planowanie, zarządzanie i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

26.08

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.08

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

01.08

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

K.Komorowska Mojsiuk

"Zakres szkolenia szeroki. Szkolenie prowadzone zrozumiale. Wszystkie zagadnienia szkolenia szeroko omówione"

K. Kuchan

TURSTAL

"Szkolenie rozwiało moje wątpliwości dotyczące wybranych aspektów związanych z podróżami służbowymi. Prowadzący odpowiada na pytania i zachęca do ich zadawania."

Katarzyna Szyjka

Best Poland

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania"

T.Chmielewski

ONIX

"Ciekawe szkolenie, głeboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

E. Rączka

Kancelaria Radcy Prawnego

"Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny. Otrzymaliśmy informacje na nurtujące nas pytania.Szkolenie pomoże mi w dalszej pracy."

K. Sobieszczyk

MOPS

"Bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie, z dobrymi materiałami pomocniczymi. Prowadzący podaje przykłady, które pomagaja zrozumieć wykładany temat."

I. Kopeć

Polmarkus

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

M. Czekalska

Megrez sp.z o.o.

"Wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności jej przekazania"

D. Dudek

PACCOR POLSKA

X