Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Pozyskaj dofinansowanie szkoleń

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

X

Zarządzanie pracownikami w zmieniającej się rzeczywistości, skuteczne rozwiązywanie konfliktów w pracy - warsztaty praktyczne z elementami mediacji.
NowośćPromocja

Miejsce: Zakopane

Termin: 2021-04-06 - 2021-04-09

Prowadzący: Barbara Gańcza

Czas trwania: 21 h

Cena: 2199 PLN (2350 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 5 marca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy wycieczkę na Festiwal Świateł na Gubałówce.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

1. Czym jest zmiana?
a/ fazy zmian
b/ opór przed zmianą- czym jest , jak sobie z nim radzić
c/typy reakcji na zmianę
d/ pracownicy w procesie zmian ( matryca Heike Bruch)
e/ rozpoznawanie pracowników chętnych do zmian

2. Zadania kierownika w aspekcie zmian dla zespołu
a/ przygotowanie zespołu do zmian
b/ na co zwrócić szczególną uwagę ?
c/ komunikacja z zespołem online a monitorowanie zmian
d/ czy umiesz słyszeć jak mówią inni ? – test Uszy von Thuna
e/ czynniki zwiększające efektywność pracy zespołu.

3. Najczęstsze problemy  w dostosowywaniu się do zmian u pracowników i jak sobie z nimi radzić?
a/ bariery komunikacyjne
b/ bariery emocjonalne
c/ bariery techniczne

4. Wpływanie na innych- praktyczne narzędzia
a/ drabina wnioskowania
b/ argumentacja emocjonalne
c/ zasady wpływu społecznego
d/ budowanie poczucia więzi

5. Zarzadzanie sobą w zmianie
a/ praca z przekonaniami czyli robię to co myślę
b/   inteligencja emocjonalna jako narzędzie w byciu w zmianie

Dzień drugi

1.    Czym jest konflikt? – definicja, obszary, złożoność.

2.    Etapy „życia” konfliktu”:
a/ faza utajona- przyczyny
b/ faza przed-konfliktowa- symptomy
c/ faza powstawania negatywnych przekonań i emocji
d/ faza jawnego konfliktu
e/ faza po-konfliktowa
f/ wyciszanie emocji

3.     Rodzaje konfliktów w miejscu pracy
a/ koło konfliktów wg Moore’a
b/ konflikty występujące w zespole rozproszonym
c/ najczęściej występujące przyczyny poszczególnych konfliktów
- organizacyjne ( hierarchia, niezgodność wartości)
- osobowościowe ( błędne przekonania, postrzeganie)
- zewnętrzne
- wewnętrzne

4.    Sposoby diagnozowania konfliktu – arkusze pracy
a/ narzędzia diagnozy
b/ ocena etapu i skali konfliktu
c/ dobór strategii rozwiązania konfliktu

5.    Charakterystyka konfliktu przełożony – pracownik ( case study)
a/ konflikt racji, hierarchiczny, nakładanie się konfliktów.

6.    Specyfika konfliktu między współpracownikami/ między zespołami.
a/ konflikt danych,
b/ komunikacyjne,
c/ relacji
d/ wartości
e/ interesów

7.     Rodzaje reakcji na konflikt dla pracownika i przełożonego- praca w grupach
a/ zarządzanie emocjami w konflikcie
b/ arkusz emocji jako narzędzie pracy własnej
c/ termometr „złości” i rola kotwicy w neutralizacji negatywnych emocji

8.    Komunikacja pionowa i pozioma w pracy i jej rola w tworzeniu i rozwiązywaniu konfliktu.
a/ bariery w komunikacji pionowej jako jedna z przyczyn generowania konfliktu
b/ niewłaściwy przepływ informacji między pracownikami
c/ eskalacja negatywnych komunikatów

9.    Komunikacja w konflikcie
a/ jakie mam mechanizmy obronne?( wypieranie, zaprzeczanie inne)
b/ style komunikacji wg Hartmanna ( jak je rozpoznawać i jakich argumentów używać?)
b/ pętla nawyku komunikacji- wdrażanie skutecznych komunikatów
c/ komunikacja w konflikcie relacji- scenki
d/ narzędzia komunikacyjne właściwego wyrażania problemu
- parafraza, informacja zwrotna, gdybanie

Dzień trzeci

10.    Efektywne sposoby rozwiązywania poszczególnych konfliktów- praca warsztatowa.
a/ konflikt pionowy ( poziom stanowiska)
b/ konflikt poziomy ( poziom interesu)
c/rozwiązania integratywne

11.    Psychofizyczne skutki konfliktu
a/ dla członka zespołu/ pracownika
b/ dla całego zespołu
c/ dla kadry zarządzającej/ przełożonego

12.    Rola przełożonych w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami, zespołami.
a/ systemy hierarchiczne i ich znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów
b/ ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
c/ pozytywna funkcja konfliktów w zespole

13.    Umiejętności osobiste przełożonego w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
a/ radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
b/ radzenie sobie z buntem
c/ słowa, które przydają się w konfliktowych sytuacjach-praktyczne narzędzie

14.    Zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktu.
a/ rola mediacji
b/ kiedy mediacje są możliwe?
c/ struktura spotkań mediacyjnych
d/ etapy mediacji
e/ efekty mediacji

15.    Stosowanie negocjacji jako ostateczny sposób rozwiązania konfliktu.
a/ przygotowanie do negocjacji
a/ wygrana - przegrana- charakterystyka zachowań stron
b/ wygrana - wygrana - jak ją osiągnąć?
c/ zastosowanie kilku technik negocjacji- scenki
d/ konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

16.     Regulacje prawne dotyczące rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

17.     Podsumowanie w formie praktycznych wniosków – katalog dobrych praktyk

Dzień pierwszy

Kadra zarządzająca (dyrektorzy, managerowie, kierownicy)

Dzień drugi

Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, (dyrektorzy, managerowie, kierownicy)

Dzień trzeci

Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, (dyrektorzy, managerowie, kierownicy)

Dzień pierwszy

Osoby, które ukończą szkolenie:
- będą umiały zbudować silniejszą więź między członkami zespołu
- poznają znaczenie właściwego przygotowania siebie i zespołu do zmian
- będą rozumiały kluczowe procesy zachodzące w zespole w zmieniających się okolicznościach
- będą umiały przeprowadzić rozmowę motywującą on line
- będą umiały wykorzystać zdobyte umiejętności w prowadzeniu spotkań i zebrań zespołu oraz eliminować problemy pracowników, których doświadczają w sytuacji zmian
- nauczą się technik radzenia sobie ze zmianą

Dzień drugi

Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, usprawnienie właściwej komunikacji w środowisku pracy, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań kierowniczych, stosowanie technik mediacji i negocjacji.

Dzień trzeci

Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, usprawnienie właściwej komunikacji w środowisku pracy, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań kierowniczych, stosowanie technik mediacji i negocjacji.

Dzień pierwszy

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z oporem pracowników w sytuacji ciągłych zmian a tym samym bardziej efektywne zarządzanie zespołem. Omawiane zagadnienia i stosowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności i wiedzę by lepiej organizować pracę zespołu rozproszonego i sprawniej motywować poszczególnych pracowników.

Dzień drugi

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
•    Rozpoznać sytuację przed-konfliktową  i zdiagnozować konflikt.
•    Sprawnie kierować konfliktem.
•    Wykorzystywać praktyczne narzędzia by efektywnie zażegnać konflikt lub skutecznie rozwiązać już istniejący
•    Budować bezkonfliktową komunikację w zespole.
•    Rozwiązywać konflikty w relacji z pracownikami.
•    Neutralizować negatywne emocje związane z występowaniem i przebiegiem konfliktu

Dzień trzeci

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
•    Rozpoznać sytuację przed-konfliktową  i zdiagnozować konflikt.
•    Sprawnie kierować konfliktem.
•    Wykorzystywać praktyczne narzędzia by efektywnie zażegnać konflikt lub skutecznie rozwiązać już istniejący
•    Budować bezkonfliktową komunikację w zespole.
•    Rozwiązywać konflikty w relacji z pracownikami.
•    Neutralizować negatywne emocje związane z występowaniem i przebiegiem konfliktu

Barbara Gańcza

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

 

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Najlepsze szkolenie na jakim byłam w ostatnim czasie. Prowadząca charyzmatyczna, w ciekawy i prosty sposób przedstawiająca zawiłe przepisy prawne. Zdecydowanie polecam."

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

"Forma szkolenia i osoba, która je prowadziła były perfekcyjne i profesjonalne."

"Szkolenie było merytoryczne, poprowadzone w ciekawy i profesjonalny sposób. Duży zasób wiedzy przekazany w bardzo łatwej atmosferze."

 

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2199 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 390 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 210 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 5 marca 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny w Zakopanym

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

25.05

2021

25.05

2021

25.05

2021

06.07

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Gdańsk Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała sie bardzo łatwym tematem."

M. Pietruk

Arbud

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

W.Drawc

Anro -Trade

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwosć zadawania pytań."

E.Gabara

Centrum Rozliczeń

"Odbyte szkolenie było bardzo tematyczne. Poruszane były problemy, które najbardziej nas nurtują w świetle nowych przepisów. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże w codziennej pracy."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszone problemy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu"

G. Szałek

ZUK

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym..."

D. Pawlikowski

Delta Trans Logistik

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

D.Koryzno

UWM

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

M.Iwachów

Limatherm Components sp. z o.o.

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

M. Krasoń

UM Katowice

X