Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY
NowośćPromocja

Miejsce: Augustów

Termin: 2020-09-08 - 2020-09-11

Prowadzący: Wojciech Kieszkowski

Czas trwania: 18 h

Cena: 2198 PLN (2350 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 sierpnia

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 15.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na kolejny dzień szkolenia, po południu zaprosimy Państwa na rejs statkiem po jeziorze, do Państwa dyspozycji będzie także,  strefa wellness- relaks. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A  popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

1.   „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a)     dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b)     kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c)     „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
d)     biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
e)     zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
f)     jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
g)     cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
h)     rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
i)     zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
j)     wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT,
k)     zmiany dotyczące białej listy wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.:
- wydłużony termin zawiadamiania organów,
- możliwość zawiadamiania organu właściwego dla nabywcy,
- nowa rola MPP,
- transakcje wyłączone spod rygorów dedykowanych białej liście

2.    Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
a)     obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b)     skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c)     solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

3.      Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a)     na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b)     PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c)     wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d)     skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

4.     Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a)     dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b)     elementy decyzji WIS,
c)     kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d)     postępowanie w sprawie wydania WIS,
e)    zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r.
f)     zaskarżalność decyzji o WIS,
g     opłaty dotyczące WIS.

5.     Kasy rejestrujące (fiskalne)
a)     nowe terminy dotyczące przejścia na kasy online
b)     kasy online i e-paragony
c)     nowy rodzaj kas fiskalnych - w postaci oprogramowania na telefon
d)     kto może korzystać z kas fiskalnych w formie oprogramowania
e)     od kiedy można e-paragonować?

6.     „Domniemanie” dokonania WDT, czyli nowe zasady dokumentowania 0% stawki VAT  od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a)     rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b)     obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c)     nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),

7.     Zmiany w CIT i PIT
a)    Nowa matryca stawek także w CIT/PIT? Przejście na PKWiU 2015
b)    Jak dostosować się do nowych zmian?
c)    Wykorzystanie WIS na potrzeby podatków dochodowych
d)    Zmiany dot. PIT-40A
e)    Rozszerzenie wyjątków w odniesieniu do zaliczania przychodów, kosztów oraz odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT
f)    Zmiany dot. IP BOX
g)    Zmiany dot. ulgi na złe długi w przypadku zaliczek
h)    Korygowanie zeznania za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy
i)    Finansowanie wewnętrzne – klauzula antyoptymalizacyjna

8.    Zmiany w mikrorachunku podatkowym

9.     Przepisy przejściowe
a)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. (wstecznie)
b)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. (wstecznie)
c)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
d)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dzień drugi

Nowy JPK_V7M i JPK_V7K oraz zmiany w WDT i WNT.

Część I. JPK - Omówienie zmian

1.    Zagadnienia ogólne
a)    co zastąpi nowy JPK?
b)    czego nie zastąpi nowy JPK?
c)    kiedy JKP_V7M a kiedy JPK_V7K?
d)    sposób składania i podpisywania nowego JPK

2.    Zakres nowego JPK - część deklaracyjna
a)    dane podstawowe
b)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego?
c)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego?
d)    dane niezbędne do ustalenia wysokości podatku lub zwrotu podatku?
e)    w jaki sposób wnioskować o zwrot przyspieszony?
f)    dodatkowe oznaczenia dotyczące rozliczeń

3.    Zakres nowego JPK - część ewidencyjna
a)    dane ogólne
b)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru sprzedaży (VAT należnego)
c)    co to są kody GTU i kiedy należy je podawać?
d)    oznaczenia dodatkowe (TP, MPP itd.)
e)    dokumenty wewnętrzne, rejestry z kas fiskalnych i faktury "paragonowe"
f)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru zakupów (VAT naliczonego)
g)    faktury VAT RR


Część II. Zasady wypełniania nowych plików JPK

1.    Podstawowe zasady "poruszania się" po JPK
2.    Schemat główny - struktura i jej opis
3.    Element nagłówek - struktura i jej opis struktury
4.    Podmiot1
5.    Część ewidencyjna – VAT należny:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola GTU_01 do pola GTU_13;
c)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola SW do pola MPP;
d)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza;
e)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

6.    Część ewidencyjna – VAT naliczony:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego od pola LpZakupu do pola IMP;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza);
c)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

7.    Część deklaracyjna:
a)    pola P_10 do pola P_38;
b)    pola P_39 do pola P_48;
c)    pola P_49 do pola P_62;
d)    pola P_49 do pola P_ORDZU;
e)    struktura Pouczenia.

8.    Korygowanie nowego JPK:
a)    korekty z własnej inicjatywy
b)    korekty wskutek czynności sprawdzających organu
c)    korekty okresów sprzed nowelizacji - które struktury stosować?
d)    korygowanie JPK po nowemu – które pola nowego JPK należy wypełnić?
e)    jak korygować część ewidencyjną
f)    kara 500 zł za każdy błąd w JPK

9.    Nowe sankcje w KKS.


Część III. JPK - przykłady

1.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7M (deklaracja i ewidencja).
2.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za dwa pierwsze miesiące).
3.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za trzeci miesiąc kwartału).
4.    Korekta ewidencji w JPK_V7M.
5.    Korekta deklaracji w JPK_V7M.
6.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące.
7.    Korekta ewidencji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
8.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
9.    „Pusta deklaracja”.
10.    Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta zmniejszająca podstawę i VAT należny.
11.    Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta wtórna (zwiększająca).
12.    VAT marża – turystyka.
13.    VAT marża - towary używane.


Część IV. Zmiany dot. WDT i WNT od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz od dnia 1 lipca 2020 r.

1.    „Domniemanie” dokonania WDT, czyli nowe zasady dokumentowania 0% stawki VAT  od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a)     rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b)     obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c)     nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),

2.    Miejsce dokonania WDT i WNT – zmiany od dnia 1 lipca 2020 r.
1)    znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2)    rozliczanie transakcji łańcuchowych - zmiany od dnia 1 lipca 2020 r.,
3)    rola podmiotu pośredniczącego,
4)    dostawy „ruchome” i dostawy „nieruchome” w kontekście WDT/WNT,
5)    przesłanka przerwania transportu i jej znaczenie dla WDT/WNT

3.    Zastąpienie od dnia 1 lipca (a może 1 stycznia) 2020 r. procedury magazynów konsygnacyjnych procedurą call-of stock
1)    korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock
2)    co to jest magazyn stockowy?
3)    obowiązki sprzedawcy, nabywcy oraz prowadzącego magazyn
4)    magazyny depozytowe w obrocie krajowym
5)    nowe rozporządzenie MF

Dzień trzeci

Koszty podatkowe w CIT (z odpowiednim stosowaniem w PIT)

1.    Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
1)    definicja pojęcia,
2)    związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,
3)    ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,
4)    wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów

2.    Moment rozpoznania kosztu
1)    moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
2)    potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,
3)    potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),
4)    potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
5)    ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),
6)    koszty potrącane na zasadzie kasowej,
7)    skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty.

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
1)    definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
2)    środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,
3)    środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,
4)    ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,
5)    wartość początkowa środka trwałego,
6)    zmiana wartości początkowej,
7)    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
8)    metody amortyzacji,
9)    stawki amortyzacji – wysokość odpisów,
10)    jednorazowy odpis amortyzacyjny,
11)    odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów,
12)    leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

4.    Straty jako koszt uzyskania przychodu
1)    straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
2)    straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
3)    zaniechane inwestycje,
4)    utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
5)    dokumentowanie strat,
6)    kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,
7)    koszty uznanych reklamacji.

5.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
1)    co to są koszty finansowania dłużnego
2)    wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów
3)    ustalanie współczynnika 30%
4)    próg 3 mln zł, a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

6.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:
1)    zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
2)    sposób określenia limitu odliczenia/wyłączenia.

7.    Wewnętrzne finansowanie spółek – preferencje podatkowa
1)    limit kwotowy
2)    jak ustalić wartość zaliczaną do kosztów?
3)    klauzula antyoptymalizacyjna, czyli kiedy przekazanie zysku na kapitał można uznać za koszt podatkowy?
4)    czy to wstęp do „podatku estońskiego”?

8.    Ulga na złe długi
1)    kto może a kto jest obowiązany?
2)    mechanizm stosowania,
3)    ulga na złe długi w spółkach osobowych,
4)    liczenie 90 dniowego terminu,
5)    uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
6)    ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
7)    wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie.

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

- właściciele firm
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

W 2020 r. weszły lub dopiero wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku VAT, CIT oraz PIT, a także związane z nimi zmiany w Ordynacji podatkowej. W trakcie tego szkolenia będziecie Państwo mieli szansę na usystematyzowanie wiedzy w ww. zakresie, co jest niezwykle istotne, w szczególności mają na względzie fakt, że zmiany te wynikają z kilku ustaw podatkowych.

Dzień drugi

Od dnia 1 października 2020 r. wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku VAT dotyczące deklarowania oraz ewidencjonowania tego podatku. Zmiany te są związane z połączeniem ewidencji JPK z deklaracjami VAT w nowe struktury logiczne: JPK_V7M i JPK_V7K.  Co ważne, wraz ze zmianą struktury wprowadzone zostały także nowe zasady korygowania podatku oraz sankcje karnoskarbowe za naruszenie nowych obowiązków. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tychże zmian, przede wszystkim w wymiarze praktycznym, co pozwoli zwiększyć zarówno bezpieczeństwo podatkowe, jak również karnoskarbowe.

Dzień trzeci

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad oraz zagadnień praktycznych związanych z uznawaniem wydatków za koszty uzyskania przychodów.

Dzień pierwszy

-    zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Dzień drugi

- zapoznanie z nowymi zasadami deklarowania i ewidencjonowania podatku VAT
- praktyczne wskazówki
- przykłady z praktyki wykładowcy
- interaktywna formuła

Dzień trzeci

-    przejrzyste i zrozumiałem omówienie tematu
-    aktualne orzecznictwo
-    aktualne stanowiska organów podatkowych
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wojciech Kieszkowski

Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Opinie po szkoleniach prowadzonych przez eksperta:

"Pełen profesjonalizm. Chętnie skorzystam jeszcze ze szkoleń prowadzonych przez Pana Wojciecha."

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Sposób prowadzenia szkolenia-interesujący."

"Świetny wykładowca, znakomity praktyk-polecam"

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 330 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 7 sierpnia 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Amber Bay w Augustowie

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość

28.07

2020

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowy 2020- VAT, PIT, CIT, JPK, WNT-WDT

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szczegółowo przedstawiona problematyka, uzyskałam wskazówki co do postępowania przy występujących problemach."

A.Adamczyk

EthosEnergy Polska

"Bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

J. Zawadzka

UGiM

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

H. Przybyłowska

UM Olsztyn

"Po raz pierwszy szkolenie przygotowane na temat przepływów zostało pzreprowadzone w znakomity sposób. Wiedza, sposób przekazania nie pozostawia żadnych niejasności. Gorąco polecam."

D.Małkowska

OPEC

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

A.Humańska

Sarah plus

"Dzisiejsze szkolenie uważam za bardzo dobrze przeprowadzone Pani Genowefa jest osobą bardzo rzetelną, mającą ogromną wiedzę na poszczególne tematy. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia bardzo wyczerpująco."

K. Gudwańska

Miejski Zarząd Budynków

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

D. Wierzbińska

ZEC SERVICE

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny.Profesjonalne podejście do tematu.

B.Cieśla

Dancoal

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat.Duża wiedza merytoryczna prowadzacej."

M.Światłowska

AKE-C

" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale."

Z. Onyśk

Asseco Data Systems

X