Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba 28.06-1.07-2022

 

X

Przegląd podatkowy 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.
NowośćPromocja

Miejsce: Kołobrzeg

Termin: 2022-07-26 - 2022-07-29

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3199 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 lipca

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, po południu zapraszamy do centrum SPA i na plażę.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, kąpiele, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

I.     Zmiany dotyczące różnych grup podatników PIT.

1.    Stawka 12% i nowa skala podatkowa:
1)    dla kogo?
2)    nowa kwota zmniejszająca podatek – dlaczego uległa zmniejszeniu?
3)    od kiedy?
4)    umowy zlecenia do 200 zł, a stawka 12%,
5)    dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., a stawka 12%

2.    Likwidacja ulgi dla klasy średniej (UKŚ):
1)    rozliczenie UKŚ w zeznaniu za rok 2022,
2)    co z dochodami od stycznia do czerwca 2022 r.?
3)    UKŚ a dochody uzyskane w lipcu i kolejnych miesiącach 2022 r.

II.     Zagadnienia dotyczące opodatkowania firm.

1.    Zmiany w podatku liniowym:
1)    ukosztowienie/odliczenie składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej:
a)    KUP czy odliczenie?
b)    obowiązujące limity,
c)    od kiedy?
d)    odliczenia a danina solidarnościowa.
2)    przebudowanie odliczeń w podatku liniowym oraz ich wpływ na zaliczki,
3)    zaliczka za czerwiec 2022 r. płatna w lipcu 2022 r. – które przepisy stosujemy?
4)    zaliczki uproszczone za miesiące od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.

2.    Zmiany dotyczące zaliczki JDG na skali podatkowej:
1)    wpływ kwoty wolnej i 1/12 zmniejszającej podatek
2)    kiedy można nie uiszczać zaliczki?
3)    zaliczka za czerwiec 2022 r. płatna w lipcu 2022 r. – które przepisy stosujemy?
4)    zaliczki uproszczone za miesiące od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.

3.    Działalność gospodarcza - zmiana formy opodatkowania wybranej na początku roku 2022 po zakończeniu roku 2022:
1)    przejście z podatku liniowego na skalę
2)    przejście z ryczałtu na skalę
3)    jak zaprowadzić PKPiR dla „byłego” ryczałtowca?
4)    czy można przejść z ryczałtu na podatek liniowy i odwrotnie?
5)    w jakim terminie należy dokonać zmiany?
6)    czy zmiana w odniesieniu do roku 2022 powoduje automatyczną kontynuację tej formy opodatkowania w roku 2023?

4.    Działalność gospodarcza - zmiana formy opodatkowania wybranej na początku roku 2022 w trakcie
2022 r.:
1)    które formy opodatkowania można zmienić?
2)    termin na dokonanie zmiany,
3)    obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania,
4)    zmiana w trakcie roku 2022 a kontynuacja tej formy w roku 2023.

5.    Odliczanie strat przez prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z:
1)    ulgi na powrót,
2)    ulgi dla rodzin wielodzietnych,
3)    ulgi dla seniorów niepobierających emerytury.

III.     Zmiany dotyczące obowiązków płatnika PIT – model przejściowy od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.

1.    Uchylenie przepisów nakazujących porównywanie wysokości zaliczki 2022 vs 2021.

2.    Oświadczenia złożone przed dniem 1 lipca 2022 r. oraz ich wpływ na zaliczki

3.    Zaliczki za lipiec 2022 r.:
1)    które przepisy stosujemy?
2)    co z zaliczkami pobranymi z wynagrodzeń wypłacanych w czerwcu, a wpłacanymi do US w lipcu?
3)    co z wynagrodzeniami za czerwiec wypłacanymi w lipcu?
4)    UKŚ od lipca 2022 r.
5)    stawka PIT – 12% czy 17%?
6)    jaka kwota zmniejszająca podatek od lipca 2022 r.?

4.    Zaliczki za kolejne miesiące 2022 r.

IV. Zmiany dotyczące obowiązków płatnika PIT – model docelowy od 2023 r.

1.    Przebudowanie systemu zakładu pracy jako płatnika – zaliczki pracownicze:
1)    nowy system naliczania zaliczek pracowniczych
2)    podstawa obliczenia zaliczki
3)    świadczenia w naturze, a zaliczka
4)    przekroczenie progu podatkowego – jaka zaliczka, za miesiąc, w którym przekroczono?
5)    przekroczenie progu podatkowego – zaliczka za miesiące kolejne po miesiącu „przekroczeniowym”

2.    Centralna pozycja oświadczeń oraz wniosków składanych przez pracowników:
1)    obowiązki pracownika w zakresie składania pracodawcy różnych oświadczeń, w tym do ich aktualizowania
2)    odpowiedzialność pracownika za zaniżenie zaliczki
3)    wycofywanie oświadczeń
4)    od którego momentu należy uwzględniać oświadczenia składane przez pracowników?
5)    czy oświadczenia należy składać rokrocznie?
6)    jedno oświadczenie, czy kilka oświadczeń?
7)    wniosek o niepobieranie zaliczki:
a)    kiedy pracownik może złożyć taki wniosek,
b)    wpływ wniosku na obowiązki pracodawcy jako płatnika,
c)    co z zaliczkami pobranymi przed złożeniem oświadczenia?
8)    oświadczenia dotyczące kwoty zmniejszającej:
a)    oświadczenia składane jednemu pracodawcy,
b)    oświadczenia składane dwóm pracodawcom,
c)    oświadczenia składane trzem pracodawcom,
d)    oświadczenia osób zarobkujących z różnych tytułów,
9)    oświadczenia o pobieraniu zaliczek według stawki 32%
10)  zaliczki i oświadczenia pracowników rozliczających się wspólnie z małżonkiem
11)  zaliczki i oświadczenia pracowników samotnie wychowujących dzieci
12)  zaliczki i oświadczenia dotyczące pracowniczych KUP
13)  oświadczenia dot. autorskich kosztów uzyskania przychodów
14)  zaliczki i oświadczenia dotyczące zwolnienia z PIT osób do 26go roku życia
15)  zaliczki i oświadczenia osób korzystających z ulg: na powrót, dla rodzin wielodzietnych, seniorów pozostających na rynku pracy
16)  dochody zagraniczne polskich pracowników i zaliczki pobierane przez polskie zakłady pracy

V. Pozostałe zmiany w PIT wchodzące w życie z mocą wsteczną, tj. od dnia 01.01.2022 r.:

1.    Zmiany w zakresie ulgi dla samotnie wychowujących dzieci:
1)    komu przysługuje?
2)    warunki skorzystania,
3)    ile można zyskać?
4)    dochody małoletnich dzieci,
5)    zmiany w uldze na dzieci.
2.    Dochody małoletnich dzieci.
3.    Podniesienie limitu odliczeń z tytułu opłat ponoszonych przez członków związków zawodowych oraz dokumentowanie tych wydatków.
4.    Zmiany w uldze na dzieci.
5.    Najem prywatny – zmiana opodatkowania przychodów z najmu osiągniętych w 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową

VI.     Pozostałe zmiany w PIT wchodzące w życie od dnia 01.01.2023 r.:
1.    Moment rozpoznania kosztów z tytułu składek od wypłacanych wynagrodzeń
2.    Ulga na zabytki po zmianach

VII. Hipotetyczny podatek należny za rok 2022:
1.    Dla kogo?
2.    Istota rozwiązania.
3.    Co porównujemy?
4.    Czym jest hipotetczny podatek należny?
5.    Czym jest „klasyczny” podatek należny?
6.    Nadwyżka „klasycznego” podatku należnego nad hipotetycznym.
7.    Nadpłata i jej zwrot.

VIII. Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej:
1.    Pomniejszanie przychodów o część składki zdrowotnej.
2.    Zmiany w terminach płatności ryczałtu.
3.    Zmiany w terminie składania PIT-28.
4.    Odliczenie składki zdrowotnej na karcie podatkowej.

Dzień drugi

1.    Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)    stawka,
2)    podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
3)    minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
4)    podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
5)    minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
6)    rok podatkowy vs rok składkowy,
7)    podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
8)    podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
9)    podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,
10)  podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
11)  podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
12)  podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
13)  kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
14)  dotacje, umorzenia i zaniechania poboru, a składka zdrowotna,
15)  sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
16)  problematyka różnic remanentowych,
17)  ulga na zabytki, B+R, na ekspansję, robotyzację i złe długi vs składka zdrowotna,
18)  rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
19)  wpływ nadpłaty na raportowanie,
20)  niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
21)  jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
22)  zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
23)  czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
24)  panel interaktywny – pytania uczestników.

2.    Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)    stawka,
2)    podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
3)    minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
4)    podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
5)    minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
6)    rok podatkowy vs rok składkowy,
7)    podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
8)    podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
9)    podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,
10)  podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
11)  podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
12)  podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
13)  kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
14)  dotacje, umorzenia, zaniechania poboru PIT, a składka zdrowotna,
15)  sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
16)  problematyka różnic remanentowych,
17)  ulga na zabytki, B+R, ulga na złe długi vs składka zdrowotna,
18)  rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
19)  wpływ nadpłaty na raportowanie,
20)  niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
21)  jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
22)  zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
23)  czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
24)  panel interaktywny – pytania uczestników.

3.    Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)    stawka,
2)    progi składkowe,
3)    przychód jako determinant podstawy wymiaru składki,
4)    podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
5)    czy na ryczałcie jest minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki?
6)    podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
7)    czy składkę zdrowotną można odliczyć od przychodu?
8)    czy na ryczałcie jest minimalna roczna podstawa wymiaru składki?
9)    czy na ryczałcie przyjęto konstrukcję „roku składkowego”?
10)  niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?
11)  jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?
12)  rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
13)  wpływ nadpłaty na raportowanie,
14)  sprzedaż środka trwałego, a podstawa wymiaru składki
15)  zawieszenie działalności sposobem na składkę zdrowotną?
16)  panel interaktywny – pytania uczestników.

4.    Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)    stawka,
2)    podstawa wymiaru składki,
3)    odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej,
4)    nadpłaty, niedopłaty – korekty,
5)    panel interaktywny – pytania uczestników.

5.    Problematyka składki zdrowotnej w spółkach:
1)    wspólnicy spółki partnerskiej,
2)    wspólnicy spółki cywilnej,
3)    wspólnicy spółki jawnej,
4)    wspólnicy spółki komandytowej,
5)    wspólnicy i akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej,
6)    wspólnicy spółki z o.o.,
7)    wspólnicy spółki akcyjnej,
8)    panel interaktywny – pytania uczestników.

6.    Składka zdrowotna członków zarządu, prokurentów oraz pozostałych osób pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania po zmianach od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)    stawka,
2)    podstawa wymiaru,
3)    rozszerzenie oskładkowania na prokurentów,
4)    w jaki sposób prokurenci mają zapłacić składkę zdrowotną,
5)    podmioty wyłączone spod obowiązku, pomimo pobierania wynagrodzenia na podstawie aktu powołania,
6)    podmioty pełniące rolę płatnika oraz ich obowiązki, w tym termin zgłoszenia do ubezpieczeń.

7.    Zagadnienia szczegółowe:
1)    korekta PIT po kontroli podatkowej – co ze składką zdrowotną?
2)    czy ZUS może podważać dochód na potrzeby składki zdrowotnej?
3)    samozatrudnieni niezatrudniający pracowników i niezgłaszający zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych – obowiązek miesięcznego raportowania,
4)    ulga na start, a składka zdrowotna,
5)    składka zdrowotna osób współpracujących,
6)    kilka spółek komandytowych,
7)    spółka jawna + spółka komandytowa,
8)    spółka jawna + JDG,
9)    spółka komandytowa + JDG,
10)  spółka partnerska/cywilna + JDG,
11)  zaliczki uproszczone a składka zdrowotna,
12)  zaliczki kwartalne a składka zdrowotna,
13)  czy zmiana formy opodatkowania w roku 2023 będzie oznaczała problemy?

8.    Dyskusja z uczestnikami.

Dzień trzeci

1.    Minimalny podatek dochodowy:
1)    od kiedy?
2)    terminy raportowania i terminy zapłaty?
3)    czy za rok 2021 r. także należy uiścić podatek minimalny?
4)    przesłanki opodatkowania: strata vs niska rentowność
5)    kategorie podatników objęte nowym podatkiem,
6)    jak „wymiksować” się z tego podatku?
7)    preferowane struktury podmiotów,
8)    podmioty powiązane kapitałowe o określonej rentowności,
9)    podstawa opodatkowania,
10)  potrącenie podatku minimalnego od podatku CIT w roku bieżącym i w latach kolejnych,
11)  jak zarządzać rentownością w kolejnych latach?
 
2.    Tzw. „ukryte dywidendy”:
1)    od kiedy?
2)    skutki podatkowe „ukrytych dywidend” dla nabywcy świadczeń,
3)    czym są ukryte dywidendy?
4)    kategoria bezwzględna ukrytych dywidend,
5)    kategorie preferowane ukrytych dywidend,
6)    zwiększenie znaczenia rynkowości świadczeń,
7)    problematyka wynajmu nieruchomości podmiotom powiązanym – ukryta dywidenda
8)    jak zarządzać zagadnieniem świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby zredukować ryzyko w obszarze „ukrytych dywidend”?

3.    Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”:
1)    podatnicy objęci podatkiem,
2)    podmioty wyłączone,
3)    zdarzenia objęte opodatkowaniem,
4)    stawka,
5)    podstawa opodatkowania,
6)    terminy raportowań i zapłaty

4.    WHT – podatek u źródła po zmianach:
1)    krótkie wprowadzenie do WHT,
2)    polska spółka jako płatnik WHT,
3)    sankcje związane z niepobraniem podatku dla polskich firm,
4)    wydatki objęte podatkiem u źródła w Polsce,
5)    stawki WHT w ustawie CIT,
6)    rola UPO w obniżaniu podatku,
7)    w jaki sposób dokumentować rezydencję podatkową?
8)    co z kopiami certyfikatów rezydencji po zmianach?
9)    należności licencyjne i odsetki – przegląd wybranych UPO,
10)  obowiązki płatnika, a stosowanie obniżonych stawek z UPO,
11)  stosowanie UPO w przypadku WHT związanego z podmiotami niepowiązanymi,
12)  próg 2 000 000 zł w odniesieniu do podmiotów powiązanych,
13)  opinia zabezpieczająca: jaką rolę pełni?
14)  raportowanie związane z WHT: deklaracje, oświadczenia, zawiadomienia.

5.    Finansowanie zewnętrzne – limit zaliczenia kosztów finansowania:
1)    finansowanie od podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
2)    koszty objęte ograniczeniami
3)    dopuszczalne limity,
4)    nowy wzór ustalania limitu,
5)    skutki przekroczenia limitów,
6)    skutki dla podmiotów korzystających z finansowania zewnętrznego.

6.    CFC – zagraniczne jednostki kontrolowane:
1)    siatka pojęciowa,
2)    spółki zagraniczne polskich rezydentów,
3)    prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
4)    mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
5)    już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość CIT,
6)    terminy raportowania i zapłaty.

7.    Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
1)    istota rozwiązania
2)    "płynny" status spółki nieruchomościowej,
3)    podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
4)    spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
5)    odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
6)    obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
7)    spółki wyłączone spod tego obowiązku,
8)    kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
9)    odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
10)  sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
11)  oświadczenia spółek nieruchomościowych,
12)  obowiązek i termin raportowania do KAS,
13)  zakres raportowania,
14)  obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu

8.    Rozliczenia bezgotówkowe w segmencie B2B i B2C:
1)    obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2B:
a)    nowy limit,
b)    od kiedy wchodzą nowe zasady?
c)    skutki uchybień,
d)    jak sobie poradzić?
e)    limit rozliczeń bezgotówkowych a biała lista podatników VAT,
2)    wprowadzenie wymogu rozliczeń bezgotówkowych w segmencie B2C.

9.    Nielegalne zatrudnienie w 2022 r.: nowe sankcje podatkowo-składkowe:
1)    na czym polega nielegalnie zatrudnienie na gruncie ustawy CIT?
2)    skutki podatkowe i składkowe dla pracodawcy
3)    od kiedy stosujemy nowe przepisy: do nielegalnego zatrudnienia zidentyfikowanego w 2022 r., czy do nielegalnego zatrudnienia zaistniałego od 2022 r.?

10.    Zagadnienia szczególne:
1)    podatek od nieruchomości komercyjnych w 2022 r.
2)    ulga na złe długi wobec pozostałych odliczeń: w jakiej kolejności odliczać?
3)    amortyzacja nieruchomości mieszkalnych: zmiany 2022 i 2023.

Dzień pierwszy

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy działów odpowiadających za rozliczenia pracownicze
-    pracownicy biur rachunkowych
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień drugi

-    właściciele firm
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień trzeci

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Od dnia 1 lipca 2022 r. czeka nas kolejna i najgłębsza „poprawka” Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą zarówno pracowników, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakładają m.in. obniżenie dotychczasowej stawki PIT z 17% do 12%, zmianę kwoty zmniejszającej podatek, likwidację ulgi dla klasy średniej, przebudowanie systemu poboru zaliczek PIT przez pracodawców, wprowadzenie kompleksowego uregulowania składania oświadczeń przez pracowników, możliwości ukosztowienia/odliczenia części składki zdrowotnej, wprowadzenia tzw. „hipotetycznego podatku należnego za rok podatkowy 2022”, poprawienia niektórych zmian wprowadzonych Polskim Ładem (np. ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci).
Analizy nadchodzących zmian nie ułatwia fakt, że zmiany będą stosowane w różnym horyzoncie czasowym: wstecznie (od dnia 1 stycznia 2022 r.), na bieżąco (od dnia 1 lipca 2022 r.) oraz od kolejnego roku podatkowego (od dnia 1 stycznia 2023 r.). Powoduje to istotne komplikowanie zarówno dla procesów zaliczkowania PIT, jak również dla finalnego rozliczenia rocznego 2022 r.
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie Państwa na nadchodzące zmiany. W celu uzyskania większej efektywności „transferu wiedzy” zdecydowaliśmy się podzielić szkolenie na dedykowane panele dotyczące m.in. obowiązków płatnika, panele dedykowane rozliczeniom firm, zmiany dotyczące różnych grup podatników (pracowników oraz JDG), z dodatkowym podziałem terminów, od których je stosujemy. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przepisy przejściowe, które odgrywają kluczową rolę w przypadku zmian w  trakcie roku podatkowego.

Dzień drugi

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Jedną z kluczowych zmian, które dotknęły polskich przedsiębiorców było przebudowanie systemu składki zdrowotnej. W przygotowaniu się do zmian oraz do ich wdrożenia w firmach największymi problemami były: niska jakość legislacyjna, krótkie vacatio legis, wielokrotne nowelizowanie przepisów, brak przejrzystości komunikacyjnej rządu (konferencje prasowe, tweety, których przekaz nie znajdował odzwierciedlenia w ustawie). Wątpliwości nie rozwiały także wyjaśnienia ZUS.
Niejako w odpowiedzi na powyższe zarzuty ustawodawca zdecydował się „poprawić” część wprowadzonych przepisów. I tak, czeka nas kolejna nowelizacja w zakresie składki zdrowotnej, m.in. rozszerzenie oskładkowania na prokurentów oraz komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej w przypadku kilku działalności (np. kilka spółek), nowy sposób rozliczania nadpłat i niedopłat składki zdrowotnej.  Część przepisów wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2022 r., natomiast część od dnia 1 stycznia 2023 r.
Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnienia składki zdrowotnej dla biznesu w sposób, który pozwoli na usystematyzowanie wiedzy oraz jej zaktualizowanie w odniesieniu do nadchodzących zmian. Oznacza to, że w trakcie szkolenia nie będą omawiane wyłącznie zmiany, lecz składką zdrowotną jako taką, ze wskazaniem zmienianych obszarów oraz ich finalnego kształtu. Dzięki temu po szkoleniu uzyskacie Państwo pełną wiedzę co do rozliczania składki zdrowotnej po zmianach.

Dzień trzeci

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o CIT. Można je podzielić na kilka zasadniczych grup:
1) wprowadzenie nowych podatków do ustawy o CIT,
2) zmiany dotyczące już istniejących zagadnień,
3) wprowadzenie nowych ulg,
4) zwiększenie efektywności istniejących ulg.
W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się na dwóch pierwszych obszarach. Omówimy w przystępny sposób nowe podatki (minimalny podatek dochodowy, tzw. "ukryte dywidendy" oraz podatek od przerzuconych dochodów.). Zajmiemy się także nowelizacją dotychczasowych przepisów, w tym w zakresie: kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem zewnętrznym, spółkami nieruchomościowymi, podatkiem u źródła, zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi (CFC). W ostatniej części szkolenia omówimy zmiany w obszarze rozliczeń bezgotówkowych, nielegalne zatrudnienie, amortyzację budynków i lokali mieszkalnych oraz relacji ulgi na złe długi w odniesieniu do pozostałych ulg wprowadzanych/modyfikowanych „Polskim Ładem.”

Dzień pierwszy

-    kompleksowe omówienie nadchodzących zmian,
-    materiały szkoleniowe, które przydadzą Ci się w przyszłości,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dzień drugi

-    kompleksowe omówienie zagadnienia składki zdrowotnej dla biznesu, z uwzględnieniem zmian nadchodzących od lipca 2022 r. oraz od stycznia 2023 r.,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dzień trzeci

-    kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w CIT,
-    odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
-    przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
-    aktualna wiedza,
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 660 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 290 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 1 lipca 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu New Skanpol

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.06

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.06

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Przegląd podatkowy 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Zmiany podatkowe 2022- z uwzględnieniem zmian od lipca.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco. Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

"Organizacja na najwyższym poziomie - znakomity podział na część szkoleniową i relaksacyjną. Duża wiedza prowadzącego."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Dobre materiały szkoleniowe"

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

"Doskonały sposób prowadzenia szkolenia, dużo zrozumiale przekazanych informacji."

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

X