Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba 28.06-1.07-2022

 

X

Przegląd podatkowy 2022- 2023
NowośćPromocja

Miejsce: Karpacz

Termin: 2022-12-06 - 2022-12-09

Prowadzący: Paweł Małecki

Czas trwania: 18 h

Cena: 2599 PLN (3100 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 października

Dzień pierwszy (wtorek), od godziny 16.00 przybywamy do hotelu, już tego dnia centrum spa będzie do Państwa dyspozycji, wieczorem zapraszamy Państwa na wspólną gorącą kolację. Dzień drugi rozpoczynamy śniadaniem, po którym zaprosimy Państwa na szkolenie.

Po powrocie, wieczorem zaprosimy Państwa na góralską kolację, następnego dnia po śniadaniu drugi dzień szkolenia, w przerwie kawa oraz obiad, popołudnie oddajemy do Państwa dyspozycji, spacery, centrum spa z pewnością umilą Państwu czas.

Ostatniego dnia rano po śniadaniu dokończymy szkolenie. A wczesnym popołudniem pożegnamy się obiadem, uśmiechem i dobrym słowem.

Dzień pierwszy

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2022 R.

1.      Krajowy System e-Faktur
1.1. Faktury ustrukturyzowane wystawiane w systemie KSeF
1.2. Zgoda na otrzymywanie e-faktur
1.3. Zasady stosowania e-faktur
1.4. Podmioty korzystające z KSeF
1.5. Przechowywanie i archiwizowanie faktur ustrukturyzowanych
1.6. Planowane zmiany w fakturach ustrukturyzowanych na 2023 r
1.7. Moment rozliczenia przez wystawcę/nabywcę faktury korygującej ustrukturyzowanej zmniejszającej VAT należny
1.8. Zmniejszenie VAT należnego przez wystawcę faktury korygującej
1.9. Zmniejszenie VAT naliczonego przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej
1.10. Zmiany dotyczące wystawiania faktur
1.11. Zakres danych zamieszczanych na fakturach
1.12. Zasady wystawiania faktur korygujących
1.13. Interpretacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych

2. Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów/usług

3. Zwrot VAT na rachunek bankowy/rachunek VAT
3.1. Terminy zwrotu VAT obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.
3.2. Dodatkowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy od 1 stycznia 2022 r.
3.3. Szczególne zasady doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT
3.4. Czasowe wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w ciągu 25 dni

4. Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego

5. Opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników

6. Deklaracje za okresy kwartalne

7. Korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu

8. Dane w części ewidencyjnej JPK_VAT

9. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa

10. Procedura zwrotu VAT podróżnym - Tax Free
10.1. Zasady funkcjonowania systemu zwrotu podatku podróżnym
10.2. Wymogi stawiane podmiotom dokonującym zwrotu podatku
10.3. Warunki dokonywania zwrotu
10.4. Stawka VAT 0% dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych

11. Wiążące informacje stawkowe a zawarte porozumienie inwestycyjne

12. Zapłata z rachunku VAT składek na ubezpieczenie społeczne rolników

13. Potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

14. Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN)

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 LIPCA 2022 R.
1. Grupa VAT
1.1. Uznanie grupy VAT za podatnika
1.2. Warunki utworzenia grupy VAT
1.3. Opodatkowanie transakcji w grupie VAT
1.4. Rozliczanie nadwyżki podatku VAT wynikającej z deklaracji
1.5. Proporcjonalne odliczanie VAT

2. Obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT
1. Stawka VAT na wyroby medyczne
2. Zwolnienia związane z działaniami obronnymi i importem towarów w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

3. Odpowiedzi na pytania

Dzień drugi

ZMIANY W PODATKU CIT od 1 stycznia 2022

1.   CIT Estoński po zmianach
1.1  Warunki na rozliczanie się tym podatkiem
1.2  Obowiązki podatnika przed rozpoczęciem rozliczeń
1.3  Co i jak jest opodatkowane u podmiotów stosujących CIT Estoński
1.4  Co stanowi ukryte zyski
1.5  Inne ryzyka w stosowaniu tej metody
1.6  Efektywne opodatkowanie i terminy płatności podatku

2.   Fundusz na cele inwestycyjne – zalety i wady

3.   CIT-15J  czyli jak uniknąć płacenia CIT u spółek jawnych

4.   Rezydent wg nowych i starych zasad

5.   Zmiany w podatku u źródła

6.   Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego

7.   Limitowane koszty usług niematerialnych – uchylenie przepisów

8.   Podatek od przerzucanych dochodów

9.   Minimalny podatek dochodowy i jego planowane zmiany

10.  Ukryta dywidenda – problematyczne ograniczanie kosztów

11.  Opodatkowanie dla celów CIT holdingów

12.  Ulga konsolidacyjna

13.  Ulga na robotyzację

14.  Interpretacje w CIT 2022

15.  Odpowiedzi na pytania

Dzień trzeci

ZMIANY W PODATKU PIT od 1 stycznia 2022

1.    Nowe obowiązki płatnika (zasady opłacania składki zdrowotnej i podatku PIT-4)
1.1   Liczne błędy legislacyjne i poprawki do zasad naliczenia składek zdrowotnych
1.2   Składka zdrowotna u członków zarządu i prokurentów – czy składka winna być zerowa?
1.3   Zbieg opłacania składek zdrowotnych – kilka firm i form działalności – zasady naliczania
1.4   Czy wniosek o zwrot składki zdrowotnej może być opłacalny?
1.5   Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja od 1 lipca 2022
1.5.1 Ulga  w rozliczeniach płatnika  i modyfikacje od 1 lipca 2022
1.6   Liczenie zaliczek PIT-4 w świetle rozporządzenia z 7.01.2022 i zmian ustawowych
1.7   Co oznacza stosowanie zasad z 2022 r oraz tych z roku 2021 – rekord świata w takim sposobie liczenia zaliczek i rozliczeń rocznych i kolejny rekord wybór formy opodatkowania za 2022 r w 2023 r
1.8   Nowe oświadczenia składane przez pracowników i zleceniobiorców– skutki podatkowe
1.9   Wykorzystywanie samochodu firmowego przez pracownika – dochód pracownika

2.    Zmiany w podatku PIT u przedsiębiorcy
2.1   Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł i nieodliczalna składka zdrowotna
2.2   Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
2.3   Nowa stawka 12% od 1 lipca 2022 i za caly rok
2.4   Optymalizacja podatkowa – jaką formę opodatkowania wybrać ze względu na rosnące obciążenia podatkowe
2.5   Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
2.6   Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
2.6   Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie”
2.7   Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
2.8   Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
2.9   Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich.  Modyfikacja od 1 lipca 2022
2.10  Ulga dla rodziców wychowujących minimum 4 dzieci i modyfikacja od 1 lipca 2022
2.11  Ulga dla emerytów i rencistów i modyfikacja od 1 lipca 2022
2.12  Ulga na sport, kulturę i naukę
2.13  Ulga związana z zabytkami – jej likwidacja z dniem 1 lipca 2022
2.14  Ulga na używanie terminala
2.15  Skutki podatkowe po wykupie środka trwałego z leasingu
2.16  Nowe przychody w działalności gospodarczej
2.17  Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów
2.18  Zmiany w amortyzacji i określaniu wartości początkowej środka trwałego
2.19  Interpretacje dotyczące polskiego ładu u przedsiębiorców

3.    Najem firmowy i prywatny wg nowych zasad i w świetle uchwały NSA z 24.03.21

4.    Odliczenia dla osób niepełnosprawnych

5.    Rodzice samotnie wychowujący dzieci i wspólne rozliczenia małżonków

6.    Zmiany w uldze mieszkaniowej

7.    Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
7.1   Nowa definicja wolnego zawodu
7.2   Nowe stawki podatkowe
7.3   Wygaszanie karty podatkowej

8.    Odpowiedzi na pytania

Dzień pierwszy

•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych;
•    księgowi, główni księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzień drugi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Dzień trzeci

- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. podatków dochodowych)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Dzień pierwszy

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie  bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku VAT obowiązujących w 2022 roku, omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników. Przedstawione także będą najważniejsze problemy z zakresu podatku VAT

Dzień drugi

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku CIT obowiązującego od 2022 roku, oraz omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników.

Dzień trzeci

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, przychodów, kosztów uzyskania przychodów. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT.

Dzień pierwszy

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z życia
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dzień drugi

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i  praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń, ich dokumentowanie.

Dzień trzeci

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w nim poznają szczególne i problematyczne zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT.

Paweł Małecki

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Podatkowych.W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.

Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych.

Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed WSA I NSA  w sprawach podatkowych.

Opinie

"Treści przekazane w przystępny sposób wsparte licznymi przykładami. Merytorycznie wykładowca z najwyższej półki"

"Pan Paweł bardzo obrazowo i bardzo ciekawej formie omawiał poszczególne zagadnienia Nowego Ładu.Polecam."

"Bardzo miły wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną, na każde dodatkowe pytania uzyskaliśmy rozwiniętą odpowiedź popartą aktami prawnymi."

"Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie."

"Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm."

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem."

"Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami."

"Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera."

"Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. "

"Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach."

"Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty sposób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania."

"Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat."

"Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu."

"Wyczepujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytanie."

"Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem."

 "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. "

"Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

"Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną - praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."              

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.                                                               

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

Koszt uczestnictwa:

    -jednej osoby-promocja- 2599 plus 23% VAT

    -osoba towarzysząca od 450 zł – prosimy o kontakt

    -dopłata do pokoju jednoosobowego- 300 zł

    -udział w samym szkoleniu 650 zł za dzień

    -parking 15zł / doba

    Powyższe ceny są cenami promocyjnymi i obowiązują do 28 października 2021 r.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

    -uczestnictwo w szkoleniu

    -serwis kawowy

    -trzy noclegi (w pokoju dwuosobowym)

    -pełne wyżywienie

    -basen, sauna, jacuzzi

    -atrakcje regionalne, wycieczki

    -parking

    -materiały szkoleniowe

    -certyfikat ukończenia

Płatności:

    Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

    Szkolenie jest realizowane w hotelu Skalny

    Adres zostanie Państwu przekazany w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

    -temat szkolenia

    -miejsce

    -datę realizacji

Informacje:

    Tel. 601-955-320; 665870100

    Fax. (46)8332636

    e-mail. biuro@akkonline.pl

28.06

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.06

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Łeba Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Przegląd podatkowy 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.07

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

09.08

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.08

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-z uwzględnieniem zmian od lipca.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.09

2022

Zmiany podatkowe 2022- z uwzględnieniem zmian od lipca.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.09

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Odbyte szkolenie było bardzo tematyczne. Poruszane były problemy, które najbardziej nas nurtują w świetle nowych przepisów. Wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże w codziennej pracy."

"Przejrzystość przekazanych treści."

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat. "

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, czytelne prezentacje i rozległa wiedza osoby prowadzącej szkolenie."

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

"Wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności jej przekazania"

"Szkolenie zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie."

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

X