Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba 28.06-1.07-2022

 

X

Przegląd zmian podatkowych 2022
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2022-10-25 - 2022-10-28

Prowadzący: Iwona Biernat-Baran, Patryk Prus

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3199 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Dzień pierwszy, od godziny 14.00 przybywamy do hotelu, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie, z przerwą na wyborną kawę, a później obiad.

popołudnie pozostawiamy do Państwa dyspozycji, wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, autokar zawiezie nas do Czarciego Kopyta na Równicy, a tam kilka metrów pod ziemią spróbujemy beskidzkich specjałów.

Kolejne dni po śniadaniu kontynuujemy naukę. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolację, piątek to ostani dzień szkolenia, po obiedzie, niestety przyjdzie nam się pożegnać..

Dzień pierwszy

Zmiany w VAT obowiązujące w 2022 r.

1.    Korygowanie podstawy opodatkowania w danych okresach rozliczeniowych:
a)    obniżające podstawę opodatkowania - faktury korygujące wraz z dokumentacją podatników dotyczącą korekt obrotu,
b)    podwyższające podstawę opodatkowania – wstecznie lub w bieżących rozliczeniach podatku,
c)    wynikające z błędnego zastosowania stawek podatkowych VAT.

2.    Obniżenie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego:
a)    ustawowe terminy dla bieżącego odliczenia kwot podatku naliczonego,
b)    odliczenia kwot podatku naliczonego dokonywane w formie wstecznych korekt uprzednio złożonych deklaracji, w tym w przypadkach rozliczania podatku metodą „odwrotnego obciążenia”.

3.    Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w konsekwencji wystawionych faktur korygujących, nawet jeśli nie zostały otrzymane przez nabywcę.

4.    Modyfikacja ewidencji JPK w zakresie dokonywanych zapisów :
a)    niektóre faktury możliwe do ujęcia w zapisach zbiorczych,
b)    paragony z NIP uznawane za faktury ujmowane w zapisach zbiorczych,
c)    uszczegółowienie zasad stosowania symboli „GTU” oraz symboli dla oznaczania niektórych transakcji,
d)    likwidacja oznaczania transakcji z zastosowanym „split payment”,
e)    ujmowanie kwot obniżanego podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych (WEW).

5.    Kolejna zmiana uściślająca dokonywanie przez podatników dostaw ruchomych i nieruchomych w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.

6.    Ulga na złe długi - zmodyfikowana, zgodnie z orzecznictwem TSUE.

7.    Zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami po tzw. pierwszym zasiedleniu oraz związanych z wynajmem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

8.    Korzystniejsze terminy składania do NUS oświadczeń dotyczących pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

9.    Zmiany w przepisach dotyczących fakturowania :
a)    nowy termin wystawienia faktury poprzedzającej sprzedaż,
b)    faktury zaliczkowe, korygujące i duplikaty – zmiany formalne w treści tych dokumentów

10.    Pakiet slim VAT 3 :

11.     Zmiany wynikające z pakietu ustaw podatkowych tzw. „Nowego Ładu” :
a)    możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania należnym podatkiem działalności finansowej oraz bankowej, objętych ustawowymi zwolnieniami z podatku VAT,
b)    terminy zwrotu różnicy podatku naliczonego oraz możliwość składania deklaracji VAT-7K uzależnione od wypełniania przez podatnika obowiązku zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność jest wykonywana.
c)    Kasy rejestrujące on-line z obowiązkiem zintegrowanego połączenia z używanymi terminalami płatniczymi – od 1.07.2022r.
d)    Grupy VAT – od 1.07.2022r.

12.     Zwroty podatku od towarów i usług dla podróżnych w 2022r.
a)    obowiązek rejestracji do elektronicznego systemu TAXFREE oraz wystawianie dokumentu TAXFREE,
b)    zwrot podatku wyłącznie dla osoby uwidocznionej w dokumencie TAXFREE,
c)    stosowanie stawki 0% uzależnione od wymaganego obiegu dokumentów elektronicznych lub papierowych,
d)    obowiązek stosowania przez sprzedawców TAXFREE kas rejestrujących on-line.

13.    Kasy rejestrujące – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania kas przez podatników w latach 2022-23.

Dzień drugi

ZMIANY W PODATKU CIT od 1 stycznia 2022

1.   CIT Estoński po zmianach
1.1  Warunki na rozliczanie się tym podatkiem
1.2  Obowiązki podatnika przed rozpoczęciem rozliczeń
1.3  Co i jak jest opodatkowane u podmiotów stosujących CIT Estoński
1.4  Co stanowi ukryte zyski
1.5  Inne ryzyka w stosowaniu tej metody
1.6  Efektywne opodatkowanie i terminy płatności podatku

2.   Fundusz na cele inwestycyjne – zalety i wady

3.   CIT-15J  czyli jak uniknąć płacenia CIT u spółek jawnych

4.   Rezydent wg nowych i starych zasad

5.   Zmiany w podatku u źródła

6.   Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego

7.   Limitowane koszty usług niematerialnych – uchylenie przepisów

8.   Podatek od przerzucanych dochodów

9.   Minimalny podatek dochodowy i jego planowane zmiany

10.  Ukryta dywidenda – problematyczne ograniczanie kosztów

11.  Opodatkowanie dla celów CIT holdingów

12.  Ulga konsolidacyjna

13.  Ulga na robotyzację

14.  Interpretacje w CIT 2022

15.  Odpowiedzi na pytania

Dzień trzeci

ZMIANY W PODATKU PIT od 1 stycznia 2022

1.    Nowe obowiązki płatnika (zasady opłacania składki zdrowotnej i podatku PIT-4)
1.1   Liczne błędy legislacyjne i poprawki do zasad naliczenia składek zdrowotnych
1.2   Składka zdrowotna u członków zarządu i prokurentów – czy składka winna być zerowa?
1.3   Zbieg opłacania składek zdrowotnych – kilka firm i form działalności – zasady naliczania
1.4   Czy wniosek o zwrot składki zdrowotnej może być opłacalny?
1.5   Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja od 1 lipca 2022
1.5.1 Ulga  w rozliczeniach płatnika  i modyfikacje od 1 lipca 2022
1.6   Liczenie zaliczek PIT-4 w świetle rozporządzenia z 7.01.2022 i zmian ustawowych
1.7   Co oznacza stosowanie zasad z 2022 r oraz tych z roku 2021 – rekord świata w takim sposobie liczenia zaliczek i rozliczeń rocznych i kolejny rekord wybór formy opodatkowania za 2022 r w 2023 r
1.8   Nowe oświadczenia składane przez pracowników i zleceniobiorców– skutki podatkowe
1.9   Wykorzystywanie samochodu firmowego przez pracownika – dochód pracownika

2.    Zmiany w podatku PIT u przedsiębiorcy
2.1   Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł i nieodliczalna składka zdrowotna
2.2   Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
2.3   Nowa stawka 12% od 1 lipca 2022 i za caly rok
2.4   Optymalizacja podatkowa – jaką formę opodatkowania wybrać ze względu na rosnące obciążenia podatkowe
2.5   Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
2.6   Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
2.6   Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie”
2.7   Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
2.8   Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
2.9   Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.  Modyfikacja od 1 lipca 2022
2.10  Ulga dla rodziców wychowujących minimum 4 dzieci i modyfikacja od 1 lipca 2022
2.11  Ulga dla emerytów i rencistów i modyfikacja od 1 lipca 2022
2.12  Ulga na sport, kulturę i naukę
2.13  Ulga związana z zabytkami – jej likwidacja z dniem 1 lipca 2022
2.14  Ulga na używanie terminala
2.15  Skutki podatkowe po wykupie środka trwałego z leasingu
2.16  Nowe przychody w działalności gospodarczej
2.17  Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów
2.18  Zmiany w amortyzacji i określaniu wartości początkowej środka trwałego
2.19  Interpretacje dotyczące polskiego ładu u przedsiębiorców

3.    Najem firmowy i prywatny wg nowych zasad i w świetle uchwały NSA z 24.03.21

4.    Odliczenia dla osób niepełnosprawnych

5.    Rodzice samotnie wychowujący dzieci i wspólne rozliczenia małżonków

6.    Zmiany w uldze mieszkaniowej

7.    Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
7.1   Nowa definicja wolnego zawodu
7.2   Nowe stawki podatkowe
7.3   Wygaszanie karty podatkowej

8.    Odpowiedzi na pytania

Dzień pierwszy

- księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- kontrolerzy finansowi,
- kandydaci na doradców podatkowych,
- kandydaci na biegłych rewidentów

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Dzień trzeci

- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. podatków dochodowych)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących w 2022 r. zmian w zakresie podatku VAT. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo z jakich aktów prawnych wynikają zmiany, jakie jest uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Ponadto będzie możliwość poznania wybranych zagadnień dla podatku VAT.

Dzień drugi

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku CIT obowiązującego od 2022 roku, oraz omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników.

Dzień trzeci

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, przychodów, kosztów uzyskania przychodów. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT.

Dzień pierwszy

Uczestnicy szkolenia będą znać zmiany w VAT wprowadzone do dnia szkolenia oraz kolejne, które są planowane.

Efekty szkolenia:

- Umiejętność zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
- Zasady działania Białej Listy podatników VAT oraz uzupełnienia druku ZAW-NR
- Znajomość opodatkowania bonów, voucherów na gruncie podatku VAT
- Znajomość nowych przepisów w zakresie zwolnień podmiotowych w Vacie
- Zasada działania nowego pliku JPK oraz nowe obowiązki wynikające z likwidacji deklaracji VAT

Dzień drugi

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i  praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń, ich dokumentowanie.

Dzień trzeci

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w nim poznają szczególne i problematyczne zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT.

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Szkolenie na wysokim poziomie. Dużo wiedzy zdobyłam"

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i usykania odpowiedzi"

"Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry kontakt z osoba szkolącą, cenne indywidualne możłiwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi."

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 


Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Rzetelna wiedza wykładowcy, twórcza rozmowa."

"Szkolenie przeprowadzone fachowo, materiały szkoleniowe wyczerpujące."

""Na to szkolenie poszłam jako osoba nie posiadająca żadnego doświadczenia w rozliczaniu ulgi B+R oraz IP BOX, szkolenie spełniło mój cel. W jasny i czytelny sposób został przedstawiony materiał ulgi B+R oraz IP box, szkolenie pozwoliło zidentyfikować procesy i czynniki jakie mają wpływ na rozliczenie ulgi. Każde zdarzenie było potwierdzone wymogami ustawowymi i przepisami podatkowymi. Zdobyta wiedza pozwala prawidłowo rozliczyć koszty i ulgę w spółce. Przekazane w trakcie szkolenia zdarzenia poparte były także przykładami co na pewno wzbogaciło przekazaną wiedzę."

"Konkretne informacje jasno przekazane."

"Dziękuje! bardzo konkretny wykład."

"Dziękuję za wykład - był bardzo dobry"

"Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze.Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób omawiał poszczególne zagadnienia związane z tematyką szkolenia."

"Zdecydowanie polecam szkolenie w zakresie Ulgi B+R. Pan Patryk Prus to doświadczona osoba, zdecydowanie wiedząca co mówi. Liczne przykłady prezentowane podczas szkolenia spowodowały informacje bardzo się utwaliły.Zdecydowanie wrócę na inne szkolenia prowadzone przez Pana Patryka jak i inne prowadzone pzrez AKK."

 

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 525 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 390 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 30 września 2022 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Stok

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.06

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.06

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Przegląd podatkowy 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Zmiany podatkowe 2022- z uwzględnieniem zmian od lipca.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Profesjonalne i na temat."

"Szkolenie spełniło moje oczekiwania, oprócz duzej ilości wiedzy jaka uzyskałam poprzez omówienie każdego zagadnienia w sposób przejrzysty i zrozumiały na wysokim poziomie jest również organizacja i przyjemna miła atmosfera."

"Szkolenie bardzo się podobało. Treść przekazana przez prowadzącego była jasna i wyczerpująca. Informacje przekazane logiczne. Udzielone odpowiedzi na pytania były wyczerpujące. Materiały pomocnicze użyteczne i łatwe w użyciu. "

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

" Temat przedstawiony wyczerpująco. Wszelkie treści zaprezentowane zrozumiale z podaniem praktycznych przykładów. Jasno i prosto sformułowane wypowiedzi."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie. Korzystne informacje dla uczestników."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

X