Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt

ZAKOPANE 8-11 czerwca

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury
NowośćPromocja

Miejsce: Karpacz

Termin: 2021-07-06 - 2021-07-09

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 18 h

Cena: 2299 PLN (2500 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 11 czerwca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zaplanowaliśmy dla Państwa czas wolny- centrum spa będzie do Państwa dyspozycji.

Wieczorem zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas. Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

I. FAKTURY
1.    Wystawianie faktur:
1)    obowiązek wystawienia faktury,
2)    naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
3)    „podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
4)    problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
5)    refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
6)    GTU, a znakowanie faktur,
7)    oznaczenia GTU i TP oraz MPP w JPK – zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    doprecyzowanie GTU_06,
e)    doprecyzowanie GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)     zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    doprecyzowanie towarów objętych GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)     powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
k)    zawężenie znacznika "TP",
l)     rozszerzenie znacznika "MPP",
8)    data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK,
9)    bilety za przejazdy autostradami jako faktury – możliwość zbiorczego raportowania w JPK od 01.07.2021 r.
10)  likwidacja „duplikatów faktur” od dnia 01.10.2021 r.
11)  co zrobić w przypadku zagubienia faktury od dnia 01.10.2021 r.?
12)  wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,

2.    Faktury zaliczkowe:
1)    obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
2)    zaliczka a WDT,
3)    zaliczka a eksport,
4)    faktura „eksportowa”,
5)    kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
6)    zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
7)    zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
8)    zaliczki na media a fakturowanie,
9)    faktura zaliczkowa a MPP,
10)  faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
11)  faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
12)  faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto od dnia 01.10.2021 r.

3.    Faktury do paragonów:
1)    kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
2)    brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
3)    termin na wystawienie faktury do paragonu,
4)    paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
5)    raportowanie faktur do paragonów w JPK,
6)    faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

4.    Problematyka faktur uproszczonych:
1)    zakres danych na fakturze uproszczonej,
2)    jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?
3)    korygowanie danych na FV uproszczonej,
4)    faktura uproszczona a nota korygująca,
5)    paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK do 30.06.2021 r.,
6)    paragony z NIP jako faktury uproszczone i ich raportowanie od dnia 01.07.2021 r.
7)    wystawienie faktury do paragonu z NIP.

5. Faktury w walucie obcej:
1)    kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
2)    Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
3)    kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
4)    nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE
1.    Zasady wystawiania faktur korygujących:
1)    kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
2)    korekta, czy „anulowanie” faktury?
3)    kilka faktur korygujących do jednej faktury,
4)    faktura korygująca a nota korygująca,
5)    korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
6)    faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
7)    korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

2.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in plus:
1)    faktury korygujące in plus od dnia 01.01.2021 r.
2)    faktury korygujące in plus w zakresie eksportu towarów i WDT od dnia 01.01.2021 r.
3)    co z korektami in plus przy imporcie usług i WNT?
4)    co z fakturami korygującymi wystawionymi przed 01.01.2021 r.?

3.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus:
1)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez sprzedawcę od dnia 01.01.2021 r.,
2)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez nabywcę od dnia 01.01.2021 r.,
3)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
4)    jak korygować WNT oraz import usług od dnia 01.01.2021 r.?
5)    korekty wystawione przed 01.01.2021 r. a nowe zasady,
6)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r,
7)    możliwość „utrzymania” dotychczasowych zasad – roczny okres przejściowy r.
8)    FV korygujące WNT in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
9)    FV korygujące import usług in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
10)  przepisy przejściowe: korekty dot. WNT i importu usług wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

4.    Faktury korygujące a kurs waluty:
1)    kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
2)    kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
3)    problematyka zbiorczej faktury korygującej.

III. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)
1.    Charakterystyka nowego rozwiązania
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Dzień drugi

Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia.

1.    Zasady odliczania podatku naliczonego:
1)    zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu,
2)    jak przeliczać faktury zakupowe?
3)    zaliczka a prawo do odliczenia,
4)    moment powstania prawa do odliczenia,
5)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
6)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
7)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów od dnia 01.01.2021 r.
8)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – zmiany od dnia 01.01.2021 r.,
9)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
10)  prawo do odliczenia od usług noclegowych,
11)  refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia – zmiany od dnia 01.01.2021 r.

2.    System korekt rocznych w VAT:
1)    system korekt rocznych w VAT – o co chodzi?
2)    odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
3)    odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi,
4)    przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT,
5)    korekta VAT przy zbyciu majątku,
6)    korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku,
7)    okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

3.    Zwroty VAT:
1)    zwrot vat jako realizacja zasady neutralności,
2)    terminy podstawowe i terminy wydłużone,
3)    zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT?
4)    wydłużenie terminu zwrotu,
5)    zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe,
6)    kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu – sprzeczność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym
7)    raportowanie zwrotu VAT na poziomie JPK,

4.    Odmowa prawa do odliczenia:
1)    problematyka pustych faktur,
2)    czym jest faktura „pusta podmiotowo”, a czym jest faktura „pusta przedmiotowo”?
3)    art. 108 ustawy VAT u sprzedawcy, a skutki u nabywcy
4)    jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami:
a)    rola białej listy,
b)    rola rejestrów: CEIDG, KRS,
c)    czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK?
d)    metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy?
e)    dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
f)     rola należytej staranności oraz dobrej wiary,
g)    MPP i jego znaczenie,
5)    argumentacja prawna organów podatkowych przy kontrolach w zakresie pustych faktur lub obrotu karuzelowego,
6)    nabycie towarów/usług przed rejestracją jako podatnik VAT czynny,
7)    nabycie towarów/usług od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
8)    nabycie od podmiotu oczekującego na rejestrację,
9)    wykreślenie kontrahenta a nasze prawo do odliczenia.

5.    Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu i raportowaniu podatku
1)    przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku),
2)    przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek – faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku),
3)    warunki wyłączające stosowanie sankcji,
4)    zmiany od 01.01.2021 r.:
a)    doprecyzowanie zasad eliminujących „kumulację” sankcji,
b)    zawężenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100%,
5)    możliwość obniżenia stawki sankcyjnej do 20% oraz do 15%,
6)    błędy w JPK: 500 zł za każdy błąd,
7)    dodatkowe zobowiązanie w VAT, sankcja 500 zł za każdy błąd w JPK a KKS.

6.    Szczególne zasady rozliczania VAT dot. pojazdów samochodowych – aktualne interpretacje:
1)    prawo do odliczeń 50%/100 % podatku naliczonego,
2)    używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego,
3)    obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, zakres informacyjny ewidencji,
4)    omówienie przykładowego wzoru ewidencji,
5)    rola polityki samochodowej/flotowej,
6)    wykorzystanie systemów GPS w zarządzaniu flotą pod kątem pełnego odliczenia VAT,
7)    „odpłatne udostępnienie” pojazdów pracownikom – co kwestionują sądy administracyjne i organy podatkowe?
8)    rozliczenie wykupu samochodu z leasingu,
9)    odprzedaż samochodów używanych wg metody VAT marża (kontrowersje dotyczące sposobu wyliczania marży).

Dzień trzeci

1.    Rozliczanie strat podatkowych po zmianach od 01.01.2021 r.:
1)    alokacja straty do źródła przychodów,
2)    mechanika rozliczania strat podatkowych,
3)    jednorazowy limit 5 mln,
4)    ćwiczenie: rozliczenie straty w CIT-8,
5)    ograniczenia w rozliczaniu strat od 01.01.2021 r.

2.    Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r.:
1)    kto może a kto jest obowiązany?
2)    ograniczenie stosowania ulgi do transakcji krajowych
3)    ulga, a podmioty powiązane,
4)    mechanizm stosowania,
5)    ulga na złe długi w spółkach osobowych,
6)    liczenie 90 dniowego terminu,
7)    uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
8)    ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
9)    wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie,
10)  zmiany COVIDowe:
a)    kiedy dłużnik nie musi dokonywać korekty?
b)    terminy skrócone dla wierzycieli.

3.    Rozliczenie dotacji w ujęciu rachunkowym:
1)    dotacja na nabycie ŚT w ujęciu rachunkowym,
2)    amortyzacja "dotowanego ŚT",
3)    ćwiczenie: dotacja przyznana przed przyjęciem do używania ŚT,
4)    ćwiczenie: dotacja przyznana po przyjęciu do używania ŚT,
5)    dotacja na kilka ŚT.

4.    Rozliczenie dotacji w podatkach dochodowych:
1)    dotacje z UE,
2)    dotacje z budżetu państwa,JST i agencji rządowych,
3)    dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4)    dotacje na nabycie ŚT,
5)    dotacja w CIT-8 oraz CIT-8,O,
6)    dotacja otrzymana po wprowadzeniu ŚT do ewidencji,
7)    obowiązek zwrotu otrzymanej dotacji a korekty kosztów,
8)    sprzedaż "dotowanego" ŚT.

5.    Przychody w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych:
a)    dostępne metody wyboru zasad przeliczania,
b)    metoda podatkowa,
c)    metoda rachunkowa,
d)    korelacja wybranej metody z podatkiem VAT od dnia 01.01.2021 r.,
e)    kurs faktycznie zastosowany,
f)     zapłata na rachunki walutowe
g)    przewalutowanie – po jakim kursie?

6.    Ulga B+R:
1)    na czym polega ulga B+R?
2)    ulga B+R a źródło przychodów,
3)    korzyści podatkowe związane z B+R,
4)    B+R rozliczenie na etapie zeznania rocznego,
5)    kiedy można korzystać z B+R na "zaliczkowaniu"?
6)    działalność badawczo-rozwojowa,
7)    niepewność wyniku prowadzonych prac,
8)    systematyczny sposób prowadzenia,
9)    planowanie finansowania inwestycji,
10)  innowacyjność w skali firmy,
11)  jaka jest rola Podręcznika Frascati 2015 wydanego przez OECD?
12)  sprzężenie B+R z czasami „COVIDOwymi” w 2020 i 2021 r.
13)  wsteczne korzystanie z ulgi B+R
14)  wydatki kwalifikowane - przegląd
15)  kilka przykładów projektów B+R
16)  przegląd bieżących interpretacji indywidualnych i orzecznictwa sądów administracyjnych
17)  jak rozliczać koszty B+R: na bieżąco, poprzez amortyzację, czy jednorazowo po zakończeniu projektu?

Dzień pierwszy

- pracownicy działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym.
W trakcie niniejszego szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z wystawianiem faktur, z uwzględnieniem zmian istotnych dla fakturowania, które weszły w życie w 2020 i 2021 r., a także z uwzględnieniem zmian, które dopiero wejdą w życie i są związane z  Krajowym Systemem e-Faktur, nowelizacją JPK oraz pakietem SLIM VAT 2.0. Udział w szkoleniu jest rekomendowany przede wszystkim dla osób zajmujących się wystawianiem oraz ewidencjonowaniem faktur, w szczególności pracownikom wewnętrznych działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. Pozwoli w sposób kompleksowy zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z procesem fakturowania, w tym także z najnowszymi oraz mającymi wejść w życie zmianami.

Dzień drugi

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

Dzień trzeci

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Podatki te budzą coraz większe zainteresowanie organów podatkowych, które obecnie upatrują w tych właśnie tytułach podatkowych największego potencjału „uszczelnienia” budżetu, chociaż – z perspektywy podatników – należałoby raczej posłużyć się sformułowaniem „upatrują największego potencjału dodatkowych wpływów budżetowych”. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które koncentruje się w na kilku wybranych obszarach istotnych zarówno dla podatników CIT, jak i podatników PIT, m.in. rozliczania strat (z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.), ulgi na złe długi (z uwzględnieniem przepisów COVIDowych), czy rozliczania dotacji. Szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zostało poszerzone o zmiany, które weszły w życie w roku 2020 i od dnia 01.01.2021 r. W trakcie szkolenia można zadawać pytania trenerowi, co pozytywnie wpływa na „transfer wiedzy”. Szkolenie jest w szczególności dedykowane osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku CIT lub PIT.

UWAGA: niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. CIT/PIT.

Specjalista ds. podatku CIT, PIT. (szkolenie zdalne)

 

Dzień pierwszy

- zebrane w trakcie jednego szkolenia kluczowe zagadnienia dot. faktur i fakturowania
- omówienie nadchodzących zmian
- analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia
- najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych
- praktyczne wskazówki
- dygresje z praktyki wykładowcy
- interaktywna formuła

Dzień drugi

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Dzień trzeci

- kompleksowe przedstawienie wybranych zagadnień istotnych dla podatników PIT i CIT,
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2399 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 330 zł

    -udział w samym szkoleniu 549 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 11 czerwca 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Dziki Potok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

08.06

2021

08.06

2021

06.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.07

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, E-commerce, Faktury

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Gdańsk Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, dobra komunikacja-jasny i precyzyjny przekaz, podparty ciekawymi przykładami praktycznymi."

Szkolenie merytoryczne , przeprowadzone na wysokim poziomie, wykorzystam zdobyta wiedzę w przyszłości. Na pewno wezmę udział w innych szkoleniach oferowanych przez Państwa.”

"Merytorycznie-bardzo dobrze. Szeroki przekrój materiału"

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Dobre materiały szkoleniowe"

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

"Pozytywna ocena szkolenia, było dużo przykładów i zadań liczbowych."

X