Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019
NowośćPromocja

Miejsce: Polanica- Praga

Termin: 2019-07-30 - 2019-08-02

Prowadzący: Małgorzata Rzeszutek

Czas trwania: 12 h

Cena: 2299 PLN (2499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 czerwca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 15.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na całodzienną wycieczkę do Pragi,

Na naszej trasie znajdą się: Hradczany (Pohorelec, Plac Loretański, Plac Hradczański, Zamek Praski, Katedra Św. Wita , Ogród na Wałach ,spacer Małą Straną, Most Karola, Stare Miasto, Rynek Staromiejski, Orloj, Nowe Miasto, Plac Wacława, Józefów, Stare Miasto z Rynkiem Staromiejskim, w przerwie wycieczki zjemy obiad w jednej z urokliwych restauracji, będzie także czas wolny na samodzielny spacer i zakupy pamiątek.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację. Kolejnego dnia po śniadaniu kontynuujemy naukę, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, czas wolny, odpoczynek, spacery, strefa wellness- relaks w saunie fińskiej, łaźni parowej, saunarium i jacuzzi a może dodatkowa oferta SPA zadowoli Państwa potrzeby. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień drugi

I.  Zmiany w PIT od 2019 r:
1)    uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego

2)    wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku

3)    wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z ulgi mieszkaniowej

4)    zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej:
a.    podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
b.    podwyższenie limitu ubezpieczenia autocasco ujmowanego w koszty wg zasad jak w punkcie a
c.    ograniczenie kosztów używania (ekslopatacyjnych) samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% wydatków
d.    likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków

5)    uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.

6)    zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

7)    podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym

8)    poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

9)    umożliwienie – pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

10)   podatek solidarnościowy

11)   wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem liniowym

12)   Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

13)   wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika i małoletnich dzieci

14)   wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

15)   wprowadzenie nowego zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku przedsiębiorcy

16)   Podatek u źródła – zmiana sposobu pobierania podatku przez płatników;

17)   Kryptowaluty – szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi;

18)   możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

19)   nowy podatek - Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę

20)   likwidacja niektórych obowiązków informacyjnych podatników, w tym:
a)    o okresie zawieszenia wykonywania działalności,
b)    odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług,
c)    o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości,
d)    złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym.

II. Zmiany w CIT od 2019:
1)    wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%

2)    wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego

3)    określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał

4)    uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej

5)    nowy podatek - Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę;

6)    możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

7)    Samochody firmowe – nowe zasady rozliczania wydatków i amortyzacji;

8)    Leasing samochodów – nowe limity rozliczania kosztów;

9)    Pakiety wierzytelności – zasady rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności;

10)   Innovation Box – nowa ulga podatkowa;

11)   likwidacja niektórych obowiązków informacyjnych podatników, w tym:
a)    odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług,
b)    o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości,

III.Zmiany w cenach transferowych od 2019 r.
1.    Nowa definicja podmiotów powiązanych

2.    Nowa definicja ceny rynkowej;

3.    Nowe limity i zakres dokumentacji cen transferowych (zmiany w progach dokumentacyjnych)

4.    uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych transakcji

5.    nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej

Dzień trzeci

I.  Zmiany, które weszły w życie
1. Nowe zasady utrzymywania dotychczasowych podwyższonych stawek VAT
2. Modyfikacja zasad dot. tzw. ulgi na złe długi – korzystne zmiany dla wierzycieli
3.  Likwidacja wniosków o zwroty VAT
4.  Zmiana art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o VAT – zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowania
5.  Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych)
a)  likwidacja niektórych zwolnień
b)  nowe zwolnienia
6.  Nowe zasady dotyczące rozliczania bonów, voucherów i kart podarunkowych i praktyczne aspekty zastosowania tych przepisów w działalności gospodarczej 
a)  bon a kupony, rabaty, bilety wstępu, karty kredytowe
b)  bon jednego przeznaczenia
c)  bon różnego przeznaczenia
d)  podstawa opodatkowania
e)  transfer bonu
f)  emisja bonu
g)  stawka VAT,
h)  moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów
i)  prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem bonów, voucherów i kart podarunkowych
7.  Uproszczenia w procedurze MOSS
8.  Ustawa z 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym:
a)  definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
b)  definicja innego ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego
c)  platforma wymiany danych finansowych między Zamawiającym a Wykonawcami
d)  procedura wymiany informacji

II.  Planowane zmiany w podatku VAT 2019
1.  Projekt ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 - dot. w szczególności kas fiskalnych on-line, w tym:
a)  obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
b)  ulga na zakup kasy fiskalnej
c)  kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itd.
d)  Zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on - line
e)  terminy wymiany kas
2.  Projekt ustawy nowelizującej z 6 września 2018 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
a)  modyfikacja zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej uprzednio paragonem
b)  zmniejszenie dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w trakcie kontroli podatkowej
c)  NIP nabywcy w treści paragonu fiskalnego
d)  nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” a zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT
e)  nieuzasadnione wzbogacenie podatnika
f)  modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
g)  modyfikacja dot. faktur RR
3.  Nowa matryca stawek VAT
a)  rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
b)  charakterystyka nomenklatury scalonej
c)  nowe zasady ustalania stawek VAT
d)  towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
e)  towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony
4.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
a)  dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
b)  elementy WIS
c)  kto będzie mógł wystąpić o WIS?
d)  postępowanie w sprawie wydania WIS
e)  zaskarżalność decyzji o WIS
5.  Centralny Rejestr Faktur
6.  „Biała lista podatników VAT”, w tym sankcje za przelew na inny rachunek niż wskazany na liście

III.  Wybrane, aktualne praktyczne problemy na gruncie podatku VAT
a)  status podwykonawcy przy usługach budowlanych – najczęściej występujące kontrowersje
b)  praktyka organów podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (metodyka w sprawie należytej staranności podatnika)
c)  odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne (oczekiwanie na wyrok TSUE)
d)  moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy (oczekiwanie na wyrok TSUE)
e)  odliczanie podatku naliczonego po upływie przedawnienia (wyrok TSUE z 12 kwietnia 2018 w sprawie Biosafe, sygn. C-8/17)
f)  usługi turystyczne (procedura VAT marża) – wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Skarpa Travel sp. z o.o. (sygn. C-422/17)
g)  kary umowne a podatek VAT
h)  najczęściej występujące problemy przy split payment

Dzień drugi

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT i PIT
•    właściciele biur rachunkowych
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych zmian w CIT i PIT od 2019
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z planowanych zmian podatkowych
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Dzień trzeci

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania podatku VAT
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia zmian w rozliczaniu VAT
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Dzień trzeci

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczace tego szkolenia."

M.Kubicz PAS

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

A.Pilip VCentrum

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

R.Dłubała Everest Finanse

"Wykładowca osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

Z.Zygner-Arent Novago

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

J.Kroczyńska John Cotton Europe

"Wysoki poziom, miła atmosfera.Polecam."

 A.Habas 

"Merytoryczne przedstawienie zagadnień, problemy predstawione w sposób przerzysty, jasny, wycerpujący. Materiały szkoleniowe są pogrupowane tematycznie ze wskazaniem przepisów, ułatwia to szukanie danego problemu."

 J. Kobierska PPHU Jantal

"Bardzo dobra komunikacja osoby prowadzącej z uczestnikami. Możliwość zadawania pytań i bieżące uzyskanie kompetentnej odpowiedzi.Polecam osobę prowadzącą panią Małgorzatę Rzeszutek."

 I. Matyja Chomer Capital

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2299 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 270 zł

    -udział w samym szkoleniu 449 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 28 czerwca 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -basen, centrum fitness, sauna

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne

    -bilety wstępu

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Polanica Resort & Spa

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.06

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.06

2019

Planowanie, zarządzanie i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

26.08

2019

Przegląd podatkowy CIT,PIT,VAT 2019

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.08

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Bratysława-Wiedeń-Brno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Bardzo wysoki poziom. Będę polecać znajomym. I.Łuczak Agromor

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

A. Jabłonowska

UG

"Po raz pierwszy szkolenie przygotowane na temat przepływów zostało pzreprowadzone w znakomity sposób. Wiedza, sposób przekazania nie pozostawia żadnych niejasności. Gorąco polecam."

D.Małkowska

OPEC

"Czytelny przekaz przepisów"

A. Mazurek

Torimex Chemicals

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

J.Kroczyńska

John Cotton

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco.Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

U.Grzesiak

Messer Polska

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

H.Latacz

Dyskret

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

M. Cecelska

UM Mława

"Bardzo dobra organizacja . Wykładowca przedstawił omawiany materiał w sposób zrozumiały i wyczerpujący."

A. Skiba

Urząd Gminy

X