Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Slim VAT-rewolucyjne zmiany od stycznia 2021r.

X

Przegląd podatkowy 2020/2021- JPK VAT, Faktury 2020 , Slim VAT, Estoński CIT
Nowość

Miejsce: Ustroń

Termin: 2020-10-27 - 2020-10-30

Prowadzący: Iwona Biernat-Baran, Patryk Prus

Czas trwania: 21 h

Cena: 2390 PLN + VAT

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać.

Dzień pierwszy

JPK i faktury w 2020 r.

I. Fakturowanie
1. Przepisy dotyczące fakturowania.
2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze.
3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.
a) Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
b) Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
c) Zasady wystawiania not korygujących.
d) Zasady przechowywania faktur.
e) Refakturowanie.
f) Faktura uproszczona
g) Faktury zaliczkowe
h) Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.
i) Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT.
j) Puste faktury - definicja pustej faktury, sposób prowadzenia postępowania w zakresie pustych faktur przez organy podatkowe
k) Dokumenty wewnętrzne

II. Nowa forma płatności (Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT).
a) Załącznik nr 15 do ustawy o VAT (lista towarów i usług objętych split paymentem).
b) Wymóg oznaczania faktur split paymet
c) Faktury pro formy a spilt payment
d) Nadpłaty, przedpłaty, zaliczki a spilt payment
e) Faktury korygujące a split payment

III. Ewidencja VAT
1. Zakres danych ewidencji VAT w części sprzedażowej:
a) podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
b) data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty,
c) dokumenty potwierdzające eksport (IE 599),
d) dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
e) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (klasyfikacja branżowa),
f) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami,
g) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych,
h) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz dotyczących bonów,
i) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).
2. Zakres danych ewidencji VAT w części zakupowej:
a) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
b) faktury zaliczkowe,
c) faktury dokumentujące WNT i import usług,
d) dane z dokumentów celnych, deklaracji importowych lub decyzji,
e) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny, faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności).

IV. Nowy JPK_VAT w 2020 r.
1. Kto i kiedy będzie zobowiązany do sporządzenia i wysłania nowej struktury JPK_VAT?
2. Terminy wdrożenia
2. Forma nowej struktury JPK_VAT.
3. Budowa JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna).
4. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
8. Zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT.
9. Nowy JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
10. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.
11. Korekta JPK a zwrot
11. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT.
12. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie nowych przepisów.
13. Obowiązek prowadzenia i przesyłania wykazu faktur i informacji o fakturach przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

V. Struktura JPK
a) JPK Księgi rachunkowe
b) JPK_FA
c) JPK_WB
d) JPK_Magazyn

VI. Sankcje za naruszenie obowiązków ewidencyjnych

VII. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r.:
a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.

 

Dzień drugi

SLIM VAT - oczekiwany pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców w podatku VAT- już od 1 stycznia 2021r.

1. Projekt ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe wraz z planowaną datą wejścia w życie projektu

2. „Proste fakturowanie” - zmiany w zakresie faktur korygujących:
a) rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
b) wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus

3. Ułatwienia dla eksporterów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów

4. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT - podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym

5. Korzyści finansowe:
a) Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy - podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
b) Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży - rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
c) Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł

6. Zmiany w procedurze TAX FREE
a) wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
b) wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

7. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej

8. Pozostałe zmiany

Dzień trzeci

Estoński CIT- rewolucja w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2021r.

1. Prekonsultacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT) - propozycje zmian legislacyjnych zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

2. Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek

3. Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego podatku CIT:
a) małe i średnie przedsiębiorstwa
b) rodzaje spółek kapitałowych
c) rodzaje udziałowców
d) limity zatrudnienia
e) limity przychodów
f) relacja przychodów pasywnych do działalności operacyjnej

4. Nakłady inwestycyjne:
a) pojęcie nakładów inwestycyjnych
b) poziom nakładów inwestycyjnych

5. Co będzie przedmiotem opodatkowania estońskim CIT?

6. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

7. Stawki w estońskim CIT

8. Uproszenie obowiązków ewidencyjnych.

9. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.

10. Okres wyboru estońskiego CIT

11. Korzyści z estońskiego CIT:
a) większe zdolności inwestycyjne spółek
b) wzrost produktywności i innowacyjności,
c) brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
d) brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych - oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych
e) prostota - podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego,

12. Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych

Dzień pierwszy

•    specjaliści podatkowi, w tym szczególnie specjaliści VAT;
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• członkowie zarządu i wspólnicy spółek osobowych
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi i techniczni
• członkowie zarządu oraz wspólnicy spółek osobowych
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami sprawozdawczości w VAT, które mają zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT oraz dotychczasowe deklaracje VAT. Począwszy od 1 października 2020 r. w życie ma wejść tzw. JPK_VDEK, a wraz z nim istotne modyfikacje zasad prowadzenia i przesyłania ewidencji sprzedaży i zakupu.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących planowanych zmian w podatku VAT. Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmian i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Ponadto celem szkolenia jest:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych uproszczeń w podatku VAT
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian w podatku VAT
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tzw. estońskiego CIT – nowej instytucji podatkowej, która ma być wprowadzona w życie. Ministerstwo Finansów określiło założenia estońskiego CIT i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian celem szkolenia jest stworzenie im możliwości zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Ponadto celem szkolenia jest:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu i radcy prawnemu prowadzącemu szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu i radcy prawnemu prowadzącemu szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 


Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Rzetelna wiedza wykładowcy, twórcza rozmowa."

"Szkolenie przeprowadzone fachowo, materiały szkoleniowe wyczerpujące."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 300 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 150 zł

    -udział w samym szkoleniu 599 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 15 października 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Diament w Ustroniu

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.10

2020

27.10

2020

10.11

2020

10.11

2020

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

08.12

2020

31.12

2020

04.11

2020

25.11

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Osoba prowadząca potrafiła w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia. zakres szkolenia dostosowany do grupy biorącej udział w szkoleniu.

M.Pietraszewska

UM Katowice

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

A. Staniewska

PGNiG SA

"Prowadząca merytorycznie przygotowana, bardzo dobrze odpowiadała i rzetelnie na wszystkie pytania. Temat szkolenia bardzo interesujący."

D.Popik

Chomar

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny"

B.Kopeć

KM

„Szkolenie spełniło wszystkie warunki i oczekiwania uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sposobu przekazywania wiedzy i doświadczeń wykłady prowadzone interesująco i profesjonalnie. Polecam.”

K.Suplewska

Carfi Polska

"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"

O.Matysek

PUP

"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujące."

„Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.”

J. Chromińska

Carfi Polska

"Zakres szkolenia szeroki. Szkolenie prowadzone zrozumiale. Wszystkie zagadnienia szkolenia szeroko omówione"

K. Kuchan

TURSTAL

X