Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Wisła 25-28.01.2021r.

 

X

Przegląd podatkowy 2022 - CIT, PIT, VAT
NowośćPromocja

Miejsce: Kraków

Termin: 2022-04-26 - 2022-04-29

Prowadzący: Iwona Biernat-Baran, Patryk Prus

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (2999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 kwietnia

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie spędzimy zwiedzając Zamek Królewski, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Po szkoleniu zwiedzania ciąg dalszy, tym razem okolice Starego Miasta, Katedra, Ołtarz Wita Stwosza. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

1.    Minimalny podatek dochodowy:
1)    od kiedy?
2)    terminy raportowania i terminy zapłaty?
3)    czy za rok 2021 r. także należy uiścić podatek minimalny?
4)    przesłanki opodatkowania: strata vs niska rentowność
5)    kategorie podatników objęte nowym podatkiem,
6)    jak „wymiksować” się z tego podatku?
7)    preferowane struktury podmiotów,
8)    podmioty powiązane kapitałowe o określonej rentowności,
9)    podstawa opodatkowania,
10)  potrącenie podatku minimalnego od podatku CIT w roku bieżącym i w latach kolejnych,
11)  jak zarządzać rentownością w kolejnych latach?
 
2.    Tzw. „ukryte dywidendy”:
1)    od kiedy?
2)    skutki podatkowe „ukrytych dywidend” dla nabywcy świadczeń,
3)    czym są ukryte dywidendy?
4)    kategoria bezwzględna ukrytych dywidend,
5)    kategorie preferowane ukrytych dywidend,
6)    zwiększenie znaczenia rynkowości świadczeń,
7)    problematyka wynajmu nieruchomości podmiotom powiązanym – ukryta dywidenda
8)    jak zarządzać zagadnieniem świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby zredukować ryzyko w obszarze „ukrytych dywidend”?

3.    Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”:
1)    podatnicy objęci podatkiem,
2)    podmioty wyłączone,
3)    zdarzenia objęte opodatkowaniem,
4)    stawka,
5)    podstawa opodatkowania,
6)    terminy raportowań i zapłaty

4.    WHT – podatek u źródła po zmianach:
1)    krótkie wprowadzenie do WHT,
2)    polska spółka jako płatnik WHT,
3)    sankcje związane z niepobraniem podatku dla polskich firm,
4)    wydatki objęte podatkiem u źródła w Polsce,
5)    stawki WHT w ustawie CIT,
6)    rola UPO w obniżaniu podatku,
7)    w jaki sposób dokumentować rezydencję podatkową?
8)    co z kopiami certyfikatów rezydencji po zmianach?
9)    należności licencyjne i odsetki – przegląd wybranych UPO,
10)  obowiązki płatnika, a stosowanie obniżonych stawek z UPO,
11)  stosowanie UPO w przypadku WHT związanego z podmiotami niepowiązanymi,
12)  próg 2 000 000 zł w odniesieniu do podmiotów powiązanych,
13)  opinia zabezpieczająca: jaką rolę pełni?
14)  raportowanie związane z WHT: deklaracje, oświadczenia, zawiadomienia.

5.    Finansowanie zewnętrzne – limit zaliczenia kosztów finansowania:
1)    finansowanie od podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
2)    koszty objęte ograniczeniami
3)    dopuszczalne limity,
4)    nowy wzór ustalania limitu,
5)    skutki przekroczenia limitów,
6)    skutki dla podmiotów korzystających z finansowania zewnętrznego.

6.    CFC – zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    siatka pojęciowa,
2)    spółki zagraniczne polskich rezydentów,
3)    prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
4)    mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
5)    już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość CIT,
6)    terminy raportowania i zapłaty.

7.    Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
1)    istota rozwiązania
2)    "płynny" status spółki nieruchomościowej,
3)    podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
4)    spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
5)    odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
6)    obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
7)    spółki wyłączone spod tego obowiązku,
8)    kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
9)    odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
10)  sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
11)  oświadczenia spółek nieruchomościowych,
12)  obowiązek i termin raportowania do KAS,
13)  zakres raportowania,
14)  obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu

8.    Rozliczenia bezgotówkowe w segmencie B2B i B2C:
1)    obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2B:
a)    nowy limit,
b)    od kiedy wchodzą nowe zasady?
c)    skutki uchybień,
d)    jak sobie poradzić?
e)    limit rozliczeń bezgotówkowych a biała lista podatników VAT,
2)    wprowadzenie wymogu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2C.

9.    Nielegalne zatrudnienie w 2022 r.: nowe sankcje podatkowo-składkowe:
1)    na czym polega nielegalnie zatrudnienie na gruncie ustawy CIT?
2)    skutki podatkowe i składkowe dla pracodawcy
3)    od kiedy stosujemy nowe przepisy: do nielegalnego zatrudnienia zidentyfikowanego w 2022 r., czy do nielegalnego zatrudnienia zaistniałego od 2022 r.?

10.    Zagadnienia szczególne:
1)    podatek od nieruchomości komercyjnych w 2022 r.
2)    ulga na złe długi wobec pozostałych odliczeń: w jakiej kolejności odliczać?
3)    amortyzacja nieruchomości mieszkalnych: zmiany 2022 i 2023.

Dzień drugi

1.    Rozliczenia pracownicze:
1)    nowa skala podatkowa,
2)    ulga dla klasy średniej,
3)    zaliczki na podatek pracownika,
4)    ulga dla klasy średniej przy zaliczkowaniu,
5)    oświadczenia pracowników dotyczące zaliczkowania,
6)    uwaga na premie kwartalne i nie tylko,
7)    przykład symulacji rocznej pracownika z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej.

2.    Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową:
1)    nowa skala podatkowa,
2)    kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek, a progi podatkowe,
3)    ulga dla klasy średniej,
4)    jak zaliczkować PIT przy skali podatkowej i uldze dla klasy średniej?
5)    koszty „końcoworoczne” – przykłady i ryzyka,
6)    przykład symulacji rocznej dla JDG na skali podatkowej.

3.    Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym:
1)    co z kwotą wolną?
2)    Z jakich ulg można skorzystać (krótki przegląd),
3)    jak zaliczkować PIT przy podatku liniowym?
4)    problem daniny solidarnościowej,
5)    przykład symulacji rocznej dla JDG na podatku liniowym.

4.    Ulga dla emerytów:
1)    istota rozwiązania,
2)    czy to się opłaca?
3)    ulga, a skala podatkowa i podatek liniowy,
4)    jak stosować ulgę w zakładzie pracy, a jak w JDG?

5.    Ulga na powrót:
1)    istota rozwiązania,
2)    ulga, a skala podatkowa i podatek liniowy,
3)    jak stosować ulgę w zakładzie pracy, a jak w JDG?

6.    Ulgi na dzieci:
1)    dostępne ulgi po modyfikacjach wprowadzonych „Polskim Ładem”,
2)    korzystanie z ulg na dzieci w zakładzie pracy,
3)    korzystanie z ulg na dzieci w JDG.

7.    Ulga rehabilitacyjna – rozszerzenie:
1)    nowe wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną,
2)    od kiedy można stosować ulgę (do rozliczenia, którego roku podatkowego)?
3)    sposób korzystania ze zmodyfikowanej ulgi,
4)    ulga w zakładach pracy i w JDG.

8.     Rozliczenia bezgotówkowe w segmencie B2B i B2C:
1)    obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2B:
a)    nowy limit,
b)    od kiedy wchodzą nowe zasady?
c)    skutki uchybień,
d)    jak sobie poradzić?
e)    limit rozliczeń bezgotówkowych a biała lista podatników VAT,
2)    wprowadzenie wymogu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2C.

9.    Nielegalne zatrudnienie w 2022 r.: nowe sankcje podatkowo-składkowe:
1)    na czym polega nielegalnie zatrudnienie na gruncie ustawy PIT?
2)    skutki podatkowe i składkowe dla pracodawcy,
3)    od kiedy stosujemy nowe przepisy: do nielegalnego zatrudnienia zidentyfikowanego w 2022 r., czy do nielegalnego zatrudnienia zaistniałego od 2022 r.?

10.    Wybrane zagadnienia dot. PIT:
1)    podatek od nieruchomości komercyjnych w 2022 r.
2)    ulga na złe długi wobec pozostałych odliczeń: w jakiej kolejności odliczać?
3)    amortyzacja nieruchomości mieszkalnych: zmiany 2022 i 2023,
4)    wykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników – co się zmieniło?
5)    wykup „prywatny” samochodu z leasingu i jego sprzedaż w 2022 r.
6)    ulga na własne cele mieszkaniowe – co się zmieniło?

11.    WHT – podatek u źródła po zmianach:
1)    krótkie wprowadzenie do WHT,
2)    polska spółka jako płatnik WHT,
3)    sankcje związane z niepobraniem podatku dla polskich firm,
4)    wydatki objęte podatkiem u źródła w Polsce,
5)    stawki WHT w ustawie PIT,
6)    rola UPO w obniżaniu podatku,
7)    w jaki sposób dokumentować rezydencję podatkową?
8)    co z kopiami certyfikatów rezydencji po zmianach?
9)    należności licencyjne i odsetki – przegląd wybranych UPO,
10)  obowiązki płatnika, a stosowanie obniżonych stawek z UPO,
11)  stosowanie UPO w przypadku WHT związanego z podmiotami niepowiązanymi,
12)  próg 2 000 000 zł w odniesieniu do podmiotów powiązanych,
13)  opinia zabezpieczająca: jaką rolę pełni?
14)  raportowanie związane z WHT: deklaracje, oświadczenia, zawiadomienia.

12.    CFC – zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    siatka pojęciowa,
2)    spółki zagraniczne polskich rezydentów,
3)    prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
4)    mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
5)    już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość PIT,
6)    terminy raportowania i zapłaty.

13.    Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
1)    istota rozwiązania
2)    "płynny" status spółki nieruchomościowej,
3)    podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
4)    spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
5)    odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
6)    obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
7)    spółki wyłączone spod tego obowiązku,
8)    kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
9)    odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
10)  sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
11)  oświadczenia spółek nieruchomościowych,
12)  obowiązek i termin raportowania do KAS,
13)  zakres raportowania,
14)  obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu

Dzień trzeci

Zmiany w VAT obowiązujące w 2022 r.

1.    Korygowanie podstawy opodatkowania w danych okresach rozliczeniowych:
a)    obniżające podstawę opodatkowania - faktury korygujące wraz z dokumentacją podatników dotyczącą korekt obrotu,
b)    podwyższające podstawę opodatkowania – wstecznie lub w bieżących rozliczeniach podatku,
c)    wynikające z błędnego zastosowania stawek podatkowych VAT.

2.    Obniżenie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego:
a)    ustawowe terminy dla bieżącego odliczenia kwot podatku naliczonego,
b)    odliczenia kwot podatku naliczonego dokonywane w formie wstecznych korekt uprzednio złożonych deklaracji, w tym w przypadkach rozliczania podatku metodą „odwrotnego obciążenia”.

3.    Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w konsekwencji wystawionych faktur korygujących, nawet jeśli nie zostały otrzymane przez nabywcę.

4.    Modyfikacja ewidencji JPK w zakresie dokonywanych zapisów :
a)    niektóre faktury możliwe do ujęcia w zapisach zbiorczych,
b)    paragony z NIP uznawane za faktury ujmowane w zapisach zbiorczych,
c)    uszczegółowienie zasad stosowania symboli „GTU” oraz symboli dla oznaczania niektórych transakcji,
d)    likwidacja oznaczania transakcji z zastosowanym „split payment”,
e)    ujmowanie kwot obniżanego podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych (WEW).

5.    Kolejna zmiana uściślająca dokonywanie przez podatników dostaw ruchomych i nieruchomych w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.

6.    Ulga na złe długi - zmodyfikowana, zgodnie z orzecznictwem TSUE.

7.    Zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami po tzw. pierwszym zasiedleniu oraz związanych z wynajmem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

8.    Korzystniejsze terminy składania do NUS oświadczeń dotyczących pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

9.    Zmiany w przepisach dotyczących fakturowania :
a)    nowy termin wystawienia faktury poprzedzającej sprzedaż,
b)    faktury zaliczkowe, korygujące i duplikaty – zmiany formalne w treści tych dokumentów

10.    Faktury ustrukturyzowane - Krajowy System e-Faktur :
a)    nadawanie, odbieranie, weryfikowanie uprawnień do korzystania z KSe-F przez podatników i inne podmioty,
b)    akceptowanie, wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktury ustrukturyzowanej,
c)    zwrot podatku naliczonego w terminie 40-dniowym dla wystawców faktur ustrukturyzowanych.

11.     Zmiany wynikające z pakietu ustaw podatkowych tzw. „Nowego Ładu” :
a)    możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania należnym podatkiem działalności finansowej oraz bankowej, objętych ustawowymi zwolnieniami z podatku VAT,
b)    terminy zwrotu różnicy podatku naliczonego oraz możliwość składania deklaracji VAT-7K uzależnione od wypełniania przez podatnika obowiązku zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność jest wykonywana.
c)    Kasy rejestrujące on-line z obowiązkiem zintegrowanego połączenia z używanymi terminalami płatniczymi – od 1.07.2022r.
d)    Grupy podatkowe – od 1.07.2022r.

12.     Zwroty podatku od towarów i usług dla podróżnych w 2022r.
a)    obowiązek rejestracji do elektronicznego systemu TAXFREE oraz wystawianie dokumentu TAXFREE,
b)    zwrot podatku wyłącznie dla osoby uwidocznionej w dokumencie TAXFREE,
c)    stosowanie stawki 0% uzależnione od wymaganego obiegu dokumentów elektronicznych lub papierowych,
d)    obowiązek stosowania przez sprzedawców TAXFREE kas rejestrujących on-line.

13.    Kasy rejestrujące – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania kas przez podatników w latach 2022-23.

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

- księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- kontrolerzy finansowi,
- kandydaci na doradców podatkowych,
- kandydaci na biegłych rewidentów

Dzień pierwszy

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o CIT. Można je podzielić na kilka zasadniczych grup:
1) wprowadzenie nowych podatków do ustawy o CIT,
2) zmiany dotyczące już istniejących zagadnień,
3) wprowadzenie nowych ulg,
4) zwiększenie efektywności istniejących ulg.
W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się na dwóch pierwszych obszarach. Omówimy w przystępny sposób nowe podatki (minimalny podatek dochodowy, tzw. "ukryte dywidendy" oraz podatek od przerzuconych dochodów.). Zajmiemy się także nowelizacją dotychczasowych przepisów, w tym w zakresie: kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem zewnętrznym, spółkami nieruchomościowymi, podatkiem u źródła, zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi (CFC). W ostatniej części szkolenia omówimy zmiany w obszarze rozliczeń bezgotówkowych, nielegalne zatrudnienie, amortyzację budynków i lokali mieszkalnych oraz relacji ulgi na złe długi w odniesieniu do pozostałych ulg wprowadzanych/modyfikowanych „Polskim Ładem.”

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o PIT. W ramach niniejszego szkolenia spojrzymy na wprowadzane zmiany z perspektywy codziennych procesów księgowo-rozliczeniowych, tj. zajmiemy się zagadnieniami pojawiającymi się w ciągu roku w przeciętnej firmie. Omówimy zagadnienia dotyczące pracowników oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Przeanalizujemy jak wygląda kwestia zaliczkowania na PIT po zmianach. Wśród zagadnień, które będą przedmiotem naszego zainteresowania wyróżnić można m.in.:  rozliczenia pracownicze z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczej z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, zaliczki na PIT, ulgi na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga dla emerytów, ulga na powrót, zmiany w rozliczeniach B2B i B2C, przemodelowanie ryczałtów za korzystanie z samochodów służbowych, wydatki na własne cele mieszkaniowe, relacja ulgi na złe długi do pozostałych ulg w PIT. Ponadto, zajmiemy się zagadnieniami, które często (błędnie) są uznawane za nieistotne, w tym podatek u źródła, CFC (zagraniczne jednostki kontrolowane), spółki nieruchomościowe.
W programie szkolenia celowo nie uwzględniono zagadnień wdrożeniowych, tj. ulg: B+R, na ekspansję, na nowe produkty, na robotyzację, na renowacje, na kulturę i sport. W tym zakresie zapraszamy na pozostałe nasze szkolenia.

Dzień trzeci

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących w 2022 r. zmian w zakresie podatku VAT. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo z jakich aktów prawnych wynikają zmiany, jakie jest uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Ponadto będzie możliwość poznania wybranych zagadnień dla podatku VAT.

Dzień pierwszy

-    kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w CIT,
-    odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
-    przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Dzień drugi

-    kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w PIT,
-    odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
-    przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Dzień trzeci

Uczestnicy szkolenia będą znać zmiany w VAT wprowadzone do dnia szkolenia oraz kolejne, które są planowane.

Efekty szkolenia:

- Umiejętność zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
- Zasady działania Białej Listy podatników VAT oraz uzupełnienia druku ZAW-NR
- Znajomość opodatkowania bonów, voucherów na gruncie podatku VAT
- Znajomość nowych przepisów w zakresie zwolnień podmiotowych w Vacie
- Zasada działania nowego pliku JPK oraz nowe obowiązki wynikające z likwidacji deklaracji VAT

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i usykania odpowiedzi"

"Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry kontakt z osoba szkolącą, cenne indywidualne możłiwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi."

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 


Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Rzetelna wiedza wykładowcy, twórcza rozmowa."

"Szkolenie przeprowadzone fachowo, materiały szkoleniowe wyczerpujące."

""Na to szkolenie poszłam jako osoba nie posiadająca żadnego doświadczenia w rozliczaniu ulgi B+R oraz IP BOX, szkolenie spełniło mój cel. W jasny i czytelny sposób został przedstawiony materiał ulgi B+R oraz IP box, szkolenie pozwoliło zidentyfikować procesy i czynniki jakie mają wpływ na rozliczenie ulgi. Każde zdarzenie było potwierdzone wymogami ustawowymi i przepisami podatkowymi. Zdobyta wiedza pozwala prawidłowo rozliczyć koszty i ulgę w spółce. Przekazane w trakcie szkolenia zdarzenia poparte były także przykładami co na pewno wzbogaciło przekazaną wiedzę."

"Konkretne informacje jasno przekazane."

"Dziękuje! bardzo konkretny wykład."

"Dziękuję za wykład - był bardzo dobry"

"Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze.Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób omawiał poszczególne zagadnienia związane z tematyką szkolenia."

"Zdecydowanie polecam szkolenie w zakresie Ulgi B+R. Pan Patryk Prus to doświadczona osoba, zdecydowanie wiedząca co mówi. Liczne przykłady prezentowane podczas szkolenia spowodowały informacje bardzo się utwaliły.Zdecydowanie wrócę na inne szkolenia prowadzone przez Pana Patryka jak i inne prowadzone pzrez AKK."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 420 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 360 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 1 kwietnia 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking oddzielnie płatny

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Polonia

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

25.01

2022

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

26.04

2022

26.04

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.04

2022

Przegląd podatkowy 2022 - CIT, PIT, VAT

Kraków Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.05

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Fachowo, materiały w bardzo obszernej formie, polecam"

"Prowadzący jest osobą bardzo komunkatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowe-specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Szkolenie bardzo się podobało. Treść przekazana przez prowadzącego była jasna i wyczerpująca. Informacje przekazane logiczne. Udzielone odpowiedzi na pytania były wyczerpujące. Materiały pomocnicze użyteczne i łatwe w użyciu. "

"Usługa szkoleniowa na najwyższym poziomie. "Spełniła moje oczekiwania.

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i uzyskania odpowiedzi"

"Bardzo pozytywnie."

" Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie osoby prowadzącej, nie tylko w zakresie merytoryki, ale także sposobu prowadzenia szkolenia online. Serdecznie polecam. "

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Podziękowania dla Pani dr M. Rzeszutek za bardzo konkretne, merytoryczne szkolenie."

X