Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM
NowośćPromocja

Miejsce: Augustów

Termin: 2020-09-08 - 2020-09-11

Prowadzący: Barbara Gańcza

Czas trwania: 18 h

Cena: 2198 PLN (2350 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 sierpnia

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 15.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację.

Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na kolejny dzień szkolenia, po południu zaprosimy Państwa na rejs statkiem po jeziorze, do Państwa dyspozycji będzie także,  strefa wellness- relaks. Tak znakomicie spędzony dzień zakończymy kolacją. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A  popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

MODUŁ I „ BUDOWANIE ZESPOŁU PRACOWNICZEGO”
a/ co to jest zespół?
- zespół z grupa zadaniowa- różnice
- zespół w środowisku rozproszonym
b/ fazy rozwoju pracownika S1,S2,S3,S4 i ich znaczenie w budowaniu zespołu
- hierarchia w zespole i zakres obowiązków poszczególnych pracowników
- kogo rekrutować i do jakich zadań przydzielać?
- dlaczego etap wdrażania nowego pracownika jest kluczowy w budowaniu efektywnego zespołu?
- fazy rozwoju zespołu
c/ potrzeby zespołu
- zebrania zespołu i integracja pracowników
- jasno określone cele i strategia działania biura rachunkowego/ działu finansowego
- zasady funkcjonowania biura/ działu/ kancelarii doradztwa podatkowego
- przydział zadań i ich gradacja
d/ komunikacja w zespole i komunikacja z przełożonym
- typy osobowości i różnice w  komunikacji
- jak skutecznie wydawać polecenia i wyznaczać zadania
- rola informacji zwrotnej, parafrazowanie
- kanały komunikacyjne w pracy czyli jak uniknąć chaosu  informacyjnego?
- millenialsi jako grupa społeczna o szczególnym sposobie komunikacji
e/ efektywne delegowanie zadań.
- co-komu-kiedy-jak? – czyli ocena ilości i jakości obowiązków
- praca z oporem
- asertywna reakcja na odmowę

Dzień drugi

MODUŁ II „KOMPETENCJE MANAGERSKIE”
a/ organizacja czasu pracy biura rachunkowego/ działu finansowego, kancelarii doradztwa podatkowego z elementami zarządzania sobą w czasie
- planowanie dnia jako element zarządzania ( daily planner schedule)
- krzywa efektywności- co to takiego i w czym pomaga?
- podział zadań wg macierzy Eisenhowera- warsztat
- zasada Pareto a efektywność działań biura/ działu/ kancelarii
- deadline- czyli jak radzić sobie z terminami rozliczeń?
b/ style zarządzania (autodiagnoza)
- poznanie stylów zarządzania
- test „typy przywództwa” i analiza testu
- jakim liderem jestem?
- narzędzia lidera czyli jak ułatwić sobie pracę?
c/ planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie w pigułce
- miesięczny schemat pracy w biurze rachunkowym/ dziale finansowym/ zespole doradców
- rytm pracy a wprowadzanie nowych rozwiązań
- urlop też ważny ale kiedy?
- jak mierzyć efektywność działań poszczególnych pracowników?
- techniki egzekwowania i dyscyplinowania
- raportowanie działań ( auto-sprawozdanie)
- arkusz oceny pracownika
d/ czy umiem rozwiązywać konflikty pracownicze? ( praca z case study)
- geneza i rodzaje konfliktów
- nieefektywne sposoby tłumienia konfliktów
- konstruktywne sposoby rozwiązania konfliktów
- jak zapobiegać powstawaniu konfliktów?
e/ motywowanie – kompetencja dobrego lidera
- koło wartości –warsztat
- jakie są motywatory pozafinansowe?
- jak badać poziom motywacji i właściwie reagować ?
- przykłady rozmów motywacyjnych
- jaki system motywacji dobrać do zespołu wielopokoleniowego i międzynarodowego

Dzień trzeci

MODUŁ III „PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA”
a/ analiza potrzeb klienta
- jak prowadzić rozmowę z klientem?
- arkusze analizy potrzeb
- budowanie bazy klientów
b/ doradztwo prawne i podatkowe w aspekcie przydzielenia pracownikom obowiązków
- dla indywidualnej działalności gospodarczej
- dla spółek osobowych
- dla spółek kapitałowych
- dla osób fizycznych w różnych formach zatrudnienia
- dla cudzoziemców
c/  4 kroki by budować relację z klientem
- autorytet
- profesjonalizm
- spójność
- zaufanie
d/ profesjonalna obsługa klienta w kontakcie indywidualnym
- planowanie spotkań, miejsce, godzina, czas trwania, uczestnicy
- zasady obsługi klienta VIP
e/ jak wprowadzić system obsługi klienta online?
- formularze kontaktowe
- regulamin obsługi online
- cenniki, opłaty abonamentowe i jednorazowe
f/ wizerunek biura rachunkowego/ kancelarii podatkowej i działania marketingowe
- materiały marketingowe wewnętrzne
- gadżety okolicznościowe
- reklama w social mediach
- system poleceń jako forma współpracy biznesowej
- co zrobić by przyciągnąć klienta?
g/ jak eliminować stres związany z obsługą klienta?
- zasady well-being
- zbiór dobrych praktyk
- budowanie przyjaznego otoczenia w pracy
- rola przerwy w pracy i przerwy od pracy

Dzień pierwszy

Szefowie służb finansowo-księgowych, główni księgowi, właściciele i managerowie biur rachunkowych i działów finansowych oraz kadra zarządzająca doradztwa podatkowego, którzy zatrudniają pracowników merytorycznych bądź planują zatrudnienie kolejnych osób. Osoby, które na co dzień zajmują się organizacją pracy w biurach rachunkowych, działach finansowych, kancelariach doradztwa podatkowego pragnące zdobyć umiejętności zarządzania zespołem i czasem oraz skutecznego delegowania zadań.

Dzień drugi

Szefowie służb finansowo-księgowych, główni księgowi, właściciele i managerowie biur rachunkowych i działów finansowych oraz kadra zarządzająca doradztwa podatkowego, którzy zatrudniają pracowników merytorycznych bądź planują zatrudnienie kolejnych osób. Osoby, które na co dzień zajmują się organizacją pracy w biurach rachunkowych, działach finansowych, kancelariach doradztwa podatkowego pragnące zdobyć umiejętności zarządzania zespołem i czasem oraz skutecznego delegowania zadań.

Dzień trzeci

Szefowie służb finansowo-księgowych, główni księgowi, właściciele i managerowie biur rachunkowych i działów finansowych oraz kadra zarządzająca doradztwa podatkowego, którzy zatrudniają pracowników merytorycznych bądź planują zatrudnienie kolejnych osób. Osoby, które na co dzień zajmują się organizacją pracy w biurach rachunkowych, działach finansowych, kancelariach doradztwa podatkowego pragnące zdobyć umiejętności zarządzania zespołem i czasem oraz skutecznego delegowania zadań.

Dzień pierwszy

Uczestnik po szkoleniu:
- pozna znaczenie budowania efektywnego zespołu
- nauczy się skutecznie zarządzać grupą
- zdobędzie wiedzę z zakresu dotyczącego budowania autorytetu oraz  wizerunku biznesowego
- pozna swój styl zarządzania
- zrozumie istotę profesjonalnej obsługi klienta
- będzie mógł stosować techniki redukujące stres i napięcie zawodowe
- otrzyma narzędzia do efektywnego organizowania pracy własnej i pracowników
- będzie umiał rozwiązywać konflikty oraz zapobiegać ich powstawaniu,
- rozwinie kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej,

Dzień drugi

Uczestnik po szkoleniu:
- pozna znaczenie budowania efektywnego zespołu
- nauczy się skutecznie zarządzać grupą
- zdobędzie wiedzę z zakresu dotyczącego budowania autorytetu oraz  wizerunku biznesowego
- pozna swój styl zarządzania
- zrozumie istotę profesjonalnej obsługi klienta
- będzie mógł stosować techniki redukujące stres i napięcie zawodowe
- otrzyma narzędzia do efektywnego organizowania pracy własnej i pracowników
- będzie umiał rozwiązywać konflikty oraz zapobiegać ich powstawaniu,
- rozwinie kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej,

Dzień trzeci

Uczestnik po szkoleniu:
- pozna znaczenie budowania efektywnego zespołu
- nauczy się skutecznie zarządzać grupą
- zdobędzie wiedzę z zakresu dotyczącego budowania autorytetu oraz  wizerunku biznesowego
- pozna swój styl zarządzania
- zrozumie istotę profesjonalnej obsługi klienta
- będzie mógł stosować techniki redukujące stres i napięcie zawodowe
- otrzyma narzędzia do efektywnego organizowania pracy własnej i pracowników
- będzie umiał rozwiązywać konflikty oraz zapobiegać ich powstawaniu,
- rozwinie kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej,

Dzień pierwszy

- zwiększenie efektywności funkcjonowania biura rachunkowego/ działu finansowego w aspekcie czasowym, jakościowym i wizerunkowym
- poznanie metod i  technik komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości ułatwiających delegowanie zadań i uprawnień
- autodiagnoza stylu zarządzania i nabycie umiejętności modyfikacji tego stylu w celu szybszej realizacji zadań
- nabycie umiejętności odpowiedniej komunikacji w zespole z wykorzystaniem z narzędzi liderskich
- wzrost satysfakcji wynikający z dobrej atmosfery w zespole i eliminacji czynników stresogennych w środowisku  pracy.
Metody pracy podczas szkolenia:
wykład, warsztat grupowy, praca indywidualna, studium przypadku, scenki moderowane, ćwiczenia, arkusze, testy stylów zarządzania, matryce działań.

Dzień drugi

- zwiększenie efektywności funkcjonowania biura rachunkowego/ działu finansowego w aspekcie czasowym, jakościowym i wizerunkowym
- poznanie metod i  technik komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości ułatwiających delegowanie zadań i uprawnień
- autodiagnoza stylu zarządzania i nabycie umiejętności modyfikacji tego stylu w celu szybszej realizacji zadań
- nabycie umiejętności odpowiedniej komunikacji w zespole z wykorzystaniem z narzędzi liderskich
- wzrost satysfakcji wynikający z dobrej atmosfery w zespole i eliminacji czynników stresogennych w środowisku  pracy.
Metody pracy podczas szkolenia:
wykład, warsztat grupowy, praca indywidualna, studium przypadku, scenki moderowane, ćwiczenia, arkusze, testy stylów zarządzania, matryce działań.

Dzień trzeci

- zwiększenie efektywności funkcjonowania biura rachunkowego/ działu finansowego w aspekcie czasowym, jakościowym i wizerunkowym
- poznanie metod i  technik komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości ułatwiających delegowanie zadań i uprawnień
- autodiagnoza stylu zarządzania i nabycie umiejętności modyfikacji tego stylu w celu szybszej realizacji zadań
- nabycie umiejętności odpowiedniej komunikacji w zespole z wykorzystaniem z narzędzi liderskich
- wzrost satysfakcji wynikający z dobrej atmosfery w zespole i eliminacji czynników stresogennych w środowisku  pracy.
Metody pracy podczas szkolenia:
wykład, warsztat grupowy, praca indywidualna, studium przypadku, scenki moderowane, ćwiczenia, arkusze, testy stylów zarządzania, matryce działań.

Barbara Gańcza

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

 

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Najlepsze szkolenie na jakim byłam w ostatnim czasie. Prowadząca charyzmatyczna, w ciekawy i prosty sposób przedstawiająca zawiłe przepisy prawne. Zdecydowanie polecam."

M.Lepczyńska Sonoco Polska

 

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

M.Wrzołek COM-D

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

M.Lech OPS

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

G.Mańczyk OPS

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

K. Gogola Bartek Candles

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

G. Grzelak Urząd Miasta

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

J.Curyk Szkoła Podstawowa 

"Forma szkolenia i osoba, która je prowadziła były perfekcyjne i profesjonalne."

K.Pawlak ZGKiM 

"Szkolenie było merytoryczne, poprowadzone w ciekawy i profesjonalny sposób. Duży zasób wiedzy przekazany w bardzo łatwej atmosferze."

K.Łukowicz PHU ADVISER

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199

    -osoba towarzysząca od 330 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 7 sierpnia 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Amber Bay w Augustowie

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.07

2020

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2020

31.12

2020

29.07

2020

05.08

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

"Szczegółowo przedstawiona problematyka, uzyskałam wskazówki co do postępowania przy występujących problemach."

A.Adamczyk

EthosEnergy Polska

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzednika."

K.A.Dębowska

PUP

"Bardzo dobrze prowadzone szkolenie. Wykładowca odpowiadał na wszystkie zadane pytania. Profesjonalnie."

B. Korzec

Tombor

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Dobre materiały szkoleniowe"

Ewa Szuda

"Pozytywna ocena szkolenia, było dużo przykładów i zadań liczbowych."

K.Marut

Navimor International

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

B. Dekier

"Merytorycznie duży zakres. Miła atmosfera."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

K.Klimecka

Biuro Obsługi Podatnika

X