Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.
NowośćPromocja

Miejsce: Zakopane-Szczawnica

Termin: 2019-08-27 - 2019-08-30

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 12 h

Cena: 2299 PLN (2499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 2 sierpnia

Szkolenie rozpoczynamy we wtorek. Pokój w hotelu otrzymamy już od godziny 16.00, wieczorem zaprosimy Państwa na ciepłą kolację w hotelu. Już tego popołudnia można będzie korzystać z kompleksu spa: basen, sauna,centrum fitness będą do Państwa dyspozycji. Następnego dnia - środa, rozpoczynamy dzień śniadaniem,a potem zapraszamy Państwa na wycieczkę do Szczawnicy a atrakcją dnia będzie spływ Dunajcem. W trakcie wycieczki będzie nam towarzyszył przewodnik górski. Popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, będzie to czas na spacery, zakupy pamiątek lub relaks w hotelowym spa. Wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację.

Dzień kolejny- czwartek, śniadanie, a po nim zapraszamy na szkolenie, w przerwie kawa oraz dobry obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, czas wolny, odpoczynek, spacery, strefa wellness - relaks w basenie, saunie i jacuzzi a może dodatkowa oferta SPA zadowoli Państwa potrzeby. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją.

Kolejny dzień – piątek, rano jak zwykle śniadanie, po nim kolejny dzień szkolenia, dyskusje, konsultacje,potem obiad, po którym przyjdzie nam niestety się pożegnać.

Dzień drugi

1 dzień Podatek VAT

Ważne zmiany od 1 września 2019 r. i ich następstwa.
1. Biała lista podatników – zakres informacji.
2. Solidarna odpowiedzialność w VAT.
3. Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
4. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 2020 r.:
• czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
• jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
• czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
• jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
• czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
• jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
• z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
• przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem ?       

Zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego:
• data sprzedaży o moment powstania obowiązku podatkowego, praktyczne problemy związane z ustaleniem daty sprzedaży w branży wodno-kanalizacyjnej
• NOWOŚĆ - usługi budowlane – moment wykonania usługi – zakończenie prac czy protokół odbioru? – przełomowe orzeczenie TSUE
• usługi ciągłe oraz świadczenia rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
• mechanizm odwrotnego obciążenia – co jak faktura wpłynie z opóźnieniem?

Fakturowanie oraz korekty VAT w branży wodno-kanalizacyjnej
• faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
• zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
• zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
• korekta „do zera” a anulowanie faktury,
• zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
• obowiązujące od kwietnia 2019 r. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania,
• faktury pro formy, noty obciążeniowe oraz inne dokumenty a faktura VAT.

Świadczenia nieodpłatne:
• pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
• nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
• świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów,
• świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
• świadczenia nieodpłatne pro publico bono a VAT,

Prawo do odliczenia VAT:
• prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych – przełomowe wyroki w oczekiwaniu na stanowisko TSUE,
• prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
• odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
• odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
• terminy odliczania VAT, odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
• korekty podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia zakupu,
• korekty podatku naliczonego związane z otrzymaniem faktury korygującej.

Schematy podatkowe w VAT w branży wodno-kanalizacyjnej, które działania należy zgłosić na drukach MDR-1?

2 dzień Podatek CIT

Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych przez podatników
1. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego
2. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
3. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
4. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe
5. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
6. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
7. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
8. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

Inne wybrane zagadnienia w CIT:
1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
a. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy
b. Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych
c. Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów
d. Rozliczanie strat podatkowych
2. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
3. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów
4. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
5. Koszty podatkowe - ujęcie we właściwym okresie:
• moment potrącenia kosztów pośrednich - zmiana stanowiska organów podatkowych,
• wynagrodzenia w koszty bezpośrednie.
• moment korekty kosztów - w tym szczególne zasady w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2019 r.

Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu w branży wodno-kanalizacyjnej.
Przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży:
• przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody
• przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków
• przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów
• przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów
• inne przychody (świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, rozbudowa sieci przez dewelopera, ustanowienie służebności przesyłu, przyłącze, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego).

Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów z branży wodno-kanalizacyjnej
- kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
 - refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
- korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST, wierzytelności,
- straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

Raportowanie schematów podatkowych w przypadku podatków dochodowych w branży wodno-kanalizacyjnej
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów
c. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice
d. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
e. Sankcje administracyjne i karne

Dzień drugi

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w branży komunalnej i wodociągowej, osób które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatków CIT, VAT.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest omówienie zasad rozliczania podatku CIT,VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 i 2020 roku. Dyskusja nad konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatków. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądów,ETS oraz organów podatkowych.

Dzień drugi

Praktyczny charakter szkolenia, poparty wieloma przykładami z praktyki. Zwrócenie szczególnej uwagi na czynności kwestionowane  przez organa skarbowe.

Paweł Małecki

Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. 

W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  

Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy.

Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Opinie

Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie

 K. Kosecka - SM Kociewie

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm.

Tomasz Chmielewski ONIX

Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem.

Aneta Piotrowska BHE DYCHÓW

  Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza.

Alicja Łuczkiewicz Hydro Energetyka

Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami

  B. Dulińska SM Lębork

Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera

E. Gajewska SM Tczew

Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. 

Małgorzata Dziuba IGA Nowa Sól

Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach 

B. Zieleniewska SM Wejherowo

Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty spośób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT.

Sylwia Hejduk POLBILDING

Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujacy.

Aleksandra Woźniak BHE Dychów

Bardzo interesujace szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca.

Małgorzata Kukiełka Bader Polska

Szkolenie prowadzone w bardzo przystęny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczepujące. Obszerne materiały szkoleniowe.

Agnieszka Staniewska PGNiG SA

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania.

 I. Frończyk MPGK

Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat.

J. Gliwa GPK

Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone pzrez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykłądami. Możliwośc zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi.

 W. Migdalska MZGK

Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu.

G. Szałek ZUK

Wyczepujące omawianie tematów. Dogłebne wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pytanie.

B.Dekier PGKiM

Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem.

 J. Niemczyk Almatur 

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. 

J. Grabda SM Zagórze

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały.

 S. Kreński Dick Inter SA

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

S.Reisky Gmina Krzanowice

Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób.

J. Grabda SM Zagórze

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

Dom Pomocy Społecznej

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk Dom Pomocy Społecznej

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

H.Latacz Dyskret Polska

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

W. Sarata ZRB SARBUD

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

K.Komorowska Mojsiuk

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

A.Humańska Sarah plus

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

J. Kowalczyk Dancoal

 

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

                                                                                                                                         K.Klimecka Biuro Obsługi Podatnika 

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.

                                                                                  Monika Piotrowska Kornas NZOZ

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                         A.Zielińska BR TAX

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2299 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 360 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 270 zł

    -udział w samym szkoleniu 449 zł za dzień

    -pobyt dwudniowy ze szkoleniem 1590 zł

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 2 sierpnia 2019 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -basen, centrum fitness, sauna

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne

    -bilety wstępu

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

„Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.”

E.Garbacz

Urząd Miasta

"Szkolenie spełniło moje oczekiwanie.Bardzo duzy zakres wiedzy osoby prowadzącej oraz bardzo dobre umiejętności przekazywanie informacji. Atrakcyjne materiały informacyjne." K. Żywek Urząd Miejski

"Atuty szkolenia: mała liczba uczestników, możliwość skupienia się na wybranych przez uczestników tematach, wysoki poziom merytoryczny, szkolenie przeprowadzone w atmosferze swobodnej dyskusji"

A.Warmusz

AIB

"Szkolenie bardzo interesujące, ciekawie prowadzone z ujęciem przykładów z życia codziennego."

E.Kuśniewska

ŚDS

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

M. Cecelska

UM Mława

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

Bardzo wysoki poziom. Będę polecać znajomym. I.Łuczak Agromor

Kompleksowo i profesjonalnie.

A. Biedziuk

ZWiK

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

K. Wilczek

UM Katowice

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

B. Dekier

X