Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Slim VAT-rewolucyjne zmiany od stycznia 2021r.

X

Przegląd zmian podatkowych 2020/2021-JPK_V7M/V7K, Rewolucja w CIT, PIT w spółkach jawnych i komandtytowych, Estoński CIT,
Nowość

Miejsce: Karpacz

Termin: 2020-11-10 - 2020-11-13

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 21 h

Cena: 2390 PLN + VAT

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy dla Państwa czas wolny- centrum spa będzie do Państwa dyspozycji.

Wieczorem zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

Nowa struktura JPK - JPK_V7M i JPK_V7K oraz pakiet SLIM VAT

Część I. Omówienie zmian

1.    Zagadnienia ogólne
1)    co zastąpi nowy JPK?
2)    czego nie zastąpi nowy JPK?
3)    kiedy JKP_V7M a kiedy JPK_V7K?
4)    sposób składania i podpisywania nowego JPK

2.    Zakres nowego JPK - część deklaracyjna
1)    dane podstawowe
2)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego?
3)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego?
4)    dane niezbędne do ustalenia wysokości podatku lub zwrotu podatku?
5)    w jaki sposób wnioskować o zwrot przyspieszony?
6)    dodatkowe oznaczenia dotyczące rozliczeń

3.    Zakres nowego JPK - część ewidencyjna
1)    dane ogólne
2)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru sprzedaży (VAT należnego)
3)    co to są kody GTU i kiedy należy je podawać?
4)    oznaczenia dodatkowe (TP, MPP itd.)
5)    dokumenty wewnętrzne, rejestry z kas fiskalnych i faktury "paragonowe"
6)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru zakupów (VAT naliczonego)
7)    faktury VAT RR

Część II. Zasady wypełniania nowych plików JPK

1.    Podstawowe zasady "poruszania się" po JPK
2.    Schemat główny - struktura i jej opis
3.    Element nagłówek - struktura i jej opis struktury
4.    Podmiot1

5.    Część ewidencyjna – VAT należny:
1)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu;
2)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola GTU_01 do pola GTU_13;
3)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola SW do pola MPP;
4)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza;
5)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

6.    Część ewidencyjna – VAT naliczony:
1)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego od pola LpZakupu do pola IMP;
2)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza);
3)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

7.    Część deklaracyjna:
1)    pola P_10 do pola P_38;
2)    pola P_39 do pola P_48;
3)    pola P_49 do pola P_62;
4)    pola P_49 do pola P_ORDZU;
5)    struktura Pouczenia.

8.    Korygowanie nowego JPK:
1)    korekty z własnej inicjatywy
2)    korekty wskutek czynności sprawdzających organu
3)    korekty okresów sprzed nowelizacji - które struktury stosować?
4)    korygowanie JPK po nowemu – które pola nowego JPK należy wypełnić?
5)    jak korygować część ewidencyjną
6)    kara 500 zł za każdy błąd w JPK

9.    Nowe sankcje w KKS.

Część III. Przykłady

1.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7M (deklaracja i ewidencja).
2.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za dwa pierwsze miesiące).
3.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za trzeci miesiąc kwartału).
4.    Korekta ewidencji w JPK_V7M.
5.    Korekta deklaracji w JPK_V7M.
6.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące.
7.    Korekta ewidencji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
8.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
9.    „Pusta deklaracja”.
10.  Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta zmniejszająca podstawę i VAT należny.
11.  Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta wtórna (zwiększająca).
12.  VAT marża – turystyka.
13.  VAT marża - towary używane.

Część IV. SLIM VAT

1.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus.
2.    Doprecyzowanie zasad rozpoznawania faktur korygujących in plus.
3.    Eksport towarów: wydłużenie czasu wywozu towarów.
4.    Ujednolicenie stosowanych kursów walut.
5.    Wydłużenie czasu do rozpoznania podatku naliczonego.
6.    Wprowadzenie możliwości odliczania usług noclegowych w ramach refakturowania.
7.    Nieodpłatne przekazanie towarów: prezenty małej wartości - zwiększenie limitu.
8.    Zmiany w TAX-FREE – rewolucja?

Dzień drugi

Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie - spółka komandytowa i spółka jawna podatnikiem CIT?

Część I. Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych.
1.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. z o.o. i akcyjnych.

2.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. komandytowej, spółki jawnej oraz modeli hybrydowych (sp. z o.o. komandytowych).

3.    Spółka komandytowa jako podatnik CIT:
1)    kiedy sp. komandytowa i sp.  z o.o. sp. k. będą opodatkowane CIT?
2)    czy o „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
3)    sposób opodatkowania sp. komandytowej „po nowemu”,
4)    rok podatkowy spółki komandytowej
5)    ulgi i zwolnienia w CIT a spółki komandytowe,
6)    ograniczenie kosztów finansowania dłużnego oraz nabyć od podmiotów powiązanych dla spółek komandytowych jako podatników CIT,
7)    obowiązki sprawozdawcze i zaliczki spółek komandytowych jako podatników CIT,
8)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
9)    estoński CIT dla spółek komandytowych?
10)  możliwość „powrotu” sp. komandytowej do opodatkowania CIT,
11)  czy o „powrocie” na PIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
12)  przepisy przejściowe.

4.    Spółka jawna jako podatnik CIT:
1)    kiedy sp. komandytowa i sp.  z o.o. sp. k. będą opodatkowane CIT?
2)    czy o „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
3)    obowiązki związane z „przejściem”,
4)    rok podatkowy „CITowskiej” spółki jawnej,
5)    sposób opodatkowania sp. jawnej „po nowemu”,
6)    ulgi i zwolnienia w CIT a spółki jawne,
7)    ograniczenie kosztów finansowania dłużnego oraz nabyć od podmiotów powiązanych dla spółek jawnych jako podatników CIT,
8)    obowiązki sprawozdawcze i zaliczki spółek jawnych jako podatników CIT,
9)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
10)  estoński CIT dla spółek jawnych?
11)  możliwość „powrotu” sp. jawnej do opodatkowania CIT,
12)  czy o „powrocie” na PIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
13)  przepisy przejściowe.

Część II. Obowiązek posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
1.    Co to jest polityka podatkowa?
2.    Na kim ciąży obowiązek sporządzenia, posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej?
3.    Jak sporządzić strategię podatkową?
4.    Jakie dane podaje się w strategii podatkowej?
5.    Strategia podatkowa a dane wrażliwe.
6.    Kto podpisuje strategię podatkową?
7.    Czy o posiadaniu strategii podatkowej należy zawiadomić naczelnika US?
8.    Gdzie i w jaki sposób należy udostępnić politykę podatkową?
9.    Termin i miejsce sporządzenia oraz udostępnienia.
10.  Sankcje za niesporządzenie lub nieudostępnienie polityki podatkowej.

Część III. Problematyka spółki nieruchomościowej – zmiany w opodatkowaniu.
1.    Definicja spółki nieruchomościowej.
2.    Podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej.
3.    Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego.
4.    Obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego.
5.    Spółki wyłączone spod tego obowiązku.
6.    Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
7.    Odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela.
8.    Sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego.
9.    Obowiązek i termin raportowania do KAS.
10.  Zakres raportowania.
11.  Obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.

Część IV. Pozostałe zmiany w CIT.
1.    Stawka 9% - podwyższenie limitu przychodów.

2.    Ograniczenia w rozliczaniu strat:
1)    zasady rozliczenia strat,
2)    jednorazowe rozliczenie strat,
3)    rozliczenie strat po zmianach,
4)    przepisy przejściowe.

3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
1)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
2)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
3)    przepisy przejściowe.

4.    Ceny transferowe:
1)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
2)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
3)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
4)    zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
5)    „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
6)    Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).

5.    "Konwersje" zobowiązań finansowych i około finansowych:
1)    wykonanie świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania zobowiązań z tytułu pożyczek, dywidend itp.
2)    rozszerzenie zasad na przeniesienie majątku likwidowanej spółki.

6.    Podatek nieruchomościowy:
1)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego
2)    zwolnienie na czas COVID
3)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.

7.    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

Część V. Zmiany w PIT.
1.    Spółka komandytowa i spółka jawna w PIT po zmianach (omawiane przekrojowo w Części I).

2.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
1)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
2)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
3)    przepisy przejściowe.

3.    Ceny transferowe:
1)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
2)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
3)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych.

4.    Podatek nieruchomościowy:
1)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
2)    zwolnienie na czas COVID,
3)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.

5.    Ulga abolicyjna – zmiany zamiast zapowiedzianej likwidacji:
1)    na czym polega ulga abolicyjna?
2)    nowy próg odliczeń,
3)    źródła dochodów niepodlegające ograniczeniom
4)    przepisy przejściowe.

6.    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

Część VI. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.
1.    Ryczałt od najmu – co się zmienia?

2.    Limity stosowania ryczałtu:
1)    podwyższenie limitów,
2)    podwyższenie progu umożliwiającego rozliczenie kwartalne.

3.    Korzystanie z ryczałtu:
1)    nowe „wolne” zawody”
2)    zniesienie niektórych wyłączeń od stosowania ryczałtu.

4.    Stawki ryczałtu:
1)    Przegląd nowych/obniżonych stawek (17%,15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%)
2)    Sankcje związane z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb konkretnych stawek.

5.    Problematyka ewidencji w ryczałcie:
1)    nieprowadzenie/nierzetelne prowadzenie,
2)    podmioty powiązane,
3)    szacowanie przychodu, z zastosowaniem kryteriów rynkowych.

6.    Zmiany w karcie podatkowej:
1)    prowadzenie działalności przez małżonka a stosowanie karty podatkowej,
2)    przekroczenie zatrudnienia i wpływ na możliwość stosowania karty).

Dzień trzeci

Estoński CIT – rewolucja w opodatkowaniu

Część I. Estoński CIT zagadnienia wstępne
1.    Krótka charakterystyka modelu opodatkowania w Estonii.
2.    Istota rozwiązania polskiego: model pełny (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych).
3.    Istota rozwiązania polskiego: model hybrydowy.

Część II. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – kto może stosować?
1.    Pozycja finansowa „ryczałtowca”
1)    wynik finansowy netto,
2)    zysk (strata) netto,
3)    podział lub pokrycie wyniku finansowego netto.

2.    Obowiązki ewidencyjne „ryczałtowca” – prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań finansowych

3.    Ograniczenie stosowania ryczałtu
1)    jaki rok podatkowy stosuje ryczałtowiec?
2)    jak długo można korzystać z ryczałtu,
3)    przedłużenie czasookresu korzystania z ryczałtu.

4.    Kryteria, które musi spełniać spółka, żeby skorzystać z ryczałtu:
1)    próg przychodowy,
2)    odpowiednia struktura przychodów – ograniczenia dot. m.in. wierzytelności, odsetek i rat leasingowych, instrumentów finansowych, praw autorskich,
3)    średnioroczne zatrudnienie,
4)    ograniczenia w strukturze udziałowej,
5)    ograniczenia dot. emitentów papierów wartościowych.

5.    Podmioty wyłączone spod możliwości korzystania z opodatkowania ryczałtem
1)    przedsiębiorstwa finansowe oraz instytucje pożyczkowe,
2)    podmioty działające w SSE oraz podmioty, które uzyskały decyzję o wsparciu,
3)    podmioty w stanie upadłości lub likwidacji.

6.    Restrukturyzacja, fuzje i przejęcia a prawo do ryczałtu
1)    podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału,
2)    podatnicy utworzeni przez inne podmioty,
3)    podatnicy podzieleni przez wydzielenie,
4)    podatnicy wnoszący aporty do innych podmiotów.

7.    Kryterium wydatkowania środków
1)    minimalne nakłady inwestycyjne podatnika (progi kwotowe),
2)    nakłady inwestycyjne – na co należy wydatkować środki?

8.    Zakończenie stosowania ryczałtu
1)    rezygnacja,
2)    niewydatkowanie środków,
3)    naruszenie progu przychodów lub średniorocznego zatrudnienia,
4)    naruszenie struktury udziałowej,
5)    uchybienia związane z księgami rachunkowymi,
6)    fuzje i przejęcia,
7)    utrata prawa do ryczałtu a ponowny wniosek i jego stosowanie.

9.    Zagadnienia szczególne
1)    odliczenia od podstawy opodatkowania, ulga B+R, a ryczałt od dochodów spółek kapitałowych,
2)    ryczałt a stawka 19%,
3)    ryczałt a podatek od budynków,
4)    ryczałt a IP BOX,
5)    zakończenie opodatkowania ryczałtem a amortyzacja,
6)    zasada kontynuacji amortyzacji przy zakończeniu stosowania ryczałtu.

Część III. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – wysokość podatku
1.    Przedmiot opodatkowania
1)    jak ustalić dochód?
2)    problematyka wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
3)    przychody podatkowe i niepodatkowe a ryczałt,
4)    koszty podatkowe i niepodatkowe a ryczałt,
5)    ukryte zyski,
6)    wydatki na reprezentację,
7)    darowizny, prezenty itp.,
8)    nadwyżki wartości rynkowej określone dla cen transakcyjnych (podmioty powiązane),
9)    świadczenia na rzecz spółki,
10)  pożyczki, kredyty.

2.    Podstawa opodatkowania
1)    dochody sumowane na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania,
2)    podział lub pokrycie wyniku finansowego,
3)    zdarzenia zaistniałe sprzed stosowania ryczałtu i ich wpływ na podstawę opodatkowania,
4)    dochody spoza terytorium RP,
5)    zagraniczny zakład „polskiej” spółki.

3.    Stawka i wysokość ryczałtu
1)    stawka 15%,
2)    stawka 25%,
3)    bonus: stawka minus 5%,
4)    dochody spoza terytorium RP – odliczenia.

4.    Przekroczenie „w trakcie” ryczałtu progu przychodowego
1)    zasada ustalania domiaru podatkowego w drodze samoobliczenia przez podatnika,
2)    stawka domiaru – 5%,
3)    obliczenie podstawy wymiaru.

Część IV. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – wybór, deklarowanie i zapłata podatku
1.    Wybór ryczałtu
1)    wybór tej formy opodatkowania
2)    do kiedy należy zadeklarować wybór

2.    Deklarowanie ryczałtu
1)    wzór deklaracji i obowiązek jej złożenia,
2)    termin składania deklaracji,
3)    obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców/akcjonariuszy.

3.    Płatność ryczałtu
1)    termin dla ryczałtu od dochodu z podzielonego zysku, od dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru od tych dochodów,
2)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru od tego dochodu,
3)    termin dla ryczałtu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru od tego dochodu,
4)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz domiaru od tych dochodów,
5)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majtku oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu,
6)    wydłużenie terminu płatności podatku – kiedy można i jak to zrobić?
7)    postawienie w stan likwidacji, upadłości, zaprzestanie działalności lub przejęcie przed upływem terminu zapłaty podatku.

4.    Rozliczenie podatku przez udziałowca/akcjonariusza od przychodów z dywidend
1)    możliwość pomniejszenia zryczałtowanego PIT od dywidend
2)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 37%?
3)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 41%?
4)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 51%?
5)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 71%?
6)    jak obliczyć współczynnik?
7)    Spółka „na ryczałcie” jako płatnik PIT

5.    Czy to się opłaca – przykładowe porównanie opodatkowania „standardowego” z ryczałtowym.

Część V. Pozostałe zagadnienia związane z ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
1.    Szczególne zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych.
2.    Wyłączenie obowiązku raportowania MDR w odniesieniu do spółek „ryczałtowych”.
3.    Rozszerzenie katalogu czynności sprawdzających
4.    KKS: uchybienie obowiązkowi składania oświadczeń przez udziałowców/akcjonariuszy
5.    Przepisy przejściowe

Część VI. Model hybrydowy (uproszczony)
1.    Odpisy na fundusz inwestycyjny jako koszty uzyskania przychodów.
2.    Przesłanki skorzystania.
3.    Wymogi dotyczące tworzenia funduszu.
4.    Cele inwestycyjne objęte preferencją.
5.    Refundacja wydatków a odpisy na fundusz.
6.    Zaprzestanie spełniania warunków do korzystania z modelu hybrydowego.
7.    Skutki wydatkowania niezgodnego z wymogami ustawy.
8.    Odpisy na fundusz inwestycyjna a amortyzacja.
9.    Opodatkowanie ryczałtem a utworzenie funduszu inwestycyjnego.

Dzień pierwszy

- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych i podatkowych firm, instytucji finansowych, urzędów

- dyrektorzy finansowi

- pracownicy biur rachunkowych

- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)

- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Od dnia 1 października 2020 r. wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku VAT dotyczące deklarowania oraz ewidencjonowania tego podatku. Zmiany te są związane z połączeniem ewidencji JPK z deklaracjami VAT w nowe struktury logiczne: JPK_V7M i JPK_V7K.  Co ważne, wraz ze zmianą struktury wprowadzone zostały także nowe zasady korygowania podatku oraz sankcje karnoskarbowe za naruszenie nowych obowiązków. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tychże zmian, przede wszystkim w wymiarze praktycznym, co pozwoli zwiększyć zarówno bezpieczeństwo podatkowe, jak również karnoskarbowe.
Natomiast od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”. Zmiany te mają m.in. wprowadzić nowe zasady ujmowania faktur korygujących, ujednolicić zasady rozliczania transakcji w walutach obcych w obrębie VAT oraz podatków dochodowych, jak również wydłużyć termin wywozu towarów dla eksporterów (istotne przy zaliczkach eksportowych).

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie rewolucyjne – obok procedowanego odrębnie pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatkach dochodowych i ryczałcie. Najważniejszą i fundamentalną dla kilkudziesięciu tysięcy podatników zmianą jest objęcie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem CIT. Co więcej, ustawa nakłada na podatników CIT obowiązek przygotowania, posiadania i udostępnienia polityki podatkowej. Nadto przygotowany został szereg zmian punktowych, dotyczących ściśle określonych zagadnień. Zmiany te dotykają szerokiej gamy zagadnień, m.in. nowych zasad amortyzacji ŚT, rozliczania strat, stawki 9%, finansowania dłużnego, likwidacji ulgi abolicyjnej. Dla najmniejszych podatników z pewnością istotne będą zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej, które to zmiany także zostaną omówione w ramach niniejszego szkolenia.

Dzień trzeci

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych nazywane „estońskim CIT”. Zmiany opierają się na dwóch modelach: pełnym oraz uproszczonym. W przypadku modelu pełnego nowe przepisy pozwalają na zupełnie inny model rozliczeń podatku dochodowego zarówno na poziomie opodatkowania spółki, jak również wspólników. Wskutek wybrania tej formy rozliczeń efektywny poziom opodatkowania spada, co oznacza niższe zobowiązania podatkowe. Model uproszczony także wiąże się z niższym opodatkowaniem, jednak opiera się on na znacznie uproszczonej formie.
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie Państwu każdego z modeli, tak abyście Państwo byli w stanie samodzielnie ustalić, czy jego wdrożenie jest opłacalne, jakie oszczędności może wygenerować, ale także czy w ogóle jest możliwe ich zastosowanie w odniesieniu do konkretnego podatnika.

Dzień pierwszy

-  zapoznanie z nowymi zasadami deklarowania i ewidencjonowania podatku VAT
-  praktyczne wskazówki
-  przykłady z praktyki wykładowcy
-  interaktywna formuła

Dzień drugi

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Dzień trzeci

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 1000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 13 października 2020 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Dziki Potok w Karpaczu

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

27.10

2020

27.10

2020

10.11

2020

10.11

2020

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

08.12

2020

31.12

2020

04.11

2020

25.11

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała sie bardzo łatwym tematem."

M. Pietruk

Arbud

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną-praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

K.Klimecka

Biuro Obsługi Podatnika

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

"Szkolenie prowadzone żywo, ciekawie, bez zbędnego przeciągania tematu. Bardzo konkretnie przekazana wiedza. Osoba prowadzącego bardzo właściwa."

Z. Święcz

Starostwo Powiatowe

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco.Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

U.Grzesiak

Messer Polska

"Odbyte szkolenie było bardzo tematyczne. Poruszane były problemy, które najbardziej nas nurtują w świetle nowych przepisów. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże w codziennej pracy."

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Szkolenie rozwiało moje wątpliwości dotyczące wybranych aspektów związanych z podróżami służbowymi. Prowadzący odpowiada na pytania i zachęca do ich zadawania."

Katarzyna Szyjka

Best Poland

X