Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2021-11-23 - 2021-11-26

Prowadzący: Leszek Malinowski

Czas trwania: 21 h

Cena: 2599 PLN (2999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 października

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

moduł I. RODO – obowiązki pracodawców
1.        Podstawowe definicje w praktyce. Obowiązki administratora.
2.        Prawne aspekty ochrony danych. Obowiązki podmiotów przetwarzających
3.        Wymogi dotyczące podstawy prawnej przetwarzania.
4.        Umowa przetwarzania danych według RODO.
5.        Audyt ryzyka w ochronie danych.
6.        Zasady przetwarzania danych osobowych
7.        Omówienie podstawowych zasad ochrony danych.
8.        Nowe wymogi dotyczące zgody.
9.        Ochrona danych w procesach kadrowych.
10.      Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych.
11.      Obowiązki informacyjne.
12.      Monitoring wizyjny w zakładzie pracy.
13.      Informowanie o naruszeniu ochrony danych. 

Dzień drugi

moduł II. Bezpieczeństwo informatyczne – zarządzanie informacją w organizacji
1.    Inwentaryzacja informacji.
2.    Podział informacji -informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i informacje prawnie chronione.
3.    System Bezpieczeństwa Informatycznego.
4.    Podstawy norm grupy ISO/EIC 27000.
5.    Wymogi prawne i funkcjonalne dla systemów informatycznych w przedsiębiorstwie.
6.    Nadzór i audytowanie bezpieczeństwa informacji.
7.    Rola działu IT w bezpieczeństwie informacji.
8.    Polityka urządzeń mobilnych.
9.    Odpowiedzialność pracownicza.

Dzień trzeci

moduł III.  Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego – warto wiedzieć
1.    Typy ataków na systemy informatyczne
2.    Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji.
3.    Zarządzanie incydentem informatycznym.
4.    Omówienie prowadzonych audytów.
5.    Przykłady ataków socjotechnicznych.
6.    Ransomware atak poprzez skrzynki mailowe i jego skutki.
7.    Urządzenia USB jako czynnik szkodliwy dla systemów informatycznych.
8.    Instrukcja Zarządzani systemem Informatycznym – po co nam login i hasło.

Dzień pierwszy

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierowniczej, przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za działaność w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierowniczej, osób odpowiedzialnych za działaność w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Dzień trzeci

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierowniczej, osób odpowiedzialnych za działaność w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Dzień pierwszy

Czy dostrzegłeś, że brak dostępu do baz danych lub usług elektronicznych może być zagrożeniem dla prowadzonej działalności? Czy właściwe zadbałeś o bezpieczeństwo informacji? Jak zorganizowałeś bezpieczeństwo informatyczne? Czy masz świadomość obowiązków jakie wynikają z roli Administratora zgodnie z RODO? Czy realizujesz usługi outsourcingowe zgodnie z RODO?

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO O:
-    obowiązkach wynikających z praktycznego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
-    definicji administratora i podmiotu przetwarzającego,
-    outsourcingu usług w świetle przepisów RODO,
-    czy warto mieć polityki
-    przepisach prawnych regulujących problematykę cyberbezpieczństwo
-    zakresie działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwo,
-    systemie bezpieczeństwa informacji w podmiocie,
-    postepowaniu z incydentem informatycznym,
-    zagrożeniach działalności przedsiębiorcy wynikających z cyberataków,
-    roli działów IT w bezpieczeństwie informatycznym.

Dzień drugi

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO O:
-    obowiązkach wynikających z praktycznego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
-    definicji administratora i podmiotu przetwarzającego,
-    outsourcingu usług w świetle przepisów RODO,
-    czy warto mieć polityki
-    przepisach prawnych regulujących problematykę cyberbezpieczństwo
-    zakresie działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwo,
-    systemie bezpieczeństwa informacji w podmiocie,
-    postepowaniu z incydentem informatycznym,
-    zagrożeniach działalności przedsiębiorcy wynikających z cyberataków,
-    roli działów IT w bezpieczeństwie informatycznym.

Dzień trzeci

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO O:
-    obowiązkach wynikających z praktycznego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
-    definicji administratora i podmiotu przetwarzającego,
-    outsourcingu usług w świetle przepisów RODO,
-    czy warto mieć polityki
-    przepisach prawnych regulujących problematykę cyberbezpieczństwo
-    zakresie działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwo,
-    systemie bezpieczeństwa informacji w podmiocie,
-    postepowaniu z incydentem informatycznym,
-    zagrożeniach działalności przedsiębiorcy wynikających z cyberataków,
-    roli działów IT w bezpieczeństwie informatycznym.

Dzień pierwszy

Konkretna wiedza teoretyczna i  praktyczna w atrakcyjnej formie – szkolenie jest konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są liczne odniesienia do praktyki stosowania prawa, praktyczny charakter – doświadczony trener oprócz działalności szkoleniowej , zajmuje się praktycznym stosowaniem ustawy w organizacjach. Dlatego każdy przepis prawa konfrontuje z praktyką i oferuje uczestnikom rozwiązania i przykłady.

Dzień drugi

Konkretna wiedza teoretyczna i  praktyczna w atrakcyjnej formie – szkolenie jest konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są liczne odniesienia do praktyki stosowania prawa, praktyczny charakter – doświadczony trener oprócz działalności szkoleniowej , zajmuje się praktycznym stosowaniem ustawy w organizacjach. Dlatego każdy przepis prawa konfrontuje z praktyką i oferuje uczestnikom rozwiązania i przykłady.

Dzień trzeci

Konkretna wiedza teoretyczna i  praktyczna w atrakcyjnej formie – szkolenie jest konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są liczne odniesienia do praktyki stosowania prawa, praktyczny charakter – doświadczony trener oprócz działalności szkoleniowej , zajmuje się praktycznym stosowaniem ustawy w organizacjach. Dlatego każdy przepis prawa konfrontuje z praktyką i oferuje uczestnikom rozwiązania i przykłady.

Leszek Malinowski

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i były wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017.  Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012.AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI ANTYKORUPCYJNYMI  ZGODNIE Z NORMĄ PN ISO/IEC 37001:2017. Certyfikowany trener biznesu. Asesor kompetencji zawodowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i  polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy szczebla powiatowego.

Opinie uczestników:

"Ocena szkolenia bardzo merytoryczna."

"Bardzo merytoryczny wykład. Istotna cechą wykładu jest podaie konkretnych przykładów z życia przez prowadzącego."

"Bardzo dobry przekaz, wysoki poziom przygotowania merytorycznego oraz doświadczenie w prowadzeniu."

"Wysoki poziom wiedzy merytorycznej prowadzącego. Doskonała organizacja czasu prowadzenia szkolenia."

"Bardzo duża ilość informacji przekazana w prosty, jasny sposób .Ogromna ilość przykładów "z życia wziętych", które w sposób wymowny obrazowały błędy i sytuacje niezgodne z RODO."

"Prowadzący przygotowany merytorycznie, przystepnie przekazuje informacje, przyjemny i zabawny."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 525 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 390 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 29 października 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

26.10

2021

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie. Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje. "

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania"

Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

X