Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Przegląd podatkowy- VAT, Wyłudzenia 2020
NowośćPromocja

Miejsce: Augustów

Termin: 2020-09-08 - 2020-09-11

Prowadzący: Wojciech Kieszkowski, Wojciech Safian

Czas trwania: 18 h

Cena: 2198 PLN (2350 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 sierpnia

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 15.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na kolejny dzień szkolenia, po południu zaprosimy Państwa na rejs statkiem po jeziorze, do Państwa dyspozycji będzie także,  strefa wellness- relaks. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A  popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

1.   „Biała lista”:
a)     dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b)     kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c)     „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
d)     biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
e)     zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
f)      jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
g)     cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
h)     rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
i)      zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
j)      wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.

2.    Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
a)     obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b)     skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c)     solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

3.     Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a)     na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b)     PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c)     wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d)     skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

4.     Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a)     dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b)     elementy decyzji WIS,
c)     kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d)     postępowanie w sprawie wydania WIS,
e)     zaskarżalność decyzji o WIS,
f)      opłaty dotyczące WIS.

5.     Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT (JPK_VDEK) od dnia 1 lipca 2020 r.:
a)     zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT (JPK_VDEK),
b)     zakres informacji objętych jpk_vdek (rozszerzonym JPK_VAT),
c)     zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać jpk_vdek począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020 r., a którzy począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.,
d)     zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym jpk_vdek oraz sposoby jej uniknięcia,
e)     jpk_vdek a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

6.     Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020 r.:
a)     rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b)     obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c)     nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),
d)     zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r. (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową).

7.     Zmiany w imporcie towarów od dnia 1 lipca 2020 r.

Dzień drugi

1.    Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
-    definicja pojęcia,
-    związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,
-    ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,
-    wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów

2.    Moment rozpoznania kosztu
-    moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
-    potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,
-    potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),
-    potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
-    ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),
-    koszty potrącane na zasadzie kasowej,
-    skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty.

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
-    definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
-    środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,
-    środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,
-    ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,
-    wartość początkowa środka trwałego,
-    zmiana wartości początkowej,
-    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
-    metody amortyzacji,
-    stawki amortyzacji – wysokość odpisów,
-    jednorazowy odpis amortyzacyjny,
-    odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów,
-    leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

4.    Straty jako koszt uzyskania przychodu
-    straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
-    straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
-    zaniechane inwestycje,
-    utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
-    dokumentowanie strat,
-    kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,
-    koszty uznanych reklamacji.

5.    Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT – art. 15d:
-    obowiązujące limity,
-    pojęcie „transakcji”,
-    warunki wyłączające stosowanie sankcji,

6.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
-    co to są koszty finansowania dłużnego
-    wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów
-    ustalanie współczynnika 30%
-    próg 3 mln zł, a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

7.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:
-    zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
-    sposób określenia limitu odliczenia/wyłączenia.

8.    Wewnętrzne finansowanie spółek – preferencje podatkowa
-    limit kwotowy
-    jak ustalić wartość zaliczaną do kosztów?
-    klauzula antyoptymalizacyjna, czyli kiedy przekazanie zysku na kapitał można uznać za koszt podatkowy?

9.    Ulga na złe długi
-    kto może a kto jest obowiązany?
-    mechanizm stosowania,
-    ulga na złe długi w spółkach osobowych,
-    liczenie 90 dniowego terminu,
-    uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
-    ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
-    wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie.

Dzień trzeci

Wyłudzenia VAT. Jak uniknąć wplątania w karuzelę?

1)    Zasada neutralności VAT – zasada naiwności? Dlaczego wyłudza się VAT? (wprowadzenie)
a.   Neutralność VAT
b.   Pozycja VAT „do zwrotu”
c.   System opodatkowania VAT w transakcjach unijnych. ułomności
d.   Samodeklarowanie VAT
e.   Ograniczony obieg informacji

2)    „Uszczelnienie VAT” – marketing polityczny a realne działania legislacyjne
a.   Odwrócone obciążenie (złom, stal, metale nieżelazne, elektronika, usługi budowlane);
b.   Solidarna odpowiedzialność
c.   Pakiet paliwowy
d.   Sankcje VAT
e.   Wydłużony termin zwrotu
f.    Wykreślenie z rejestru
g.   JPK
h.   STIR
i.    E-kasy fiskalne
j.    Split payment (fakultatywny, obowiązkowy)
k.   Biała lista
l.    GAAR
m.  MDR
n.   Reforma KAS

3)    Kontrole VAT – praktyka organów podatkowych
a.   Plany kontrolne
b.   Efekty kontroli
c.   Statystyki

4)    Wyłudzenia VAT – jak to działa?
a.   Schematy wyłudzeń VAT
b.   Wyłudzenia karuzelowe
c.   Zorganizowana przestępczość

5)    Należyta staranność. Dlaczego wyłudzenia mogą dotknąć uczciwych podatników?
a.   Brak prawa do odliczenia VAT – praktyka TSUE;
b.   Puste faktury w praktyce polskich organów i sądów
c.   Próba zdefiniowania należytej staranności
d.   Sprawdź kontrahenta.
e.   Metodyka MF

6)    Skutki niedochowania należytej staranności
a.   Brak prawa do odliczenia VAT
b.   Zaległość, odsetki, sankcje
c.   Odpowiedzialność osobista (kodeks karny, kodeks karny skarbowy)
d.   OPZ
e.   Straty wizerunkowe i reputacyjne

7)    Studium przypadków
a.   Analiza przypadków wyłudzeń podatkowych w obrocie krajowym i zagranicznym w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych (najnowszych); kazusy do wspólnej oceny
b.   Opis mechanizmów działania grup przestępczych – przykłady z życia

8)    Jak się zabezpieczyć?
a.   Do czego służy należyta staranność?
b.   Należyta staranność a biała lista
c.   Należyta staranność a split payment
d.   Należyta staranność a procedury podatkowe
e.   Jak zwalczać oszustów (czy warto składać donos)

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- pracownicy działów sprzedaży, zakupów, logistyki
- właściciele firm, CFO, członkowie zarządu
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Od dnia 1 lipca 2020 r. wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku VAT, takie jak m.in. nowa matryca stawek VAT, czy poszerzona struktura JPK dla wszystkich przedsiębiorstw. Zmiany te powodują, że rozliczanie podatku będzie wymagało odpowiedniego przygotowania oraz ogromnego nakładu pracy. Ponadto krajowy ustawodawca – wbrew przepisom unijnym – nie zdołał przyjąć do dnia 31 grudnia 2019 r. przepisów w zakresie transakcji wewnątrzunijnych (tzw. pakiej quick fixes). W związku z tym powstał szereg wątpliwości dotyczących chociażby stosowania stawki 0% i dokumentowania WDT, rozpoznawania miejsca świadczenia przy transakcjach łańcuchowych, stosowania magazynów konsygnacyjnych, czy też magazynów call-off stock.

Dzień drugi

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad oraz zagadnień praktycznych związanych z uznawaniem wydatków za koszty uzyskania przychodów.

Dzień trzeci

Uszczelnienie systemu podatkowego – te pojęcie odmieniane jest ostatnio przez wszystkie przypadki. Problem wyłudzeń podatkowych a także ryzyk dla podatników z tym związanych z pewnością jednak nie zniknął, a wręcz przeciwnie; organy podatkowe mają bowiem szereg nowych narzędzi umożliwiających wykrywanie oszustw.

Przedmiotem kursu jest przede wszystkim:
•    Omówienie procederu wyłudzeń VAT
•    Prezentacja „jak to działa” na rzeczywistych przykładach „z zycia”
•    Wskazanie ryzyka związanego w z wplątaniem się w karuzele podatkowe;

Innymi słowy, chodzi budowanie świadomości uczestników kursu. Świadomość ta jest zaś niezbędna do dochowania należytej staranności. Należyta staranność to zaś… jedyne narzędzie pozwalające na unikanie odpowiedzialności. Kurs jest interaktywny – zachęca uczestników do aktywnego uczestnictwa. Bazuje w dużej mierze na wspólnym rozwiazywaniu przykładów z życia i analizie studium przypadku. Szczególnie mile widziani pracownicy niepodatkowi (np. zakupy, sprzedaż, procurement) – od Was zależy często znacznie więcej, niż od księgowych!

Dzień pierwszy

-    zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Dzień drugi

-    przejrzyste i zrozumiałem omówienie tematu
-    aktualne orzecznictwo
-    aktualne stanowiska organów podatkowych
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Dzień trzeci

•    Kształtowanie należytej staranności wśród pracowników działów księgowych i niepodatkowych, budowanie świadomości;
•    „Wyłudzenia w praktyce” – sygnały ostrzegawcze „z życia wzięte”;
•    Świadomość ogólnopodatkowa;
•    Pozytywna atmosfera i emocje ;)

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Opinie po szkoleniach prowadzonych przez eksperta:

"Pełen profesjonalizm. Chętnie skorzystam jeszcze ze szkoleń prowadzonych przez Pana Wojciecha."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Sposób prowadzenia szkolenia-interesujący."

"Świetny wykładowca, znakomity praktyk-polecam"


Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Merytorycznie i przykłady z zycia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w pzryswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 330 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 7 sierpnia 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Amber Bay w Augustowie

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

30.06

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, JPK_VAT 2020

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,2020, WNT - WDT, Faktury VAT

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowo - rachunkowy 2020

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, Wyłudzenia 2020

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Osoba prowadząca potrafiła w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia. zakres szkolenia dostosowany do grupy biorącej udział w szkoleniu.

M.Pietraszewska

UM Katowice

" Temat przedstawiony wyczerpująco.Wszelkie treści zaprezentowane zrozumiale z podaniem praktycznych przykładów. Jasno i prosto sformułowane wypowiedzi."

A.Konecka

UGiM

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

S. Krzesińska

ZWAE

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

M. Syta

ŚDS

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów"

K. Nożewska

Ordipol

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

A. Tomaszewska

Poly GAZ

"Jesteśmy w pełni zadowoleni z odbytego szkolenia. Uzyskaliśmy wszystkie interesujące nas informacje."

M.Pawluczuk

Pomorski Uniwersytet Medyczny

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia.Brak zastrzeżeń".

M.Szyńcowicz

Stalprofil SA

X