Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie - od stycznia 2021r

X

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,
Nowość

Miejsce: Zakopane

Termin: 2020-12-08 - 2020-12-11

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 21 h

Cena: 2290 PLN + VAT

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę na Festiwal Świateł na Gubałówce.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Zmiany podatkowe 2020- VAT, CIT, PIT, WHT

1.    CIT
1.1.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
1.2.    Zasady odliczania darowizn (covid-19)
1.3.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
1.4.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
1.5.    IP-BOX (covid-19)
1.6.    Ulga na złe długi (covid-19)

2.    PIT
2.1.    Zwolnienia przedmiotowe i zmiany limitów zwolnień (covid-19)
2.2.    Odliczanie darowizn (covid-19)
2.3.    Zaniechanie poboru podatku od “frankowiczów”

3.    Ceny transferowe
3.1.    Raportowanie TPR - wątpliwości i konsultacje MF
3.2.    “Safe harbours” w wyjaśnieniach MF
3.3.    Przedłużenie terminów do przygotowania dokumentacji grupowej, składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (covid-19)

4.    VAT - Biała lista i należyta staranność - pierwsze miesiące stosowania
4.1.    Wymogi dotyczące należytej staranności - podejście organów
4.2.    Korzystne orzecznictwo: wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencor
4.3.    Należyta staranność a „biała lista” (cel i zakres)
4.4.    Struktura listy - procedura wewnętrzna weryfikacji kontrahentów - moment dokonania
4.5.    Procedura w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta na „białej liście”
4.6.    Skutki w podatkach dochodowych
4.7.    Inne rodzaje płatności a biała lista (kompensata, factoring, karty, płatności realizowane przez pracowników)
4.8.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna

5.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)
5.1.    Nowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (załącznik nr 15 do ustawy o ptu) oraz likwidacja dotychczasowego odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11,13 i 14 do ustawy o ptu)
5.2.    Problemy techniczne dla różnych rodzajów płatności
5.3.    Należyta staranność a mechanizm podzielonej płatności
5.4.    Przepisy przejściowe
5.5.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna (istotne zmiany)
5.6.    Nowe możliwości wykorzystania kwot zgromadzonych na rachunku VAT (podatki dochodowe, składki ZUS)

6.    Nowa matryca stawek VAT
6.1.    Rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
6.2.    Charakterystyka nomenklatury scalonej
6.3.    Towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
6.4.    Towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

7.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
7.1.    Dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
7.2.    Elementy WIS
7.3.    Wniosek o WIS (podmiot uprawniony, tryb, zaskarżalność decyzji)
7.4.    Terminy

8.    JPK_VAT
8.1.    Likwidacja deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
8.2.    Zmiana struktury JPK,
8.3.    Nowe dane i kody raportowe
8.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
8.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
8.6.    Terminy

9.    Paragony elektroniczne i kasy on-line, kasy wirtualne
9.1.    Paragony elektroniczne - zasady
9.2.     Zakres obowiązków wobec pracowników (procedury wewnętrzne)
9.3.    Terminy wymiany kas
9.4.    Ulgi na zakup kas
9.5.    Kasa on-line a problemy techniczne z dostępem do internetu

10.    Dokumentowanie WDT oraz magazyny call-off stock
10.1.    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%, Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający zaliczenie WDT ze stawką 0%
10.2.    Inne dokumenty dodatkowe
10.3.    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

11.    VAT - interpretacje ogólne MF
11.1.    Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
11.2.    Trwała zabudowa meblowa

12.    Podatek u źródła - do czterech razy sztuka
12.1.    Należyta staranność w ustawach podatkowych oraz projekcie objaśnień podatkowych MF
12.2.    Zakres regulacji
12.3.    Próg 10.000 zł oraz 2 mln zł - fakty i mity
12.4.    Oświadczenia a opinia
12.5.    Pierwsze orzecznictwo w sprawach podatku u źródła

Dzień drugi

SLIM VAT - oczekiwany pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców w podatku VAT- już od 1 stycznia 2021r.

1. Projekt ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe wraz z planowaną datą wejścia w życie projektu

2. „Proste fakturowanie” - zmiany w zakresie faktur korygujących:
a) rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
b) wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus

3. Ułatwienia dla eksporterów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów

4. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT - podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym

5. Korzyści finansowe:
a) Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy - podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
b) Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży - rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
c) Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł

6. Zmiany w procedurze TAX FREE
a) wprowadzenie do ustawy o VAT definicji: „system TAX FREE”
b) wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym

7. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej

8. Pozostałe zmiany

Dzień trzeci

Estoński CIT- rewolucja w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2021r.

1. Prekonsultacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT) - propozycje zmian legislacyjnych zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

2. Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek

3. Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego podatku CIT:
a) małe i średnie przedsiębiorstwa
b) rodzaje spółek kapitałowych
c) rodzaje udziałowców
d) limity zatrudnienia
e) limity przychodów
f) relacja przychodów pasywnych do działalności operacyjnej

4. Nakłady inwestycyjne:
a) pojęcie nakładów inwestycyjnych
b) poziom nakładów inwestycyjnych

5. Co będzie przedmiotem opodatkowania estońskim CIT?

6. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

7. Stawki w estońskim CIT

8. Uproszenie obowiązków ewidencyjnych.

9. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.

10. Okres wyboru estońskiego CIT

11. Korzyści z estońskiego CIT:
a) większe zdolności inwestycyjne spółek
b) wzrost produktywności i innowacyjności,
c) brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
d) brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych - oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych
e) prostota - podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego,

12. Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych

Dzień pierwszy

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• członkowie zarządu i wspólnicy spółek osobowych
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień trzeci

• przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi i techniczni
• członkowie zarządu oraz wspólnicy spółek osobowych
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Dzień pierwszy

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian w VAT, CIT i PIT obowiązujących w 2020r.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień drugi

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących planowanych zmian w podatku VAT. Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmian i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Ponadto celem szkolenia jest:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych uproszczeń w podatku VAT
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian w podatku VAT
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych wskazówek najważniejszych informacji dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tzw. estońskiego CIT – nowej instytucji podatkowej, która ma być wprowadzona w życie. Ministerstwo Finansów określiło założenia estońskiego CIT i te zagadnienia będą przedmiotem szkolenia. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian celem szkolenia jest stworzenie im możliwości zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Ponadto celem szkolenia jest:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu i radcy prawnemu prowadzącemu szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień trzeci

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość zadawania pytań doradcy podatkowemu i radcy prawnemu prowadzącemu szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Katarzyna Knawa

Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 13 listopada 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny w Zakopanym

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość

08.12

2020

08.12

2020

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2020

17.03

2021

24.03

2021

31.12

2020

26.11

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu.

A.Sztafij

Fiskars Polska

"Szkolenie oceniam na bardzo wysoki poziom merytoryczny. Prowadzący posiada wysokie umiejętnosci przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy"

K. Tucka

Miejskie Sieci Cieplne

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy.Przepisy prawne poparte licznymi przykładami. Wykładowca chętnie odpowiada na pytania."

J. Paruzel

Best Poland

"Przejrzystość przekazanych treści."

"Szkolenie godne polecenia. Wykładowca bardzo dobre , rzeczowo, prowadził wykład."

B. Pokrzywnicka

Bigramet

"Ciekawe szkolenie, głeboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

E. Rączka

Kancelaria Radcy Prawnego

"Organizacja szkolenia bardzo dobra.Osoba wykładowcy b. kompetentna, komunikatywna. Podejscie prowadzącego indywidualne, tłumaczenia logiczne, wykład zrozumiały oparty o dyskusję, wspólne wyciąganie wniosków. Naprawdę polecam.

D.Nowak

Elzab sa

"Szkolenie prowadzone w sposób rzeczowy i merytoryczny na wysokim poziomie. Zagadnienia i problematyka omawianych zagadnień wyjaśniana była w sposób zrozumiały i szczegółowy"

P. Śnieżawski

Gmina Miłomłyn

X