Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.
NowośćPromocja

Miejsce: Polanica- Praga

Termin: 2019-09-24 - 2019-09-27

Prowadzący: Barbara Gańcza

Czas trwania: 12 h

Cena: 2299 PLN (2499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 sierpnia

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 15.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na całodzienną wycieczkę do Pragi,

Na naszej trasie znajdą się: Hradczany (Pohorelec, Plac Loretański, Plac Hradczański, Zamek Praski, Katedra Św. Wita , Ogród na Wałach ,spacer Małą Straną, Most Karola, Stare Miasto, Rynek Staromiejski, Orloj, Nowe Miasto, Plac Wacława, Józefów, Stare Miasto z Rynkiem Staromiejskim, w przerwie wycieczki zjemy obiad w jednej z urokliwych restauracji, będzie także czas wolny na samodzielny spacer i zakupy pamiątek.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację. Kolejnego dnia po śniadaniu kontynuujemy naukę, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, czas wolny, odpoczynek, spacery, strefa wellness- relaks w saunie fińskiej, łaźni parowej, saunarium i jacuzzi a może dodatkowa oferta SPA zadowoli Państwa potrzeby. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień drugi

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja - motywacja - rozwój.

1. Formalne wymogi przeprowadzania procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a/ nowe CV zgodne z RODO i UODO
b/ o jakie informacje możemy zapytać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?
c/ czy klauzula jest konieczna?
d/ formalne wymogi zgody na przetwarzanie danych osobowych
e/ zatrudnianie cudzoziemców- wymogi, dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

2. Dokumentacja pracownika- jak mają wyglądać akta osobowe?
a/ klauzule informacyjne
b/ zgody
c/ pozostała dokumentacja

3. Proces rekrutacji i selekcji pracowników
a/ metody i sposoby pozyskiwania kandydatów do pracy na „rynku pracownika”,
b/ metody selekcji pracowników,
c/ jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
d/ struktura i sposób prowadzenia wywiadu kompetencyjnego
e/narzędzia wspierające ocenę kompetencji

4. Rozpoznawanie talentów kandydatów jako kluczowa kompetencja kadr
a/ rodzaje talentów i ich rola w organizacji
b/ narzędzia identyfikujące talenty
c/ talenty a fazy rozwoju pracownika
d/ rola wsparcia ze strony pracodawcy

5. Procesy HR oraz użyteczne narzędzia w pracy HR
a/ analiza pracy i planowanie kadr,
b/opisy stanowisk pracy/profile stanowisk
c/adaptacja nowych pracowników
d/ocena pracownicza i jej rola dla organizacji( kryteria i metody oceny)
e/ plany szkoleń
f/badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka,

Dzień trzeci

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja - motywacja - rozwój cd

6. Efektywne budowanie zespołu – model DISC
a/ ilościowa i jakościowa analiza doboru członków zespołu
b/ role w zespole
c/ narzędzia zarządzania rozwojem pracowników
d/ elementy składowe systemów motywacyjnych
e/ grupa zadaniowa a zespół- różnice, przyczyny powołania
f/ diagnozowanie dysfunkcji w funkcjonowaniu zespołu i zapobieganie ich powstawaniu

7. Efektywna komunikacja w zespole jako element budowania relacji z pracodawcą.
a/ wypracowanie sposobów i metod komunikacji ( pozioma i pionowa)
b/ umiejętność właściwego delegowania zadań – styl wypowiedzi
c/ czynniki ułatwiające i utrudniające komunikację w zespole
d/ sposoby budowania zaangażowania pracowników
e/ rola i znaczenie komunikacji zwrotnej- feedback a krytyka

8. Rola lidera- wizja i misja firmy a wartości zespołu
a/ diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów( case study)
- rodzaje konfliktów
- strategie i metody rozwiązywania
- techniki komunikacji w neutralizacji konfliktów
b/wyznaczanie celów ( model SMART)
c/ zarządzanie zespołem w czasie ( matryca Eisenhowera)
d/ motywowanie podwładnych, współpraca z „cichym” liderem

9. HR jako kluczowy dział w procesie zarządzania
a/ kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji
b/ zarządzanie jako proces- planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola
c/ różne style zarządzania a dobór lidera do zespołu
d/ rozmowy menedżerskie( motywujące i kompetencyjne)
e/ trudne sytuacje kierownicze i sposoby reagowania
f/ stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach trudnych

Dzień drugi

Menedżerowie i specjaliści działów kadr i HR, kadra zarządzająca firm oraz jednostek budżetowych, kierownicy działów, osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzień trzeci

Menedżerowie i specjaliści działów kadr i HR, kadra zarządzająca firm oraz jednostek budżetowych, kierownicy działów, osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzień drugi

Celem warsztatów jest wypracowanie optymalnych działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, doborem kadr, rozwojem kompetencji pracowniczych, budowaniem i realizacją programów szkoleniowych oraz budowaniem relacji i współpracy w zespołach. Analiza elementów składowych narzędzi wspierających procesy zarządzania kadrami, tj. opis stanowiska pracy, profil stanowiska itp. Określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR i rozwoju kadr. Poznanie metod prowadzenia technik selekcyjnych i pracy z talentami.Przekazanie wiedzy dotyczącej nowego porządku prawnego dot. RODO i UODO.

Dzień trzeci

Celem warsztatów jest wypracowanie optymalnych działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, doborem kadr, rozwojem kompetencji pracowniczych, budowaniem i realizacją programów szkoleniowych oraz budowaniem relacji i współpracy w zespołach. Analiza elementów składowych narzędzi wspierających procesy zarządzania kadrami, tj. opis stanowiska pracy, profil stanowiska itp. Określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR i rozwoju kadr. Poznanie metod prowadzenia technik selekcyjnych i pracy z talentami.Przekazanie wiedzy dotyczącej nowego porządku prawnego dot. RODO i UODO.

Dzień drugi

-nabycie wiedzy zawiązanej z tworzeniem opisu stanowiska pracy i kwestionariuszem dającym możliwość analizy pracy na stanowisku
-nabycie wiedzy dotyczącej przeprowadzania procesu rekrutacji zgodnie z nowym porządkiem prawnym (RODO i UODO)
-diagnozowanie działań rozwojowych w procesach zarządzania kadrami
-nabycie umiejętności rozpoznawania talentów i zarządzania talentami w organizacji
-nabycie umiejętności opracowania schematu procesu rekrutacji wraz z kwestionariuszem wywiadu kompetencyjnego

Dzień trzeci

-nabycie umiejętności zbudowania efektywnego zespołu, właściwego wyznaczania celów i wyboru lidera
-poznanie narzędzi służących do właściwiej komunikacji w zespole, motywowania poszczególnych członków zespołu i rozwiązywania ewentualnych konfliktów
-poznanie faz rozwoju pracownika i skutecznych narzędzi do efektywnego prowadzenia ścieżki jego rozwoju
-nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania mechanizmów psychologicznych w celu budowania właściwej relacji pracodawca- pracownik.

Niewątpliwym atutem warsztatów jest róznorodność stosowanych metod szkolenia: interaktywny warsztat, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Metody aktywizujące, scenki, wywiady, praca w grupach, prezentacje, testy zachowań, dyskusje moderowane, case study, prezentacja multimedialna

Barbara Gańcza

Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

 

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Najlepsze szkolenie na jakim byłam w ostatnim czasie. Prowadząca charyzmatyczna, w ciekawy i prosty sposób przedstawiająca zawiłe przepisy prawne. Zdecydowanie polecam."

M.Lepczyńska Sonoco Polska

 

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

M.Wrzołek COM-D

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

M.Lech OPS

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

G.Mańczyk OPS

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

K. Gogola Bartek Candles

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

G. Grzelak Urząd Miasta

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

J.Curyk Szkoła Podstawowa 

"Forma szkolenia i osoba, która je prowadziła były perfekcyjne i profesjonalne."

K.Pawlak ZGKiM 

"Szkolenie było merytoryczne, poprowadzone w ciekawy i profesjonalny sposób. Duży zasób wiedzy przekazany w bardzo łatwej atmosferze."

K.Łukowicz PHU ADVISER

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2299 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 270 zł

    -udział w samym szkoleniu 449 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 30 sierpnia 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -basen, centrum fitness, sauna

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne

    -bilety wstępu

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Polanica Resort & Spa

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2019

11.09

2019

24.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak

Bomadek

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżacą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

A. Kraweczyński

UMiG Bytów

"Czytelny przekaz przepisów"

A. Mazurek

Torimex Chemicals

"Prowadzący szkolenie był bardzo przygotowany, odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania"

Beata Osińska-Zub

UM Województwa Śląskiego

"W bardzo przystępny sposób przekazana wiedza"

M.Chmiel

PGK

"Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)."

M.Kunik

PCPR"

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

W.Drawc

Anro -Trade

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny.Profesjonalne podejście do tematu.

B.Cieśla

Dancoal

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat.Duża wiedza merytoryczna prowadzacej."

M.Światłowska

AKE-C

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

R.Rompa

ROBEX

X